UniCredit Leasing: Okamžitý prehľad vo financiách

V neočakávaných situáciách počas pandémie si leasingová spoločnosť udržala prehľad vo financiách, stanovovala presné prognózy a dokázala rýchlo reagovať na zmeny.

PRÍNOSY V SKRATKE

SOLUTION OVERVIEW

UniCredit Leasing

Na poradách sa v prehľadoch zobrazujú len celkové čísla a manažéri môžu kedykoľvek požiadať o vstupné údaje. Aplikácia umožňuje priamo na mieste reagovať na otázky kolegov z iných oddelení a v prípade potreby sa s nimi priamo pozrieť na detaily zdrojových údajov.
David Halaška, finančný manažér, UniCredit Leasing CZ
UniCredit Leasing:  Okamžitý prehľad vo financiách​ - Emarkanalytics

UniCredit Leasing CZ a. s. je jednou z najväčších lízingových spoločností a zároveň najväčšou spoločnosťou v oblasti nebankového financovania v Českej republike.

Zameriava sa na financovanie osobných, úžitkových a nákladných automobilov; dopravných, poľnohospodárskych a zdravotníckych technických zariadení, strojov a technológií; a súvisiacich služieb v spolupráci s ostatnými členmi skupiny spoločností UniCredit.

Hlavné potreby

Spoločnosť potrebovala pravidelne monitorovať cash flow, ale zároveň s tým nechcela tráviť príliš veľa času. V čase začínajúcich pandemických opatrení v bol čas rozhodujúcim faktorom, aj preto bola implementácia nezvyčajne krátka. Trvalo len 10 dní kým bola aplikácia plne funkčná a pripravená na aktívne používanie.

V neprehľadnej situácii na začiatku pandémie potrebovala leasingová spoločnosť rýchlo získať detailnú predstavu o vývoji správania klientov. Hoci je klientská základňa UniCredit Leasing rozsiahla a štruktúrovaná, jednoduché výstupy bolo potrebné mať k dispozícii rýchlo. Reporty museli byť schopné jednoducho podať aktuálny stav a čo by sa stalo, keby sa zmenili určité parametre. Pre appku a jej what-if funkcionalitu to nebol žiadny problém.

Počas covid rokov si zamestnanci UniCredit Leasing prvýkrát vyskúšali, aké to je pracovať na 90 % z domu. Bola to veľká skúška z hľadiska riadenia spoločnosti. Aplikácia Cash Flow im veľmi pomohla vyrovnať sa s touto situáciou.

Všetky reporty vrátane aktuálnych vstupných údajov sú vždy prístupné každému, kto ich potrebuje.

Ako pracuje Cash Flow appka

Riešenie bolo primárne určené pre CFO a finančné oddelenie, ktoré využívajú pre efektívne riadenie financií. Teraz sa aplikácia využíva aj v oddelení plánovania, kde sa údaje spracúvajú na vytváranie prognóz budúceho vývoja. A svoje využitie našla aj v oddelení pohľadávok.

Leasingová spoločnosť oceňuje najmä využitie presných a aktuálnych údajov pri spracovaní analýz, ktoré sa spracovávajú na dennej báze.

UniCredit Leasing dostala od akcionára počas covid rokov nové makromodely, ktoré bolo potrebné včas zapracovať. V praxi to znamenalo prepočítanie značného počtu približne 500 modelov. Našťastie sa všetko dalo modelovať v Qliku a tím klienta využíval platformu aj na monitorovanie refinančných liniek.

Výstupy boli potrebné aj pri rokovaniach s bankami, ktoré leasingovej spoločnosti potom vedeli povedať napríklad to, koľko ľudí požiadalo o odklad splátok alebo koľko ľudí je v omeškaní. Aplikácia Qlik Cash Flow umožňuje pozrieť sa nielen na to, kedy majú ľudia splácať, ale aj vytvoriť výhľad do budúcnosti.

Výhľad do budúcnosti

V spoločnosti UniCredit Leasing sa zvyšuje tlak na presnosť a rýchlosť poskytovania správ na základe rôznych scenárov. Existuje veľké množstvo možností a akcionár má možnosť vyjadriť sa aj k ich podobe.

Simuluje sa vývoj výnosov aj vývoj rizika. V praxi sa závery simulácií zhmotňujú vo forme rezerv, ktorých počet sa v priebehu rokov zvýšil.

Platforma Qlik je pre spoločnosť zdrojom pokročilých analýz. Okrem rýchleho spracovania údajov umožňuje aj peknú vizualizáciu pri zostavovaní výstupných zostáv. Vďaka tomu môže vedenie spoločnosti pracovať s výslednými informačnými tabuľkami samostatne bez pomoci dátového špecialistu.

  Name and surname

  Company

  E-mail

  I hereby consent to processing of my personal data for business and marketing purposes within EMARK Group
  You can find detailed information about how we process your personal information on this LINK. Agreeing with the processing of personal data and sending business offers and marketing information is voluntary and can be revoked at any time HERE.