UniCredit Leasing: Okamžitý prehľad vo financiách

V neočakávaných situáciách počas pandémie si leasingová spoločnosť udržala prehľad vo financiách, stanovovala presné prognózy a dokázala rýchlo reagovať na zmeny.

PRÍNOSY V SKRATKE

SOLUTION OVERVIEW

UniCredit Leasing

Na poradách sa v prehľadoch zobrazujú len celkové čísla a manažéri môžu kedykoľvek požiadať o vstupné údaje. Aplikácia umožňuje priamo na mieste reagovať na otázky kolegov z iných oddelení a v prípade potreby sa s nimi priamo pozrieť na detaily zdrojových údajov.
David Halaška, finančný manažér, UniCredit Leasing CZ
UniCredit Leasing:  Okamžitý prehľad vo financiách​ - Emarkanalytics

UniCredit Leasing CZ a. s. je jednou z najväčších lízingových spoločností a zároveň najväčšou spoločnosťou v oblasti nebankového financovania v Českej republike.

Zameriava sa na financovanie osobných, úžitkových a nákladných automobilov; dopravných, poľnohospodárskych a zdravotníckych technických zariadení, strojov a technológií; a súvisiacich služieb v spolupráci s ostatnými členmi skupiny spoločností UniCredit.

Hlavné potreby

Spoločnosť potrebovala pravidelne monitorovať cash flow, ale zároveň s tým nechcela tráviť príliš veľa času. V čase začínajúcich pandemických opatrení v bol čas rozhodujúcim faktorom, aj preto bola implementácia nezvyčajne krátka. Trvalo len 10 dní kým bola aplikácia plne funkčná a pripravená na aktívne používanie.

V neprehľadnej situácii na začiatku pandémie potrebovala leasingová spoločnosť rýchlo získať detailnú predstavu o vývoji správania klientov. Hoci je klientská základňa UniCredit Leasing rozsiahla a štruktúrovaná, jednoduché výstupy bolo potrebné mať k dispozícii rýchlo. Reporty museli byť schopné jednoducho podať aktuálny stav a čo by sa stalo, keby sa zmenili určité parametre. Pre appku a jej what-if funkcionalitu to nebol žiadny problém.

Počas covid rokov si zamestnanci UniCredit Leasing prvýkrát vyskúšali, aké to je pracovať na 90 % z domu. Bola to veľká skúška z hľadiska riadenia spoločnosti. Aplikácia Cash Flow im veľmi pomohla vyrovnať sa s touto situáciou.

Všetky reporty vrátane aktuálnych vstupných údajov sú vždy prístupné každému, kto ich potrebuje.

Ako pracuje Cash Flow appka

Riešenie bolo primárne určené pre CFO a finančné oddelenie, ktoré využívajú pre efektívne riadenie financií. Teraz sa aplikácia využíva aj v oddelení plánovania, kde sa údaje spracúvajú na vytváranie prognóz budúceho vývoja. A svoje využitie našla aj v oddelení pohľadávok.

Leasingová spoločnosť oceňuje najmä využitie presných a aktuálnych údajov pri spracovaní analýz, ktoré sa spracovávajú na dennej báze.

UniCredit Leasing dostala od akcionára počas covid rokov nové makromodely, ktoré bolo potrebné včas zapracovať. V praxi to znamenalo prepočítanie značného počtu približne 500 modelov. Našťastie sa všetko dalo modelovať v Qliku a tím klienta využíval platformu aj na monitorovanie refinančných liniek.

Výstupy boli potrebné aj pri rokovaniach s bankami, ktoré leasingovej spoločnosti potom vedeli povedať napríklad to, koľko ľudí požiadalo o odklad splátok alebo koľko ľudí je v omeškaní. Aplikácia Qlik Cash Flow umožňuje pozrieť sa nielen na to, kedy majú ľudia splácať, ale aj vytvoriť výhľad do budúcnosti.

Výhľad do budúcnosti

V spoločnosti UniCredit Leasing sa zvyšuje tlak na presnosť a rýchlosť poskytovania správ na základe rôznych scenárov. Existuje veľké množstvo možností a akcionár má možnosť vyjadriť sa aj k ich podobe.

Simuluje sa vývoj výnosov aj vývoj rizika. V praxi sa závery simulácií zhmotňujú vo forme rezerv, ktorých počet sa v priebehu rokov zvýšil.

Platforma Qlik je pre spoločnosť zdrojom pokročilých analýz. Okrem rýchleho spracovania údajov umožňuje aj peknú vizualizáciu pri zostavovaní výstupných zostáv. Vďaka tomu môže vedenie spoločnosti pracovať s výslednými informačnými tabuľkami samostatne bez pomoci dátového špecialistu.

  Name and surname

  Company

  E-mail

  I consent to the processing of my personal data for the purposes of marketing activities by EMARK Group.
  For more information, including a specification of the EMARK Group and the scope of the specific marketing activities for which you consent, please see the Personal Data Protection and Privacy HERE.