PRO PARTNERS HOLDING: Úplne iný level plánovania

Qlik Sense a Inphinity Forms pomohli zásadne zjednodušiť a zefektívniť plánovacie procesy.

PRÍNOSY V SKRATKE

SOLUTION OVERVIEW

Pro Partners Holding

Qlik a Inphinity pomohli zjednodušiť proces plánovania, zjednotiť a priniesli do plánovacieho procesu jednotnú štruktúra. Pridanú hodnotu tiež vidíme v možnosti výberu dát a období, z ktorých sa má plánovať, je to v podstate vec niekoľkých klikov. Celý proces plánvania je tak rýchlejší, jednoduchší, prehľadnejší a práca projektových manažérov efektívnejšia.

Radovan Parilla, Investment Analyst, Pro Partners Holding

PRO PARTNERS HOLDING: Úplne iný level plánovania​ - Emarkanalytics

Pro Partners Holding (PPH) je významnou investičnou skupinou pôsobiacou v regióne strednej a východnej Európy, najmä v sektoroch private equity, real-estate a financiách.

Excel nestačil s dychom

Podobne ako u množstva iných organizácií aj v skupine PPH, bol dlho plánovacím nástrojom číslo jedna Excel. S narastajúcim počtom dcérskych spoločností a komplexitou ich štruktúr sa však stal nedostačujúcim a skupina sa začala obzerať po inom nástroji, ktorý dokáže zjednodušiť a zefektívniť proces plánovania a zjednotiť ho medzi rôznymi podnikovými jednotkami.

Cieľom bolo nájsť riešenie, ktoré by umožnilo jednoduché a prehľadné plánovanie na základe rôznych dátových zdrojov a umožnilo ľahké úpravy a monitorovanie plánov.

Preverené plánovacie kombo

Keďže v PPH sa finančnom oddelení dlhodobo etabloval Qlik, rozhodnutie padlo na kombináciu technológií Qlik Sense a Inphinity Forms. Inphinity Forms predstavuje novú funkcionalitu, ktorá umožňuje editovať dáta priamo v Qlik aplikácii (write-back), To je značnou výhodou oproti iným analytickým či plánovacím nástrojom, ktoré neumožňujú editovať polia priamo v nástroji. Tento nový prístup zjednodušuje a zlepšuje používateľskú skúsenosť a umožňuje rýchlejšie a flexibilnejšie plánovanie.

Plánovacie highlighty

Rozdiely a špecifiká v plánovaní medzi rôznymi entitami systém zohľadňuje. Niektoré jednotky vyžadujú podrobné plánovanie s presnými detailmi, zatiaľ čo iné preferujú viac high-level plánovanie. Vďaka Qlik Sense a Inphinity Forms bolo možné jednotne zjednotiť štruktúru plánovania pre všetky podnikové jednotky a umožniť výber relevantných údajov na plánovanie. To v PPH považujú za najväčší prínos tohto riešenia.

Systém umožnil jednoduché filtrovanie a výber dát na základe ktorých sa malo plánovať. Toto filtrovanie bolo pohodlné a jednoduché na používanie, a tak užívateľom odpadla potreba generovať a analyzovať rôzne verzie Excelových súborov. Okrem toho systém automaticky zaznamenával všetky zmeny a úpravy, čo zabezpečovalo transparentnosť a auditovateľnosť.

Zodpovedné osoby mohli jednoducho vidieť, kedy a akým spôsobom došlo k zmene v pláne a vykonať prípadné úpravy.

Revolúcia v plánovaní

Implementácia Qlik Sense a Inphinity Forms priniesla viacero benefitov, ktoré dovtedy v PPH nepoznali. Proces plánovania sa zrýchlil, zjednodušil a stal prehľadnejším. Projektoví manažéri mali jasný návod a kroky, ako vytvoriť plán, čo znižovalo ich neustále dotazy a zlepšovalo komunikáciu medzi tímami.

Systém bol prístupný a použiteľný pre širokú škálu užívateľov, čo zvyšovalo jeho využiteľnosť a odstraňovalo potrebu špeciálneho školenia.

Celkovo implementácia Qlik Sense a Inphinity Forms umožnila spoločnosti dosiahnuť zjednotenie a zefektívnenie procesu plánovania, zlepšenie prehľadnosti, a umožnila jednoduché úpravy a monitorovanie plánov. Systém bol robustný, odolný voči chybám a prispôsobiteľný podnikovým potrebám.

 

    Name and surname

    Company

    E-mail

    I hereby consent to processing of my personal data for business and marketing purposes within EMARK Group
    You can find detailed information about how we process your personal information on this LINK. Agreeing with the processing of personal data and sending business offers and marketing information is voluntary and can be revoked at any time HERE.