PRO PARTNERS HOLDING: Úplne iný level plánovania

Qlik Sense a Inphinity Forms pomohli zásadne zjednodušiť a zefektívniť plánovacie procesy.

PRÍNOSY V SKRATKE

SOLUTION OVERVIEW

Pro Partners Holding

Qlik a Inphinity pomohli zjednodušiť proces plánovania, zjednotiť a priniesli do plánovacieho procesu jednotnú štruktúra. Pridanú hodnotu tiež vidíme v možnosti výberu dát a období, z ktorých sa má plánovať, je to v podstate vec niekoľkých klikov. Celý proces plánvania je tak rýchlejší, jednoduchší, prehľadnejší a práca projektových manažérov efektívnejšia.

Radovan Parilla, Investment Analyst, Pro Partners Holding

PRO PARTNERS HOLDING:  Transformácia finančného kontrolingu v skupine Pro Partners Holding​ - Emarkanalytics

Pro Partners Holding (PPH) je významnou investičnou skupinou pôsobiacou v regióne strednej a východnej Európy, najmä v sektoroch private equity, real-estate a financiách.

Excel nestačil s dychom

Podobne ako u množstva iných organizácií aj v skupine PPH, bol dlho plánovacím nástrojom číslo jedna Excel. S narastajúcim počtom dcérskych spoločností a komplexitou ich štruktúr sa však stal nedostačujúcim a skupina sa začala obzerať po inom nástroji, ktorý dokáže zjednodušiť a zefektívniť proces plánovania a zjednotiť ho medzi rôznymi podnikovými jednotkami.

Cieľom bolo nájsť riešenie, ktoré by umožnilo jednoduché a prehľadné plánovanie na základe rôznych dátových zdrojov a umožnilo ľahké úpravy a monitorovanie plánov.

Preverené plánovacie kombo

Keďže v PPH sa finančnom oddelení dlhodobo etabloval Qlik, rozhodnutie padlo na kombináciu technológií Qlik Sense a Inphinity Forms. Inphinity Forms predstavuje novú funkcionalitu, ktorá umožňuje editovať dáta priamo v Qlik aplikácii (write-back), To je značnou výhodou oproti iným analytickým či plánovacím nástrojom, ktoré neumožňujú editovať polia priamo v nástroji. Tento nový prístup zjednodušuje a zlepšuje používateľskú skúsenosť a umožňuje rýchlejšie a flexibilnejšie plánovanie.

Plánovacie highlighty

Rozdiely a špecifiká v plánovaní medzi rôznymi entitami systém zohľadňuje. Niektoré jednotky vyžadujú podrobné plánovanie s presnými detailmi, zatiaľ čo iné preferujú viac high-level plánovanie. Vďaka Qlik Sense a Inphinity Forms bolo možné jednotne zjednotiť štruktúru plánovania pre všetky podnikové jednotky a umožniť výber relevantných údajov na plánovanie. To v PPH považujú za najväčší prínos tohto riešenia.

Systém umožnil jednoduché filtrovanie a výber dát na základe ktorých sa malo plánovať. Toto filtrovanie bolo pohodlné a jednoduché na používanie, a tak užívateľom odpadla potreba generovať a analyzovať rôzne verzie Excelových súborov. Okrem toho systém automaticky zaznamenával všetky zmeny a úpravy, čo zabezpečovalo transparentnosť a auditovateľnosť.

Zodpovedné osoby mohli jednoducho vidieť, kedy a akým spôsobom došlo k zmene v pláne a vykonať prípadné úpravy.

Revolúcia v plánovaní

Implementácia Qlik Sense a Inphinity Forms priniesla viacero benefitov, ktoré dovtedy v PPH nepoznali. Proces plánovania sa zrýchlil, zjednodušil a stal prehľadnejším. Projektoví manažéri mali jasný návod a kroky, ako vytvoriť plán, čo znižovalo ich neustále dotazy a zlepšovalo komunikáciu medzi tímami.

Systém bol prístupný a použiteľný pre širokú škálu užívateľov, čo zvyšovalo jeho využiteľnosť a odstraňovalo potrebu špeciálneho školenia.

Celkovo implementácia Qlik Sense a Inphinity Forms umožnila spoločnosti dosiahnuť zjednotenie a zefektívnenie procesu plánovania, zlepšenie prehľadnosti, a umožnila jednoduché úpravy a monitorovanie plánov. Systém bol robustný, odolný voči chybám a prispôsobiteľný podnikovým potrebám.

 

EMARK Online DataTalks – check out also our other webinars

Superfast insights for agile steering of the business

  Name and surname

  Company

  E-mail

  I consent to the processing of my personal data for the purposes of marketing activities by EMARK Group.
  For more information, including a specification of the EMARK Group and the scope of the specific marketing activities for which you consent, please see the Personal Data Protection and Privacy HERE.