Dawn Meats zefektívnil interné procesy a presnosť prognóz s Qlikom a Inphinity

Qlik Sense a Inphinity Forms pomohli zásadne zefektívniť interné procesy a presnosť prognóz. 

PRÍNOSY V SKRATKE

SOLUTION OVERVIEW

Dawn Meats

Qlik a Inphinity sú len nástroje. Aby optimálne fungovali, musia byť v správnych rukách. Na spolupráci s EMARK Analytics oceňujem skvelú komunikáciu a podporu, excelentné znalosti v oblasti vývoja, ale aj rýchly projektový manažment
Brian Dunphy, Senior Project Manager – BI, Development & LMS, Dawn Meats
Dawn Meats  zefektívnil interné procesy a presnosť prognóz s Qlikom a Inphinity​ - Emarkanalytics

Spoločnosť Dawn Meats, ktorá bola založená v roku 1980 v Írsku. S obratom 2,5 miliardy eur a viac ako 8000 zamestnancami v dvanástich krajinách sveta patrí medzi najväčších producentov mäsa v Európe.

Na začiatku bol Excel…

V Dawn Meats zápasili s problémami v oblasti obchodného plánovania a cenotvorby. Keďže to sú bizniskritické oblasti, bolo potrebné nájsť nástroje, ktoré pomôžu naplniť obchodné ambície.

V oblasti obchodných plánov sa v Dawn Meats spoliehali na dáta z viacerých zdrojov, avšak tie boli častokrát nepresné a nejednoznačné. Aj v tomto smere preto mäsokombinát potreboval spoľahlivé riešenie, ktoré uľahčí prácu všetkým divíziám.

Cenotvorba na novej úrovni

Nie je žiadnym tajomstvom, že obchodné a finančné tímy Dawn Meats využívali pri cenotvorbe excelovské tabuľky, ktoré si navzájom prácne zdieľali a posielali. Okrem toho pôvodné procesy v rámci cenotvorby boli veľmi komplikované, zdĺhavé a často pri nich vznikali chyby.

S cieľom zjednodušiť cenotvorbu implementovali aplikáciu postavenú na technológiách Qlik a Inphinity. Do nej pracovníci zadávajú ceny za kilogram na základe týždenného ohodnotenia produkcie, pričom softvér získava dáta z viacerých zdrojov, najmä ERP a výrobných systémov. V Dawn Meats si pochvaľujú najmä používateľsky prívetivé prostredie a nové workflows. Aplikáciu využívajú súbežne obchodné aj finančné tímy.

Nástroj na tvorbu prognóz pre obchod

Qlik Sense aplikáciou kompletne nahradili pôvodný tabuľkový systém, ktorý v Dawn Meats využívali naprieč svojimi obchodnými prevádzkami v Spojenom kráľovstve. Aplikácia je založená na Python programoch a natívnych algoritmoch Qlik na tvorbu prognóz, pričom sa dá priamo integrovať s primárnym nástrojom na tvorbu predpovedí používaným spoločnosťou Dawn Meats.

Na predpovedanie budúceho vývoja využíva aplikácia Qlik Sense historické obchodné výsledky, ale aj viacero typov externých dát, napríklad, predpovede počasia. Jej súčasťou sú nástroje na reporting a obsahuje tiež separátnu aplikáciu na plánovanie.

Masívne benefity

Riešenie Qlik a Inphinity pre cenotvorbu, bolo nasadené pomerne bezproblémovo a pomerne rýchlo sa stalo súčasťou interných procesov. Spoločnosť Dawn Meats tým významne zefektívnila dynamické určovanie cien, šetrí desiatky hodín času mesačne a registruje citeľný pokles chybovosti.

Od spustenia aplikácie na tvorbu prognóz pre maloobchod zaznamenali v Dawn Meats kontinuálny nárast presnosti dát. Predpovede sú jednoznačné a môžu sa na ne plnohodnotne spoliehať všetky divízie – personálne aj výrobné oddelenia; divízia surovín či balenia produktov. V dôsledku toho poklesli problémy s balením a znížil sa aj objem odpisov. Komerčné tímy pociťujú vďaka novej aplikácii úsporu času a značný nárast efektivity, hlavne pri práci s rozsiahlymi dátovými tabuľkami.

  Name and surname

  Company

  E-mail

  I consent to the processing of my personal data for the purposes of marketing activities by EMARK Group.
  For more information, including a specification of the EMARK Group and the scope of the specific marketing activities for which you consent, please see the Personal Data Protection and Privacy HERE.