ESET 150x67 - QlikView
UniCredit Leasing 150x150 - QlikView
Coop Jednota LM105x110 - QlikView
logo cba 150x106 - QlikView
ACO Industries 100px - QlikView
CSOB Leasing 150x150 mensie 1 - QlikView
eon logo 150px - QlikView
ZUNO 150x150 - QlikView
Energochemica 150x150 - QlikView
RWE 150x150 - QlikView
Servier 150x150 - QlikView
Alpha medical 180px - QlikView
NBS 150x150 - QlikView
Mecom 150x150 - QlikView
Slovak Telekom Logo 150px - QlikView
ProCare 150x150 - QlikView
Coop Jednota NZ 157x150 - QlikView

QlikView - Guided Analytics

Build your own guided analytics app and get the answers you are looking for.

QlikView is a data discovery tool that has been the driving force of businesses around the world for many years. It allows users to make quick and wise decisions based on hard data. No more uncertainty!

This tool is user-friendly – it makes it easy to consolidate, search, visualize, and analyze any data. Thanks to QlikView you get a unique insight into how your business works. Instead of a top-down traditional approach to business intelligence our tool focuses on the end users and issues that require immediate attention.

QlikView already has its update – Qlik Sense. This tool features all the important Qlik technologies and comes with innovations and lots of new features.

Discover Qlik Sense.

Key features of QlikView

Natural Analytics

QlikView works like a human brain - it creates associations and is able to provide answers without the need for specialized reports or queries from the IT department.

Self-service data visualization

Attractive, transparent and easy-to-understand self-service data visualization which enables QlikView to reach the utility rate higher than reported by other similar tools.

In-memory technologies

Simple search à la Google is great for less computer skilled people. Fast responses thanks to the patented in-memory technology (even when working with big data).

Fast data consolidation

It's possible even without a data warehouse. QlikView is more than just a presentation layer. It is a robust data integration and analysis tool that provides the IT with full control over automatic data management.

What our clients say

CSOBLogo - QlikView

From the Stone Age to the Modern Times in a few months

“Results of complicated analyses are available within seconds. In the past, the same process took two to three days. The amount of time we save is remarkable!”

- Stanislav Jaššák, Busines Development Manager, ČSOB Leasing
Eset logo - QlikView

Qlik cut financial reporting to half

“Before Qlik it took ten days to create one report to four people. Today it is being done for half of the time. They do not have to lose precious time with MS Excel, comparing numbers and calculations. They now look directly at the results and audit them.”

- Martin Čevela, Business Intelligence Analyst, ESET
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Suitable for all the industries, such as...

Retail and Distribution

Financial services

Utilities

Hightech

Health care

Communication

Výroba

Telco

Logistics

Public sector

Services

Media

Contact form
Are you interensted in QlikView? Submit the form and we will contact you soon.
Bez udelenia Vášho súhlasu nemôžeme spracovať Vaše osobné dáta.

V súlade so súčasnou legislatívou (Zákon 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov) a tiež s právnou úpravou GDPR (platná od 25.5.2018), môžeme s Vami ďalej komunikovať len na základe právneho základu, ktorým je Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných dát. Vyznačením políčka udeľujete súhlas so spracovaním Vami poskytnutých osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom správy, spracovania a uchovania uvedených osobných údajov pre EMARK s.r.o. za účelom zasielania občasného kontaktovania, ktorých predmetom môžu byť aktuality zo sveta dátovej analytiky, pozvánky na odborné podujatia a príležitostné obchodné ponuky. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretím stranám.
*Označením políčka súhlasíte so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, spoločnosť, pre ktorú pracujete, pozícia) spoločnosťou EMARK s.r.o. za konkrétnym účelom uvedeným texte súhlasu. Všetky osobné údaje budú spracovávané výlučne súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov (v platnom znení) spoločnosťou EMARK s.r.o., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. Tento súhlas sa udeľuje na dobu 1 roka a je možné ho kedykoľvek odvolať v súlade s platným právnym poriadkom. Pred uplynutím lehoty 1 roka si Vás budeme kontaktovať za účelom zistenia, či si túto lehotu prajete predĺžiť. Tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovávaním údajov, udelených v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, je dobrovoľný a že tento svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odhlasovací formulár nájdete na tomto LINKu. Po celú dobu spracovania osobných údajov máte ako dotknutá osoba k nim prístup, v prípade pochybností o ich správnosti alebo úplnosti, máte právo na vysvetlenie alebo ich opravu.
Download QlikView
Download latest free edition of QlikView. After submitting the form you will receive an e-mail with link where you can download the product.
By selecting the field “I agree with the processing of my personal data and sending of business offers and marketing information”, I hereby agree to the processing of my personal data pursuant to Act no. 18/2018 on the Protection of Personal Data as amended, and Regulation (EU) 2016/679, the European Union’s new General Data Protection Regulation (GDPR),  by EMARK Group (EMARK s.r.o., Company ID: 35 803 606, with registered office at Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovak republic; EMARK s.r.o., with registered office at Husinecká 903/10, 130 00 Prague 3, Czechia; Company ID: 28861281.; EMARK Services s.r.o., with registered office at Štefánikova 639, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice, Czechia; Company ID: 06441921; EMARK QS with registered office at A. Rudnaya 21, 010 72 Žilina, Slovakia; Business ID: 36744972; EMARK Systems, with registered office at A. Rudnaya 21 010 72 Žilina, Slovakia; Business ID: 44389744.) I hereby agree that my personal data will be processed and stored for marketing purposes (sending invitations to professional events, occasional newsletter, online marketing or phone calls) or occasional business offers (regarding products and services) via e-mail, online tools, text messages, or occasional phone calls. In rare cases some of the data could be transferred to group EMARK MR (Determined by agreement between EMARK and competent partner within contracting geography/territory.) For further info contact us at: info@emarkanalytics.com) and Qlik Group (QlikTech Netherlands B.V., QlikTech Inc.) in accordace with EU-U.S. Privacy Shield and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks (solely for business case registration). For further information click HERE. You can find detailed information about how we process your personal information on this LINK. Agreeing with the processing of personal data and sending business offers and marketing information is voluntary and can be revoked at any time HERE.
       

    Name and surname
    Company
    E-mail
    I hereby consent to processing of my personal data for business and marketing purposes within EMARK Group
    You can find detailed information about how we process your personal information on this LINK. Agreeing with the processing of personal data and sending business offers and marketing information is voluntary and can be revoked at any time HERE.