ESET 150x67 - QlikView
UniCredit Leasing 150x150 - QlikView
Coop Jednota LM105x110 - QlikView
logo cba 150x106 - QlikView
ACO Industries 100px - QlikView
CSOB Leasing 150x150 mensie 1 - QlikView
eon logo 150px - QlikView
ZUNO 150x150 - QlikView
Energochemica 150x150 - QlikView
RWE 150x150 - QlikView
Servier 150x150 - QlikView
Alpha medical 180px - QlikView
NBS 150x150 - QlikView
Mecom 150x150 - QlikView
Slovak Telekom Logo 150px - QlikView
ProCare 150x150 - QlikView
Coop Jednota NZ 157x150 - QlikView

QlikView - Guided Analytics

Postavte si s QlikView vlastnú guided analytics aplikáciu a odpovedzte na akúkoľvek otázku týkajúcu sa vášho podnikania.

QlikView je data discovery nástroj, ktorý je už niekoľko rokov hnacou silou skvelých výsledkov v podnikoch po celom svete. Užívateľom umožňuje opustiť rozhodovanie na základe pocitov a domnienok a ukázal im svet, v ktorom sa môžu rozhodovať rýchlo a múdro na základe tvrdých dát.

Tento nástroj sa môže pochváliť používateľskou jednoduchosťou, vďaka čomu môžete ľahko konsolidovať, vyhľadávať, vizualizovať a analyzovať akékoľvek údaje. Získate tak jedinečný prehľad o fungovaní vašej spoločnosti. Namiesto zhora tlačeného tradičného prístupu k business intelligence sa zameriava na konečných užívateľov a business problémy, ktoré sa snažia riešiť.

QlikView má už aj svojho nasledovníka v podobe riešenia Qlik Sense, ktoré od zdedilo všetky dôležité technológie Qliku, prináša však aj rozsiahle inovácie a množstvo nových funkcionalít.

Zoznámte sa s Qlik Sense.

Kľúčové vlastnosti Qlik View

Natural Analytics

QlikView funguje ako ľudský mozog. Údaje spája tzv. asociatívnym spôsobom, poskytuje odpovede na ľubovoľné otázky bez potreby prípravy špecializovaných zostáv, dotazov, či kociek zo strany IT.

Samoobslužná vizualizácia dát

Atraktívna, prehľadná a zrozumiteľná samoobslužná vizualizácia dát, vďaka ktorej QlikView dosahuje najvyššiu mieru využívania bežnými používateľmi spomedzi iných nástrojov.

In-memory technológie

Jednoduché vyhľadávanie informácií v štýle ``Google`` bez nárokov na technické znalosti používateľa, navyše so sekundovými odozvami aj pri big data vďaka patentovanej in-memory technológii.

Rýchla konsolidácia dát

Ide to aj bez dátového skladu. QlikView je viac ako len ``prezentačná vrstva``. Je to robustný nástroj na dátovú integráciu a analýzy, pričom poskytuje IT úplnú kontrolu vďaka automatickému data governance.

Využitie pri riešeniach

Maloobchod

Finančné služby

Energetika a distribúcia

Hightech

Zdravotníctvo

Komunikácia

Výroba

Telekomunikácie

Logistika

Štátna a verejná správa

Služby

Médiá

Kontaktný formulár
Na základe Vášho záujmu Vás budeme kontaktovať.
Bez udelenia Vášho súhlasu nemôžeme spracovať Vaše osobné dáta.

V súlade so súčasnou legislatívou (Zákon 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov) a tiež s právnou úpravou GDPR (platná od 25.5.2018), môžeme s Vami ďalej komunikovať len na základe právneho základu, ktorým je Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných dát. Vyznačením políčka udeľujete súhlas so spracovaním Vami poskytnutých osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom správy, spracovania a uchovania uvedených osobných údajov pre EMARK s.r.o. za účelom zasielania občasného kontaktovania, ktorých predmetom môžu byť aktuality zo sveta dátovej analytiky, pozvánky na odborné podujatia a príležitostné obchodné ponuky. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretím stranám.
*Označením políčka súhlasíte so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, spoločnosť, pre ktorú pracujete, pozícia) spoločnosťou EMARK s.r.o. za konkrétnym účelom uvedeným texte súhlasu. Všetky osobné údaje budú spracovávané výlučne súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov (v platnom znení) spoločnosťou EMARK s.r.o., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. Tento súhlas sa udeľuje na dobu 1 roka a je možné ho kedykoľvek odvolať v súlade s platným právnym poriadkom. Pred uplynutím lehoty 1 roka si Vás budeme kontaktovať za účelom zistenia, či si túto lehotu prajete predĺžiť. Tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovávaním údajov, udelených v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, je dobrovoľný a že tento svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odhlasovací formulár nájdete na tomto LINKu. Po celú dobu spracovania osobných údajov máte ako dotknutá osoba k nim prístup, v prípade pochybností o ich správnosti alebo úplnosti, máte právo na vysvetlenie alebo ich opravu.
Kontaktný formulár
Po vyplnení formuláru obdržíte na e-mail odkaz na stiahnutie produktu.
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group (detaily nižšie) spracúvali mnou poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, spoločnosť, pracovná pozícia, telefónne číslo za účelom príležitostného zasielania pozvánok na odborné podujatia – konferencie, semináre, webináre a školenia; informácií o produktoch, riešeniach, službách a aktualitách EMARK. Tieto údaje sú potrebné za účelom prispôsobenia tejto reklamy mojim preferenciám. EMARK Group, ktorá pozostáva zo organizácií: EMARK s.r.o., IČO: 35 803 606, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika; EMARK s.r.o., sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČO: 28861281.; EMARK Services s.r.o., sídlom Štefánikova 639, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice, IČO: 06441921; EMARK QS A. Rudnaya 21, 010 72 Žilina, IČO: 36744972; EMARK Systems, sídlom A. Rudnaya 21 010 72 Žilina, IČO: 44389744. V ojedinelých prípadoch môžu byť niektoré dáta posielané do skupiny EMARK MR (Určená zmluvou medzi spoločnosťou EMARK a príslušným partnerom v rámci zmluvného geografického teritória. Pre viac informácií nás kontaktujte na: info@emarkanalytics.com), ako je popísaná nižšie a skupiny Qlik (QlikTech Netherlands B.V., QlikTech Inc.), v súlade s EU-U.S. Privacy Shield and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks (výhradne za účelom evidencie obchodných prípadov). Pre bližšie informácie kliknite SEM. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať TU. Jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Nechceme pred Vami nič skrývať a preto pred Vašou registráciou a udelením súhlasu kliknite SEM a oboznámte sa s tým, ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi a aké sú Vaše práva.
       

    Meno a priezvisko
    Spoločnosť
    E-mail
    Súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group spracúvali mnou poskytnuté údaje za účelom spolupráce a noviniek v spoločnosti
    Informáciu o tom, ako chránime spracúvame osobné údaje nájdete na tomto LINKu. Súhlas so spracovaním svojich osobných dát a posielaním obchodných ponúk a marketingových informácií je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať TU.