NodeGraph

Hlboký pohľad do vnútra vašich Qlik dát, ktorý umožní
prijímať rýchlejšie, spoľahlivejšie a pevnejšie rozhodnutia

Zmapovanie Qlik prostredia

Dátový katalóg

Zobrazenie závislosti

Data lineage na úroveň poľa

Automatická dokumentácia, Reporty o stave prostredia

Automatizácia testov

Dokonalý prehľad vášho Qlik prostredia

NodeGraph je technológia, ktorá pomôže zmapovať všetky QlikView a Qlik Sense zdroje, ktoré vo vašom informačnom systéme máte. Od vstupných dát cez transformačné aplikácie až po finálne aplikácie a to až na úroveň vlastnosti finálnych objektov. Všetky analýzy sú robené nad metadátami, čo výrazne zjednodušuje nároky a trvanie procesu tvorby vstupov. 

Zoznámte sa s NodeGraph za 70 sekúnd

NodeGraph v skratke

data atlas dependency explorer nodegraph a data wuality platform for qlikview and qlik sense 800x482 1 - NodeGraph

Data Atlas

 • Data Catalog zobrazenie a kontrola všetkých typov súborov v Qlik prostredí cez jednoduché vyhľadávanie.
 • Dependency Explorer zobrazenie plnej cesty od dátových zdrojov až po detaile objektov jednotlivých aplikácií
 • Field Explorer zobrazuje celý proces scriptov, ktoré daný súbor vygenerovali
 • Reports umožňujú jednoduché generovanie preddefinovaných reportov (napr. nájdenie nepoužívaných súborov…)

Data Quality Manager

 • možné nastavenie automatických testov

Add-Ons & Integrations

 • napr. Documentation Scheduler, Export Lineage alebo Qlik Sense Extension/NPrinting,…

Funkčné use cases

Využitie naprieč rôznymi odvetviami. Riešenie vhodné pre každé Qlik prostredie. 

 • Audit a transparentnosť prostredia  
 • Analýza aplikovanej biznis logiky v Qlik skriptoch 
 • Zjednodušenie vývoja aplikácií a podpora spolupráce vývojarov / power userov 
 • Analýza dopadov vykonaných zmien na strane dátových zdrojov alebo samotného Qliku 
 • Zabezpečenie dátovej kvality 
Data Atlas Data Catalog NodeGraph a data quality platform for qlikview and qlik sense 800x482 1 - NodeGraph

EMARK Online DataTalks – webinar series

Pozrite si náš on-demand webinár a nič podstatné o technológii NodeGraph vám neujde

NodeGraph logo 300x132 - NodeGraph
NodeGraph - Book a Discovery Call
We will get back to you as soon as we can
[vfb id=103]

EMARK Online DataTalks – check out also our other webinars

Superfast insights for agile steering of the business

  Name and surname
  Company
  E-mail
  I hereby consent to processing of my personal data for business and marketing purposes within EMARK Group
  You can find detailed information about how we process your personal information on this LINK. Agreeing with the processing of personal data and sending business offers and marketing information is voluntary and can be revoked at any time HERE.