NodeGraph

Hlboký pohľad do vnútra vašich Qlik dát, ktorý umožní
prijímať rýchlejšie, spoľahlivejšie a pevnejšie rozhodnutia

Zmapovanie Qlik prostredia

Dátový katalóg

Zobrazenie závislosti

Data lineage na úroveň poľa

Automatická dokumentácia, reporty o stave prostredia

Automatizácia testov

Dokonalý prehľad vášho Qlik prostredia

NodeGraph je technológia, ktorá pomôže zmapovať všetky QlikView a Qlik Sense zdroje, ktoré vo vašom informačnom systéme máte. Od vstupných dát cez transformačné aplikácie až po finálne aplikácie a to až na úroveň vlastnosti finálnych objektov. Všetky analýzy sú robené nad metadátami, čo výrazne zjednodušuje nároky a trvanie procesu tvorby vstupov.

Zoznámte sa s NodeGraph

za 70 sekúnd

Qlik NodeGraph v skratke

Data Atlas

 • Data Catalog zobrazenie a kontrola všetkých typov súborov v Qlik prostredí cez jednoduché vyhľadávanie.
 • Dependency Explorer zobrazenie plnej cesty od dátových zdrojov až po detaile objektov jednotlivých aplikácií
 • Field Explorer zobrazuje celý proces scriptov, ktoré daný súbor vygenerovali
 • Reports umožňujú jednoduché generovanie preddefinovaných reportov (napr. nájdenie nepoužívaných súborov…)

Data Quality Manager

 • možné nastavenie automatických testov

Add-Ons & Integrations

 • napr. Documentation Scheduler, Export Lineage alebo Qlik Sense Extension/NPrinting,…
NodeGraph - Emarkanalytics
NodeGraph - Emarkanalytics

Funkčné use cases

Využitie naprieč rôznymi odvetviami. Riešenie vhodné pre každé Qlik prostredie. 

 • Audit a transparentnosť prostredia  
 • Analýza aplikovanej biznis logiky v Qlik skriptoch 
 • Zjednodušenie vývoja aplikácií a podpora spolupráce vývojarov power userov 
 • Analýza dopadov vykonaných zmien na strane dátových zdrojov alebo samotného Qliku 
 • Zabezpečenie dátovej kvality 
NodeGraph - Emarkanalytics

Let's talk...

Do you believe that data can help you to make better business decisions? Let us know.

  Consent to the processing of personal data:
  I agree to the processing of my personal data for marketing purposes for EMARK Group (EMARK s.r.o., ID: 35 803 606; EMARK s.r.o., (CZ), ID: 28861281
  You can find detailed information about how we process your personal information on this  LINK.

   Name and surname
   Company
   E-mail
   I hereby consent to processing of my personal data for business and marketing purposes within EMARK Group
   You can find detailed information about how we process your personal information on this LINK. Agreeing with the processing of personal data and sending business offers and marketing information is voluntary and can be revoked at any time HERE.