ODHAĽTE NOVÝ SVET UKRYTÝ VO VAŠICH DÁTACH

EMARK riešenia pre finančné inštitúcie

Spájame to najlepšie zo sveta business
intelligences našimi bohatými skúsenosťami

Riešenia stvorené pre banky, poisťovne a leasingové spoločnosti

V rýchlo sa meniacom svete bánk, poisťovní a leasingových spoločností je kritické využívať dáta tak dobre ako sa dá. Rozdiel medzi úspechom a neúspechom môže byť len tenká čiara, pričom rozdielovým faktorom sú spravidla technológie. Správne analytické a reportingové nástroje vám môžu dať konkurenčnú výhodu a trhový náskok. Objavte s nami najmodernejšie business intelligence technológie, ktoré dnes hýbu svetom bankovníctva, poisťovníctva, leasingu a iných oblastí finančných služieb.

Vedeli ste, že biznisová analytika je dnes dostupná už prakticky každému? Vitajte vo svete, kde produktoví manažéri v reálnom čase vidia, ktoré produkty prinášajúce najväčší zisk; kde sú risk manažéri schopní operatívne zohľadňovať mieru rizika a bezpečne odhaľovať problémové úvery; kde finanční či ekonomickí manažéri okamžite zistia, ktoré produkty majú najrýchlejšiu návratnosť pri najnižšom riziku a TOP manažment má dokonalú kontrolu nad celým biznisom a jeho časťami – či už divíziami alebo trebárs pobočkovou sieťou. Samozrejmosťou je aj úplná kontrola nákladov, efektívne riadenie rizika či kompatibilita s regulačnými pravidlami finančného trhu. Znie to dobre? Čítajte ďalej.

Zopár spokojných zákazníkov z prostredia finančných inštitúcií

Union poistovna 150x150 - Finance
UniCredit Leasing 150x150 - Finance
CSOB Leasing 150x150 mensie 1 - Finance
Generali 150x150 mensie 1 - Finance
JT 150x150 - Finance
NBS 150x150 - Finance
First Data 150x150 - Finance
SLSP 150x150 - Finance
Tatra banka 150x150 mensie - Finance
Deutsche Leasing 150x150 - Finance
Metlife 150x150 - Finance
ZUNO 150x150 - Finance
UniCredit Bank 150x150 - Finance

Kde môžete EMARK riešenia pre oblasť finančných služieb využiť?

Bankovníctvo

Naše špecializované riešenia sú postavené na špičkových business intelligence technológiách, ktoré prinesú do vašej inštitúcie, oddelenia či systému práce malú revolúciu. Špeciálne vyladené aplikácie pre bankový sektor pomôžu zlepšiť up-selling, cross-selling produktov, zrýchlia ich predaj. V oblasti úverov spoľahlivo identifikujú rizikové pôžičky a pomôžu lepšie odhadnúť a riadiť úverové riziko. Iné appky zase umožnia objaviť veľmi efektívny spôsob modelovania úverov a splátkových kalendárov. Technológie tiež pomôžu odhaliť a vysporiadať sa s úrokovým rizikom súvisiacim s direktívou Basel III. Efektívnejší scoring klientov pomôže znížiť náklady. Pokročilé analýzy a štatistiky môžete bez obáv zveriť aplikácii, ktorá integruje Qlik a štatistický nástroj R.

SenseGA Screenshot Helpdesk 01 V2 - Finance

Leasing

Pre leasingové spoločnosti máme pripravený set preverených business intelligence aplikácií, ktoré pomôžu efektívne vyhodnocovať portfólio zákazníkov z rôznych pohľadov (obchod, pohľadávky, schvaľovanie...). S našimi riešeniami zabezpečíte konzistenciu dát v živom portfóliu, akékoľvek zmeny sa okamžite premietnu v reportoch a analýzach. V oblasti leasingu máme bohaté skúsenosti, vieme poradiť ako dosiahnuť nepriestrelné riadenie obchodných aktivít a spoluprácu s akvizičným softvérom. Aplikácie pre oblasť leasingu dokážu skonsolidovať akvizičný proces až po správu portfólia. Tiež pomôžu využiť zákaznícke dáta pri tvorbe nových produktov. Radi vám predstavíme modelovanie leasingových zmlúv a splátkových kalendárov v Qlik Sense.

banner image 5 - Finance

Poisťovníctvo

Medzi našich obľúbených zákazníkov patria aj poisťovne. S našimi business intelligence riešeniami sme im pomohli odhaliť trendy v poistných udalostiach a identifikovať podozrivé aktivity. Radi vám predstavíme naše účinné aplikácie, ktoré vám pomôžu zvýšiť predpis poistného. Prispejeme tiež k nastaveniu optimálnych poistných podmienok, čím zvýšite konkurencieschopnosť svojich poistných produktov. Kladiete si otázku, či ponúkate správnym zákazníkom tie správne produkty a v správny čas? My vám pomôžeme ju nielen zodpovedať, ale tiež podporíme pri navigovaní biznisu správnym smerom. Tiež vás vybavíme riešením, v ktorom môžete modelovať poistné zmluvy a splátkové kalendáre.

SenseGA Screenshot Helpdesk 01 V1 - Finance
Kontaktný formulár
Na základe Vášho záujmu Vás budeme kontaktovať.
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group (detaily nižšie) spracúvali mnou poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, spoločnosť, pracovná pozícia, telefónne číslo za účelom príležitostného zasielania pozvánok na odborné podujatia – konferencie, semináre, webináre a školenia; informácií o produktoch, riešeniach, službách a aktualitách EMARK. Tieto údaje sú potrebné za účelom prispôsobenia tejto reklamy mojim preferenciám. EMARK Group, ktorá pozostáva zo organizácií: EMARK s.r.o., IČO: 35 803 606, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika; EMARK s.r.o., sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČO: 28861281.; EMARK Services s.r.o., sídlom Štefánikova 639, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice, IČO: 06441921; EMARK QS A. Rudnaya 21, 010 72 Žilina, IČO: 36744972; EMARK Systems, sídlom A. Rudnaya 21 010 72 Žilina, IČO: 44389744. V ojedinelých prípadoch môžu byť niektoré dáta posielané do skupiny EMARK MR (Určená zmluvou medzi spoločnosťou EMARK a príslušným partnerom v rámci zmluvného geografického teritória. Pre viac informácií nás kontaktujte na: info@emarkanalytics.com), ako je popísaná nižšie a skupiny Qlik (QlikTech Netherlands B.V., QlikTech Inc.), v súlade s EU-U.S. Privacy Shield and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks (výhradne za účelom evidencie obchodných prípadov). Pre bližšie informácie kliknite SEM. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať TU. Jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Nechceme pred Vami nič skrývať a preto pred Vašou registráciou a udelením súhlasu kliknite SEM a oboznámte sa s tým, ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi a aké sú Vaše práva.

EMARK Online DataTalks – pozrite si naše ďalšie webináre

Superrýchle insighty pre agilné riadenie biznisu

Meno a priezvisko
Spoločnosť
E-mail
Súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group spracúvali mnou poskytnuté údaje za účelom spolupráce a noviniek v spoločnosti
Informáciu o tom, ako chránime spracúvame osobné údaje nájdete na tomto LINKu. Súhlas so spracovaním svojich osobných dát a posielaním obchodných ponúk a marketingových informácií je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať TU.