Vitajte v budúcnosti reportingu

Osloboďte svoju firmu od manuálnej prípravy a distribúcie reportov. Hromadné zdieľanie informácií pre široké spektrum ľudí  nebolo nikdy jednoduchšie.

Ušetrite nemalé časové, kapacitné a finančné prostriedky. Qlik NPrinting vám umožní vytvárať vizuálne príťažlivé reporty v rôznych formátoch (MS Office, PixelPerfect, PDF či HTML…) využívajúc údaje a analýzy z Qliku. Jeho intuitívne užívateľské rozhranie umožňuje vytvárať reporty pre neobmedzené množstvo príjemcov, bez ich dodatočného spoplatňovania. Reporty môžu byť doručované na mail, ukladané v priečinkoch, zverejnené na webe, alebo byť k dispozícii on-demand. Objavte ako vyzerá manželstvo vizuálnych analýz a reportcentrického prístupu a získate to najlepšie z obidvoch svetov.

SHP Group logo 100px - Qlik NPrinting
Foxconn 180x150 - Qlik NPrinting
Skoda 100px - Qlik NPrinting
Alpha medical 180px - Qlik NPrinting
ACO Industries 100px - Qlik NPrinting

Kľúčové vlastnosti Qlik NPrinting

Dáta vždy poruke

Pripravte sa na poradu jediným kliknutím. Zainteresovaní automaticky dostanú všetky potrebné podklady vo formáte, na ktorý sú zvyknutí.

Automatizácia reportov

Zdĺhavá príprava reportov je minulosť. Qlik NPrinting ich pripraví za vás a pošle kam treba. Informácie už netreba vyhľadávať, oni si nájdu vás.

Efektívna distribúcia

Zdieľajte výkazy efektívnejšie. Spôsob si určíte vy. Vyhovuje vám viac e-mail, notifikácia na firemnom portáli alebo SMSka?

Veľké publikum

Dáta z Qliku sú prístupné prakticky ľubovoľnému počtu užívateľov. To všetko bez dodatočných Qlik licencií a špeciálnych školení pre adresátov.

Výsledky našich klientov

foxconnLogo - Qlik NPrinting

Statický reporting vo výrobe

“Qlik NPrinting vo Foxconn CZ slúži na generovanie a distribúciu statických reportov, jednoduchých analýz a výstupov vo výrobe. Je to ideálne riešenie pre spoločnosť, kde konečný užívateľ nepotrebuje dáta analyzovať, ale dostať výsledok – statické číslo.”

- Tomáš Bachorík, sponzor projektu za Foxconn Česká republika
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
AlphaMedicalLogo - Qlik NPrinting

Automatická distribúcia dát z Qliku

“Nepotrebujete nič programovať, ovládate ho jednoduchým drag-and-drop. Po vytvorení želanej šablóny vložením celého objektu z Qliku sa Qlik NPrinting spustí na pozadí. Nastavia sa konkrétne filtre – teda to, čo má konkrétny človek vidieť v Qliku a vizualizáciu vloží do Excelu.”

- Erik Bartovič, reportingový a systémový špecialista z Alpha medical
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
ACO Industries 100px - Qlik NPrinting

Reportingové prekvapenie v ACO Industries

“Ta sestava má dvě stránky – první je všeobecná a druhá obsahuje údaje od jednotlivých řešitelů anebo za jednotlivé dimenze. Úžasné je, že pro každého obchodníka máte stejný pohled a nemusíte nic generovat dále, program to urobí za vás.”

- Rudolf Kubíček, IT manažér koncernu ACO Industries
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
ROZHODUJTE SA SPRÁVNE

Reporting presne podľa vašich predstáv a potrieb

Qlik NPrinting je najrozšírenejší nástroj na tvorbu a distribúciu reportov z Qliku. Umožňuje rýchlu tvorbu a modifikáciu reportov, ich personalizáciu na základe definovaných filtrov pre jednotlivých užívateľov a distribúciu prostredníctvom e-mailu, súborov alebo zasielaním do tlače. Pomáha tak vytvárať tlak na plnenie cieľov a zabezpečuje lepšie využívanie dát pre rozhodovanie.

banner image 6 - Qlik NPrinting
ČAS JE DRAHÝ. S RIEŠENÍM QLIK NPRINTING HO BUDETE MAŤ VIAC

Rekordne rýchle reporty. Bez námahy.

Qlik NPrinting umožňuje rýchly vývoj a tvorbu škálovateľných reportov z dát v Qlik do najpoužívanejších formátov s využitím “drag & drop“. Intuitívne užívateľské rozhranie umožňuje plnohodnotnú prácu po niekoľkých hodinách zaškolenia. Tvorba komplexných podnikových reportov vrátane ich automatickej distribúcie je záležitosťou niekoľkých dní.

banner image 5 - Qlik NPrinting
AKÉKOĽVEK DÁT SÚ V BEZPEČÍ. BEZ KOMPROMISOV.

Správne informácie správnym ľuďom

Užívatelia dostanú správne informácie prostredníctvom ich personalizovaných filtrov do e-mail priečinkov alebo osobných zložiek v požadovaných termínoch. Okrem úspory času sa tak vyhnete potenciálnym rizikám vyplývajúcim z odhaleniu citlivých dát nesprávnym osobám. Samozrejmosťou je kryptovanie reportov pre vyššiu ochranu a bezpečnosť informácií a možností on-demand reportingu.

banner image 6 - Qlik NPrinting
ZAPOJTE CELÚ FIRMU, KAŽDÚ JEJ ZLOŽKU.

Využite svoje analýzy naplno

S Qlik NPrinting môžete využívať akékoľvek dáta a reporty z Qliku pre tvorbu výstupov v PDF, PPT, DOC, XLS, HTML alebo obrázkových formátoch a zvýšiť tak využívanie cenných informácií. Funkciou pravidelného zasielania reportov upozorníte užívateľov na aktuálny stav a zabezpečíte lepšie využívanie Qliku pre doplňujúce analýzy. Jednoducho rozšírte počet prijímateľov reportov a analýz z Qlik na celú organizáciu.

banner image 5 - Qlik NPrinting

Využitie pri riešeniach

Maloobchod

Finančné služby

Energetika a distribúcia

Hightech

Zdravotníctvo

Komunikácia

Výroba

Telekomunikácie

Logistika

Štátna a verejná správa

Služby

Médiá

Kontaktný formulár
Na základe Vášho záujmu Vás budeme kontaktovať.
Bez udelenia Vášho súhlasu nemôžeme spracovať Vaše osobné dáta.

V súlade so súčasnou legislatívou (Zákon 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov) a tiež s právnou úpravou GDPR (platná od 25.5.2018), môžeme s Vami ďalej komunikovať len na základe právneho základu, ktorým je Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných dát. Vyznačením políčka udeľujete súhlas so spracovaním Vami poskytnutých osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom správy, spracovania a uchovania uvedených osobných údajov pre EMARK s.r.o. za účelom zasielania občasného kontaktovania, ktorých predmetom môžu byť aktuality zo sveta dátovej analytiky, pozvánky na odborné podujatia a príležitostné obchodné ponuky. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretím stranám.
*Označením políčka súhlasíte so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, spoločnosť, pre ktorú pracujete, pozícia) spoločnosťou EMARK s.r.o. za konkrétnym účelom uvedeným texte súhlasu. Všetky osobné údaje budú spracovávané výlučne súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov (v platnom znení) spoločnosťou EMARK s.r.o., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. Tento súhlas sa udeľuje na dobu 1 roka a je možné ho kedykoľvek odvolať v súlade s platným právnym poriadkom. Pred uplynutím lehoty 1 roka si Vás budeme kontaktovať za účelom zistenia, či si túto lehotu prajete predĺžiť. Tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovávaním údajov, udelených v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, je dobrovoľný a že tento svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odhlasovací formulár nájdete na tomto LINKu. Po celú dobu spracovania osobných údajov máte ako dotknutá osoba k nim prístup, v prípade pochybností o ich správnosti alebo úplnosti, máte právo na vysvetlenie alebo ich opravu.
Stiahnite si Qlik NPrinting
Po vyplnení formuláru obdržíte na e-mail odkaz na stiahnutie produktu.
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group (detaily nižšie) spracúvali mnou poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, spoločnosť, pracovná pozícia, telefónne číslo za účelom príležitostného zasielania pozvánok na odborné podujatia – konferencie, semináre, webináre a školenia; informácií o produktoch, riešeniach, službách a aktualitách EMARK. Tieto údaje sú potrebné za účelom prispôsobenia tejto reklamy mojim preferenciám. EMARK Group, ktorá pozostáva zo organizácií: EMARK s.r.o., IČO: 35 803 606, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika; EMARK s.r.o., sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČO: 28861281.; EMARK Services s.r.o., sídlom Štefánikova 639, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice, IČO: 06441921; EMARK QS A. Rudnaya 21, 010 72 Žilina, IČO: 36744972; EMARK Systems, sídlom A. Rudnaya 21 010 72 Žilina, IČO: 44389744. V ojedinelých prípadoch môžu byť niektoré dáta posielané do skupiny EMARK MR (Určená zmluvou medzi spoločnosťou EMARK a príslušným partnerom v rámci zmluvného geografického teritória. Pre viac informácií nás kontaktujte na: info@emarkanalytics.com), ako je popísaná nižšie a skupiny Qlik (QlikTech Netherlands B.V., QlikTech Inc.), v súlade s EU-U.S. Privacy Shield and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks (výhradne za účelom evidencie obchodných prípadov). Pre bližšie informácie kliknite SEM. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať TU. Jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Nechceme pred Vami nič skrývať a preto pred Vašou registráciou a udelením súhlasu kliknite SEM a oboznámte sa s tým, ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi a aké sú Vaše práva.
       

Meno a priezvisko
Spoločnosť
E-mail
Súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group spracúvali mnou poskytnuté údaje za účelom spolupráce a noviniek v spoločnosti
Informáciu o tom, ako chránime spracúvame osobné údaje nájdete na tomto LINKu. Súhlas so spracovaním svojich osobných dát a posielaním obchodných ponúk a marketingových informácií je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať TU.