Vitajte v budúcnosti reportingu

Osloboďte svoju firmu od manuálnej prípravy a distribúcie reportov. Hromadné zdieľanie informácií pre široké spektrum ľudí  nebolo nikdy jednoduchšie.

Ušetrite nemalé časové, kapacitné a finančné prostriedky. Qlik NPrinting vám umožní vytvárať vizuálne príťažlivé reporty v rôznych formátoch (MS Office, PixelPerfect, PDF či HTML…) využívajúc údaje a analýzy z Qliku. Jeho intuitívne užívateľské rozhranie umožňuje vytvárať reporty pre neobmedzené množstvo príjemcov, bez ich dodatočného spoplatňovania. Reporty môžu byť doručované na mail, ukladané v priečinkoch, zverejnené na webe, alebo byť k dispozícii on-demand. Objavte ako vyzerá manželstvo vizuálnych analýz a reportcentrického prístupu a získate to najlepšie z obidvoch svetov.

SHP Group logo 100px - Qlik NPrinting
Foxconn 180x150 - Qlik NPrinting
Skoda 100px - Qlik NPrinting
Alpha medical 180px - Qlik NPrinting
ACO Industries 100px - Qlik NPrinting

Kľúčové vlastnosti Qlik NPrinting

Dáta vždy poruke

Pripravte sa na poradu jediným kliknutím. Zainteresovaní automaticky dostanú všetky potrebné podklady vo formáte, na ktorý sú zvyknutí.

Automatizácia reportov

Zdĺhavá príprava reportov je minulosť. Qlik NPrinting ich pripraví za vás a pošle kam treba. Informácie už netreba vyhľadávať, oni si nájdu vás.

Efektívna distribúcia

Zdieľajte výkazy efektívnejšie. Spôsob si určíte vy. Vyhovuje vám viac e-mail, notifikácia na firemnom portáli alebo SMSka?

Veľké publikum

Dáta z Qliku sú prístupné prakticky ľubovoľnému počtu užívateľov. To všetko bez dodatočných Qlik licencií a špeciálnych školení pre adresátov.

ROZHODUJTE SA SPRÁVNE

Reporting presne podľa vašich predstáv a potrieb

Qlik NPrinting je najrozšírenejší nástroj na tvorbu a distribúciu reportov z Qliku. Umožňuje rýchlu tvorbu a modifikáciu reportov, ich personalizáciu na základe definovaných filtrov pre jednotlivých užívateľov a distribúciu prostredníctvom e-mailu, súborov alebo zasielaním do tlače. Pomáha tak vytvárať tlak na plnenie cieľov a zabezpečuje lepšie využívanie dát pre rozhodovanie.

banner image 6 - Qlik NPrinting
ČAS JE DRAHÝ. S RIEŠENÍM QLIK NPRINTING HO BUDETE MAŤ VIAC

Rekordne rýchle reporty. Bez námahy.

Qlik NPrinting umožňuje rýchly vývoj a tvorbu škálovateľných reportov z dát v Qlik do najpoužívanejších formátov s využitím “drag & drop“. Intuitívne užívateľské rozhranie umožňuje plnohodnotnú prácu po niekoľkých hodinách zaškolenia. Tvorba komplexných podnikových reportov vrátane ich automatickej distribúcie je záležitosťou niekoľkých dní.

banner image 5 - Qlik NPrinting
AKÉKOĽVEK DÁT SÚ V BEZPEČÍ. BEZ KOMPROMISOV.

Správne informácie správnym ľuďom

Užívatelia dostanú správne informácie prostredníctvom ich personalizovaných filtrov do e-mail priečinkov alebo osobných zložiek v požadovaných termínoch. Okrem úspory času sa tak vyhnete potenciálnym rizikám vyplývajúcim z odhaleniu citlivých dát nesprávnym osobám. Samozrejmosťou je kryptovanie reportov pre vyššiu ochranu a bezpečnosť informácií a možností on-demand reportingu.

banner image 6 - Qlik NPrinting
ZAPOJTE CELÚ FIRMU, KAŽDÚ JEJ ZLOŽKU.

Využite svoje analýzy naplno

S Qlik NPrinting môžete využívať akékoľvek dáta a reporty z Qliku pre tvorbu výstupov v PDF, PPT, DOC, XLS, HTML alebo obrázkových formátoch a zvýšiť tak využívanie cenných informácií. Funkciou pravidelného zasielania reportov upozorníte užívateľov na aktuálny stav a zabezpečíte lepšie využívanie Qliku pre doplňujúce analýzy. Jednoducho rozšírte počet prijímateľov reportov a analýz z Qlik na celú organizáciu.

banner image 5 - Qlik NPrinting


   Meno a priezvisko
   Spoločnosť
   E-mail
   Súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group spracúvali mnou poskytnuté údaje za účelom spolupráce a noviniek v spoločnosti
   Informáciu o tom, ako chránime spracúvame osobné údaje nájdete na tomto LINKu. Súhlas so spracovaním svojich osobných dát a posielaním obchodných ponúk a marketingových informácií je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať TU.