Snowflake: Vyskúšajte silu, ktorú prináša
DATA CLOUD

Dátový sklad za 3 minúty

Snowflake - A Cloud Data Platform - Emarkanalytics

Okamžitý pohľad

Získajte okamžitý prístup do Data Cloudu

Snowflake - A Cloud Data Platform - Emarkanalytics

Akákoľvek platforma

Vyber si poskytovateľa cloudu (AWS, MS Azure, Google Cloud Platform)

Snowflake - A Cloud Data Platform - Emarkanalytics

Plná kontrola

Pracujte s tými najkritickejšími dátami bez kompromisov

Snowflake - A Cloud Data Platform - Emarkanalytics

Robte to po svojom

Okamžité, pružné a takmer nekonečné škálovanie vo verejných cloudoch

Snowflake - A Cloud Data Platform - Emarkanalytics

Bezpečnosť a Compliance

Snowflake funguje v súlade zo štandardmi HIPAA, PCI DSS, SOC 1 a SOC 2 Type 2 a FedRAMP

Prečo Snowflake?

Vykonávajte aj tie najkritickejšie operácie nad viac-clusterovou zdieľanou dátovou architektúrou Snowflake v plne spravovanej platforme, ktorá využíva takmer nekonečné zdroje a možnosti cloudu.

Snowflake - A Cloud Data Platform - Emarkanalytics

eBook: Ultimátny sprievodca technológiou Snowflake

Odomknite svoje dáta a využívajte ich na vysoko výkonné dátové aplikácie a modernú dátovú analýzu. Prečítajte si tento eGuide a dozviete sa viac o možnostiach Snowflake a v čom spočíva hodnota a úspech tejto platformy.

Jednotné, plne spravované riešenie

Rozlúčte sa s dátovými silami vytvorenými staršími lokálnymi a cloudovými aplikáciami, aby ste mohli integrovať a analyzovať súbory údajov, ktoré predtým nebolo možné získať. Ukladajte a sprístupňujte svoje štruktúrované, pološtruktúrované a neštruktúrované údaje na jednom mieste a získajte bezproblémový prístup k externým údajom s podobným rozsahom a rýchlosťou.

Využívajte Snowflake Marketplace na bezpečné získavanie dátových súborov, nástrojov a aplikácií tretích strán a doplnkových dátových služieb – to všetko bez nutnosti presúvať alebo kopírovať dáta. Prenechajte všetky starosti s údržbou, správou a množstvom ďalších služieb na Snowflake. Všetko je pripravené tak, aby ste nemuseli nič riešiť, ani nastavovať. 

Takmer neobmedzené  zdroje

Snowflake bol od základu vytvorený ako cloud. Nie je viazaný obmedzeniami staršieho lokálneho riešenia preneseného do cloudu. Jeho architektúra zdieľaných dát s viacerými klastrami oddeľuje výpočty od úložísk, čo zákazníkom umožňuje pružné škálovanie, zvyšovanie a znižovanie, automaticky alebo za behu.

Používatelia môžu na každý workload použiť vyhradené výpočtové klastre v takmer neobmedzenom množstve pre prakticky neobmedzenú súbežnosť bez konfliktov. Po dokončení pracovnej záťaže sa výpočtový výkon zníži, takže zákazníci nemusia platiť za nadmerne poskytnuté zdroje. Všetko využitie sa účtuje po sekundách a je jednoducho a transparentne riadené. Organizácie môžu tiež merať využitie a rozdeľovať náklady na jednotlivé oddelenia.

Riadená a bezpečná spolupráca

Dátový cloud umožňuje najdôležitejšie pracovné úlohy organizácie vrátane bezproblémovej spolupráce v rámci organizácie, medzi jej entitami, s ekosystémom partnerov, dodávateľov a zákazníkov a lebo aj v ľubovoľnej kombináciou tisícov zákazníkov Data Cloudu či poskytovateľov služby Snowflake Marketplace.

Možnosť bezpečne zdieľať a pristupovať k riadeným údajom, nástrojom, aplikáciám, iným technológiám a dátovým službám – pri zachovaní súkromia – vytvára takmer neobmedzenú kombináciu stratégií a riešení na rozvoj podnikania akejkoľvek organizácie. Funkcie zabezpečenia a správy boli do platformy Snowflake zapracované od prvého dňa vrátane end-to-end šifrovania údajov pri prenose a v pokoji.

Moderné appky postavené na Snowflake

Vyberte si z viacerých možností na vytvorenie a spustenie moderných aplikácií v Data Cloude. Snowflake umožňuje každej organizácii vytvárať aplikácie, ktoré využívajú dáta, architektúru a funkcie vlastné Data Cloud, a urýchliť ich vývoj a stratégie uvádzania na trh prostredníctvom programu Powered by Snowflake.

Mnohí sa rozhodnú nasadiť prepojené aplikácie, kde údaje a kód zostávajú navzájom oddelené. V tomto prípade si poskytovateľ aplikácie udržiava kód appky, zatiaľ čo jeho zákazníci používajú v aplikácii len údaje, ktoré zostávajú na ich vlastných Snowflake účtoch. Okrem toho Unistore workload od Snowflake umožňuje moderný prístup k spájaniu transakčných a analytických údajov s cieľom poháňať nové typy aplikácií.

Zákazníci na prvom mieste

Spoločnosť Snowflake sa za posledných niekoľko rokov rýchlo rozrástla, ale silný záväzok voči zákazníkom zostáva zachovaný. V júni 2022 bolo NPS skóre (Net Promoter Score) Snowflake na úroveni 72 bodov, čo je – viac ako trojnásobok priemeru v odvetví poskytovateľov technológií.

Zákazníci Snowflake pomáhajú tiež rozvíjať možnosti dátového cloudu a využívajú ho spôsobmi, ktoré často inšpirujú produktovú roadmapu. Okrem toho ekosystém Data Cloud zahŕňa stovky Snowflake partnerov, ktorí ponúkajú aplikácie, nástroje, súbory údajov, služby a ďalšie doplnkové riešenia, ktoré riešia prípady použitia v mnohých odvetviach.

Plaťte len za to, čo reálne využijete. Po sekundách.
Doslova.

Bez extra nákladov

Zapínanie a vypínanie výpočtových zdrojov, aby ste platili len za to, čo používate

Akákoľvek platforma

Vyberte si poskytovateľa cloudu, ktorý vám vyhovuje (AWS, MS Azure, Google Cloud Platform)

Bezpečnosť a Compliance

Snowflake funguje v súlade zo štandardmi HIPAA, PCI DSS, SOC 1 a SOC 2 Type 2 a FedRAMP

Cena závisí od poskytovateľa cloudu a vybraného umiestnenia servera. Viac informácií nájdete tu: www.snowflake.com/pricing/

Snowflake - A Cloud Data Platform - Emarkanalytics

Chcete vedieť viac? Napíšte nám

  Súhlas so spracovaním osobných údajov:
  Súhlasím so spracúvaním mojich údajov na účely marketingových aktivít zo strany EMARK Group.
  Bližšie informácie vrátane špecifikácie spoločností EMARK Group a rozsahu konkrétnych marketingových aktivít, pre ktoré udeľujete súhlas, nájdete v Podmienkach ochrany osobných údajov a súkromia  TU.

   Meno a priezvisko

   Spoločnosť

   E-mail

   Súhlasím so spracúvaním mojich údajov na účely marketingových aktivít zo strany EMARK Group.
   Bližšie informácie vrátane špecifikácie spoločností EMARK Group a rozsahu konkrétnych marketingových aktivít, pre ktoré udeľujete súhlas, nájdete v Podmienkach ochrany osobných údajov a súkromia TU.

   Featured eBook: The definitive guide to Snowflake


    Súhlas so spracovaním osobných údajov:
    Súhlasím so spracúvaním mojich údajov na účely marketingových aktivít zo strany EMARK Group.
    Bližšie informácie vrátane špecifikácie spoločností EMARK Group a rozsahu konkrétnych marketingových aktivít, pre ktoré udeľujete súhlas, nájdete v Podmienkach ochrany osobných údajov a súkromia  TU.