Active Intelligence

Nová éra BI – Optimalizujte každý moment kvalifikovaným rozhodnutím

Dátová výzva

Väčšina organizácií čelí obtiažnej dostupnosti dát naprieč organizáciou, čo má negatívny dopad na schopnosti využívať ich pre účely biznisu

10%

relevantných biznisových dát sa reálne využíva pre potreby analýz

32%

manažérov tvrdí, že dokáže dáta premeniť na hodnotu

24%

pracovníkov s rozhodovacími právomocami sa cíti byť dátovo gramotnými

Dnešným data-driven nárokom klasické BI nestačí 

V digitálnej ekonomike je kľúčová akcieschopnosť v reálnom čase. Čím rýchlejšie dokáže organizácia reagovať na neustále sa meniacu situáciu, tým lepšie obstojí v konkurencii.

Ľudia aj systémy by mali byť nepretržite zásobované aktuánymi informáciami a byť schopní vykonávať kvalifikované rozhodnutia v tom najdôležitejšom okamihu – TERAZ. a presne to poskytuje Qlik Active Intelligence Platform

Active Intelligence - Emarkanalytics
Active Intelligence - Emarkanalytics

Active Intelligence

Organizácie potrebujú mať s informáciami oveľa dynamickejší vzťah, ktorý zohľadňuje “TERAZ”. Tradičné, pasívne BI stojí na len na historických dátach a automaticky nepodnecuje k rozhodovanie a akcii v reálnom čase.

Active Intelligence je novou paradigmou, ktorá prináša situačnú inteligenciu, teda schopnosť byť v každom momente zorientovaný v akomkoľvek aspekte vášho biznisu. Prináša stav neustálej informovanosti vďaka dostupným a aktuálnym dáta v reálnom čase, ktoré umožnia okamžite konať alebo tak automaticky urobia.

 

Active Intelligence

Tradičné BI

Ako Active Intelligence funguje?

Active Intelligence sprístupňuje aktuálne informácie v najdôležitejšom okamžiku – TERAZ. Či už ide o automatické aktualizácie metrík a náhľadov v rámci manažérskych dashboardov, alebo o ich začlenení priamo do automatizovaných procesov. Active Intelligence kombinuje data „at rest“ s dátami „in motion“ a z hľadiska biznisu poskytuje poznatky v správn okamih.

Active Intelligence - Emarkanalytics

Intelligent analytics data pipelines

Jednotný proces odstraňuje rozdiely medzi prijímaním, integráciou, doručovaním, analýzou, spoluprácou a spracovaním výstupov. Vytvára viacsmerný kanál pre nepretržitý tok informácií, ktorý poskytuje používateľom včasné a prehľadné údaje takmer okamžite po doručení.

Active Intelligence - Emarkanalytics

Aktuálne dáta v reálnom čase 

Active Intelligence sa opiera o platformu na analýzu údajov, ktorá podporuje rôzne prípady použitia integrované priamo do obchodných a automatizovaných procesov. Po-kročilá analytika zobrazuje udalosti a vytvára predpovede v reálnom čase. Spolupráca prebieha v rámci celého toku údajov.

Active Intelligence - Emarkanalytics

Navrhnuté na okamžitú akciu

Tradičné BI bolo navrhnuté tak, aby informoval ľudí a následne informoval o činnosti, ale nie aby automaticky podnecoval ku konaniu. Active intelligence umožňuje informované rozhodovanie a navrhuje ďalšie kroky dynamickým upozorňovaním a spustením riadenej akcie, keď nastanú špecifické podmienky.

Rozhodujte sa správne, okamžite a s reálnou hodnotou pre biznis

Active Intelligence prepája dostupné informácie a insighty s aktuálnym dianím v biznise. Vytvára to nové príležitosti pre zrýchlenie inovácií, zhodnotenie investícií aj vyššiu konkurencieschopnosť.

Active Intelligence - Emarkanalytics

V prieskume IDC väčšina firiem zo silným analytickým zázemím uviedla, že dosahujú lepšie ekonomické výsledky.

S Active Intelligence firmy môžu:

 1. Sledovať a okamžite reagovať na trendy a zmeny v rámci organizácie aj trhu
 2. Pretvárať stratégie, procesy a produkty pre digitálny svet a to na základe momentálnej situácie
 3. Prekonať historické bariéry vďaka spolupráci medzi poskytovateľom a odberateľom dát
 1. Zlepšiť firemný výkon zvýšením pružnosti a efektivity v každej oblasti prevádzky
 2. Získať dôveru k zisteným poznatkom a prijatým opatreniam
 

Príklady využitia Active Intelligence v praxi

Active Intelligence - Emarkanalytics

Platforma Qlik Active Intelligence

Optimalizujte svoj biznis krok po kroku

Qlik bol priekopníkom modernej éry BI. Dnes stojí na čele vývoja Active Intelligence ako prvý dodávateľ, ktorý poskytuje kompletný balík produktov a služieb určených na kolektívnu transformáciu surových dát na informácie a iniciovanie následných činností. Dotiahnite svoj biznis do stavu trvalej efektívnosti s platformou Qlik.

Data integration

Integrácia údajov v reálnom čase podporuje jedinečnú stratégiu podnikových údajov nezávisle od cloudovej služby alebo iného umiestnenia.

Platforma je navrhnutá tak, aby umožnila prístup k podnikovým dátam a ich transformáciu na informácie pripravené na analýzu rýchlosťou, ktorú biznis vyžaduje.

Súbory dát sa priebežne aktualizujú a spravujú prostredníctvom podnikového katalógu údajov, ktorý prepája poskytovateľov dát a konzumentov údajov. Tento unikátny prístup, realizovaný v reálnom čase, udržiava firmu neustále v obraze.

Data analytics

Qlik Sense, naše cloudové analytické riešenie, stojí na pokročilej AI a strojovom učení, ktoré odhaľujú aj skryté insighty v dátach. Otvorený prístup umožňuje celý rad prípadov použitia – od samoobslužných až po integrované analytické nástroje.

Asociatívny dátový engine rozširuje analýzu údajov o periférne videnie a odhaľuje súvislosti a hlbšie poznatky, ktoré iným nástrojom unikajú.

Vďaka automatickým upozorneniam a mobilnej podpore používatelia sú bez prestávky v obraze.

Data Literacy ako služba

Transformácia podniku pomocou údajov je rovnako o ľuďoch ako o technológii. “Dátová gramotnosť ako služba” je náš prístup k podpore úspechu zákazníkov. Cieľom je vytvoriť v spoločnosti kultúru založenú na údajoch, aby sa maximalizovala hodnota investícií do ľudí, technológií a procesov.

Zahŕňa priebežnú podporu pre všetky kľúčové oblasti, personalizované a balíkové služby v súlade s cieľmi, poradenstvo a školenia v oblasti dátovej gramotnosti.

Porozprávajme sa...

Ak máte chuť sa dozvedieť viac, dajte nám o sebe vedieť.

  Súhlas so spracovaním osobných údajov:
  Súhlasím so spracúvaním mojich údajov na účely marketingových aktivít zo strany EMARK Group.
  Bližšie informácie vrátane špecifikácie spoločností EMARK Group a rozsahu konkrétnych marketingových aktivít, pre ktoré udeľujete súhlas, nájdete v Podmienkach ochrany osobných údajov a súkromia  TU.

   Meno a priezvisko

   Spoločnosť

   E-mail

   Súhlasím so spracúvaním mojich údajov na účely marketingových aktivít zo strany EMARK Group.
   Bližšie informácie vrátane špecifikácie spoločností EMARK Group a rozsahu konkrétnych marketingových aktivít, pre ktoré udeľujete súhlas, nájdete v Podmienkach ochrany osobných údajov a súkromia TU.