7 oblastí ochrany dát,
kde vieme účinne pomôcť

Ste pripravení na revolúciu v ochrane
osobných dát? Týka sa to aj vás…

Kradne vám GDPR spánok? My vás nasmerujeme do pokojných vôd.

Plnenie neustále sa vyvíjajúcich regulačných požiadaviek (najmä GDPR a e-IDAS) je treba chápať ako komplexnú neustále sa vyvíjajúcu oblasť, ktorá sa týka prakticky každej organizácie a všetkých jej zložiek. Jednoduché riešenie problémov v tejto oblasti neexistuje. Platí to aj o security riešeniach, ktoré pokryjú vždy len určitú časť súvisiacich procesov (IAM, SIEM, DLP, Retention management tools a p.).

To je dôvod, prečo sme sa rozhodli ísť cestou spolupráce a v čo možno najširšom spektre pokryť potreby klientov komplexným setom softvérových nástrojov, ktoré adekvátne pokrývajú procesy, problémy a súvisiace otázky.

GDPR výzvy adresujeme konkrétnymi procesnými krokmi a úlohami, ktoré stoja na pilieroch preverenej BI platformy Qlik Sense a našich skúsenostiach s dátovými analýzami z viac ako 180 úspešných business intelligence projektov.

Pomôžeme vám so všetkými procesmi, ktoré sa dotýkajú GDPR

Information Governance & Risk Management

Pomôžeme vám s nastavením Information governance frameworku a procesov, ktorých súčasťou sú rozhodnutia kľúčové pre GDPR (napr. právo na prenos; právo byť zabudnutý vs. právne požiadavky pre retenčnú politiku) prostredníctvom nášho partnera GlassIG a ich Information Governance riešenia. Taktiež vieme pomôcť pri napájaní procesných potrieb GDPR do interného kontrolného systému prostredníctvom spolupráce s partnerskou spoločnosťou v oblasti nástroja pre Risk Management dokumentáciu, alebo sprostredkovať dátové napojenie do vašej aplikácie.

SenseGA Screenshot Helpdesk 01 V1 - GDPR: 7 oblastí ochrany dát, kde vieme účinne pomôcť

Súhlasy a zhoda s nariadením (Consent & Compliance)

EMARK GDPR Governance & Management Dashboard, pokrýva najdôležitejšie oblasti, ktoré je z pohľadu GDPR potrebné riadiť, sledovať a vyhodnocovať. Naše aplikácie umožnia kontextovým a obsahovým vyhľadávaním identifikovať, kde sa vaše dáta s osobnými a citlivými údajmi nachádzajú, kto je za nich zodpovedný a ktorému oddeleniu patria. K tomu využívame pokročilé technológie ako prístupy ako Data Lineage a Data Quality analýzy, umelú inteligenciu a postupy machine learning.

SenseGA Screenshot Automotive 01 - GDPR: 7 oblastí ochrany dát, kde vieme účinne pomôcť

Bezpečnosť

Viete preukázať bezpečné uloženie svojich dát? Podľa zákona (security and privacy by default) by ste mali. Vieme vám s tým pomôcť. Máme niekoľko analytických aplikácií a dashboardov vyvinutých v spolupráci so špecialistami na sieťovú bezpečnosť, oblasť DLP alebo kontrolu užívateľských a administrátorských účtov.

SenseGA Laptop 02 TelcomChurn 02 - GDPR: 7 oblastí ochrany dát, kde vieme účinne pomôcť

Privacy Impact Assesment (PIAs)

Dashboard (spomenutý v sekcii 1) môžeme rozšíriť o aktivity, kontrolné činnosti a výsledky z PIA v organizácii pre účely Risk managementu alebo manažérskeho reportingu. Môžeme Vás tiež podporiť aj vykonaním samotných PIA

SenseGA Monitor 01 ExecDash02 - GDPR: 7 oblastí ochrany dát, kde vieme účinne pomôcť

Big Data, výskum a automatizované rozhodovanie

Organizácie by mali dokumentovať všetky predpoklady, vplyvy a zvážené informácie a zaistiť, že využívanie osobných údajov je v súlade zo znením Článku 29 (kde sú dáta využívané na sekundárne účely nad rámec vedeckého, štatistického a historického účelu).

Vizualizácie v Dashboarde môžu obsahovať prepojenia medzi pôvodným a sekundárnym účelom, ale aj kontext a vzťah medzi dotknutou osobou a spracovávateľom; povahu osobných dát; možné následky spracovania a nesprávneho spracovania dát; bezpečnostné opatrenia ako funkčná separácia, šifrovanie, pseudonymizácia; ale aj zváženie dôsledkov ochrany dát.

SenseGA All Devises TelcomChurn 02 - GDPR: 7 oblastí ochrany dát, kde vieme účinne pomôcť
Článok 39

Poradenstvo a podpora zodpovednej osoby

Pripravíme aplikáciu pre analytické školenia, ktorá zhromaždí dáta z vybraných e-learningových systémov na monitorovanie a analýzu ako napríklad zručnosti a aškolenia potrebné pre GDPR; úroveň znalostí zodpovedných osôb, zamestnancov či špecializovaného oddelenia; aktuálnu úroveň preškolenia; priebežný prehľad absolvovania školení vrátane začiatku a konca platnosti certifikácií; prípadne dohľad nad školeniami biznisových a technických vlastníkov procesu.

SenseGA Monitor 01 ExecDash02 - GDPR: 7 oblastí ochrany dát, kde vieme účinne pomôcť
Články 33-34, odp. 85-86

Porušenie ochrany osobných údajov

Čo však robiť ak dôjde ku kompromitácii osobných údajov? Kľúčové je nielen konať rýchlo, treba byť tiež efektívny. Okrem toho sú podniky povinné udržiavať priebežnú evidenciu všetkých narušení integrity osobných údajov. Pre tieto aj ďalšie prípady máme pripravenú sériu nástrojov, ktoré dokážu vizualizovať rozhodovacie stromy v prípade porušenia bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Tieto appky poskytnú detailné reporty z evidencie narušení integrity osobných údajov, vrátane predpripravených šablón a formulárov.

SenseGA Laptop 02 HelpDesk - GDPR: 7 oblastí ochrany dát, kde vieme účinne pomôcť
Zaujali vás naše riešenia v oblasti GDPR a ochrany dát?
Napíšte nám a v krátkej dobe sa vám ozveme
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group (detaily nižšie) spracúvali mnou poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, spoločnosť, pracovná pozícia, telefónne číslo za účelom príležitostného zasielania pozvánok na odborné podujatia – konferencie, semináre, webináre a školenia; informácií o produktoch, riešeniach, službách a aktualitách EMARK. Tieto údaje sú potrebné za účelom prispôsobenia tejto reklamy mojim preferenciám. EMARK Group, ktorá pozostáva zo organizácií: EMARK s.r.o., IČO: 35 803 606, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika; EMARK s.r.o., sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČO: 28861281.; EMARK Services s.r.o., sídlom Štefánikova 639, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice, IČO: 06441921; EMARK QS A. Rudnaya 21, 010 72 Žilina, IČO: 36744972; EMARK Systems, sídlom A. Rudnaya 21 010 72 Žilina, IČO: 44389744. V ojedinelých prípadoch môžu byť niektoré dáta posielané do skupiny EMARK MR (Určená zmluvou medzi spoločnosťou EMARK a príslušným partnerom v rámci zmluvného geografického teritória. Pre viac informácií nás kontaktujte na: info@emarkanalytics.com), ako je popísaná nižšie a skupiny Qlik (QlikTech Netherlands B.V., QlikTech Inc.), v súlade s EU-U.S. Privacy Shield and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks (výhradne za účelom evidencie obchodných prípadov). Pre bližšie informácie kliknite SEM. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať TU. Jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Nechceme pred Vami nič skrývať a preto pred Vašou registráciou a udelením súhlasu kliknite SEM a oboznámte sa s tým, ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi a aké sú Vaše práva.

EMARK Online DataTalks – pozrite si naše ďalšie webináre

Superrýchle insighty pre agilné riadenie biznisu

Meno a priezvisko
Spoločnosť
E-mail
Súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group spracúvali mnou poskytnuté údaje za účelom spolupráce a noviniek v spoločnosti
Informáciu o tom, ako chránime spracúvame osobné údaje nájdete na tomto LINKu. Súhlas so spracovaním svojich osobných dát a posielaním obchodných ponúk a marketingových informácií je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať TU.