7 oblastí ochrany dát, kde vieme účinne pomôcť

Ste pripravení na revolúciu v ochrane osobných dát? Týka sa to aj vás…

Kradne vám GDPR spánok? My vás nasmerujeme do pokojných vôd.

Plnenie neustále sa vyvíjajúcich regulačných požiadaviek (najmä GDPR a e-IDAS) je treba chápať ako komplexnú neustále sa vyvíjajúcu oblasť, ktorá sa týka prakticky každej organizácie a všetkých jej zložiek. Jednoduché riešenie problémov v tejto oblasti neexistuje. Platí to aj o security riešeniach, ktoré pokryjú vždy len určitú časť súvisiacich procesov (IAM, SIEM, DLP, Retention management tools a p.). To je dôvod, prečo sme sa rozhodli ísť cestou spolupráce a v čo možno najširšom spektre pokryť potreby klientov komplexným setom softvérových nástrojov, ktoré adekvátne pokrývajú procesy, problémy a súvisiace otázky. GDPR výzvy adresujeme konkrétnymi procesnými krokmi a úlohami, ktoré stoja na pilieroch preverenej BI platformy Qlik Sense a našich skúsenostiach s dátovými analýzami z viac ako 180 úspešných business intelligence projektov.

GDPR inteligencia pre váš biznis

EMARK Mole zmapuje vaše biznisové dáta a pomôže automatizovať objavovanie vašich citlivých dát

Pomôžeme vám so všetkými procesmi, ktoré sa dotýkajú GDPR

Information Governance & Risk Management

Pomôžeme vám s nastavením Information governance frameworku a procesov, ktorých súčasťou sú rozhodnutia kľúčové pre GDPR (napr. Právo na prenos; právo byť zabudnutý vs. právne požiadavky pre retenčnú politiku) prostredníctvom nášho partnera GlassIG a ich Information Governance riešení. Tiež vieme pomôcť pri napájaní procesných potrieb GDPR do interného kontrolného systému prostredníctvom spolupráce s partnerskou spoločnosťou v oblasti nástroja Risk Management dokumentáciu alebo sprostredkovať dátové napojenie do vašej aplikácie.

GDPR: 7 oblastí ochrany dát, kde vieme účinne pomôcť - Emarkanalytics
Qlik SenseGA-Screenshot-Automotive-01

Consent & Compliance

EMARK GDPR Governance & Management Dashboard, pokrýva najdôležitejšie oblasti, ktoré je z pohľadu GDPR potrebné riadiť, sledovať a vyhodnocovať. Naša aplikácia umožní kontextovým a obsahovým vyhľadávaním identifikovať, kde sa vaše dáta s osobnými a citlivými údajmi nachádzajú, kto je za ne zodpovedný a ktorému oddeleniu patrí. Na to využívame pokročilé technológie ako prístupy ako Data Lineage a Data Quality analýzy, umelú inteligenciu a postupy machine learning.

Bezpečnosť

Viete dokázať bezpečné uloženie svojich dát? Podľa zákona (security and privacy by default) by ste mali. Vieme vám s tým pomôcť. Máme niekoľko analytických aplikácií a dashboardov vyvinutých v spolupráci so špecialistami na sieťovú bezpečnosť, oblasť DLP alebo kontrolu užívateľských a administrátorských účtov.
GDPR: 7 oblastí ochrany dát, kde vieme účinne pomôcť - Emarkanalytics
Qlik SenseGA-Screenshot-Automotive-01

Privacy Impact Assessment (PIAs)

Dashboard (spomínaný v sekcii 1) môžeme rozšíriť o aktivity, kontrolné činnosti a výsledky z PIA v organizácii na účely Risk manažmentu alebo manažérskeho reportingu. Môžeme Vás tiež podporiť aj prevedením samotných PIA

Big Data výskum a, research and automatizované rozhodovanie

Organizácie by mali dokumentovať všetky predpoklady, vplyvy a zvážené informácie a zabezpečiť, že využívanie osobných údajov je v súlade so znením Článku 29 (kde sú dáta využívané na sekundárne účely nad rámec vedeckého, štatistického a historického účelu). Vizualizácie v Dashboard môžu obsahovať prepojenie medzi pôvodným a sekundárnym účelom, ale aj kontext a vzťah medzi dotyčnou osobou a spracovateľom; povahu osobných dát; možné následky spracovania a nesprávneho spracovania dát; bezpečnostné opatrenia ako funkčná separácia, šifrovanie, pseudonymizácia; ale aj zváženie dôsledkov ochrany dát.
GDPR: 7 oblastí ochrany dát, kde vieme účinne pomôcť - Emarkanalytics
Qlik SenseGA-Screenshot-Automotive-01

Poradenstvo a podpora zodpovednej osoby

Pripravíme aplikáciu pre analytické školenie, ktorá zhromaždí dáta z vybraných e-learningových systémov na sledovanie a analýzu ako napríklad zručnosti a aškolenia potrebné pre GDPR; úroveň znalostí zodpovedných osôb, zamestnancov či špecializovaného oddelenia; aktuálnu úroveň preškolenia; priebežný prehľad absolvovania školenia vrátane začiatku a konca platnosti certifikácií; prípadne dohľad nad školeniami businessového a technických vlastníkov procesu.

Porušenie ochrany osobných údajov

Čo však robiť, keď dôjde ku kompromitácii osobných údajov? Kľúčové je nielen konať rýchlo, treba byť tiež efektívne. Okrem toho sú podniky povinné udržiavať priebežnú evidenciu všetkých narušení integrity osobných údajov. Pre tieto aj ďalšie prípady máme pripravenú sériu nástrojov, ktoré dokážu vizualizovať rozhodovacie stromy v prípade porušenia bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Tieto appky poskytnú detailné reporty z evidencie narušenia integrity osobných údajov, vrátane predpripravených šablón a formulárov.
GDPR: 7 oblastí ochrany dát, kde vieme účinne pomôcť - Emarkanalytics

Let's talk...

Veríte, že vám dáta môžu pomôcť robiť lepšie obchodné rozhodnutia? Dajte nám vedieť.

  Súhlas so spracovaním osobných údajov:
  Súhlasím so spracúvaním mojich údajov na účely marketingových aktivít zo strany EMARK Group.
  Bližšie informácie vrátane špecifikácie spoločností EMARK Group a rozsahu konkrétnych marketingových aktivít, pre ktoré udeľujete súhlas, nájdete v Podmienkach ochrany osobných údajov a súkromia  TU.

   Meno a priezvisko

   Spoločnosť

   E-mail

   Súhlasím so spracúvaním mojich údajov na účely marketingových aktivít zo strany EMARK Group.
   Bližšie informácie vrátane špecifikácie spoločností EMARK Group a rozsahu konkrétnych marketingových aktivít, pre ktoré udeľujete súhlas, nájdete v Podmienkach ochrany osobných údajov a súkromia TU.