Ste pripravení na ESG?

Udržateľnosť stojí na dátach. Nemala by vás spomaliť,

ale podporiť v ďalšom rozvoji.

 

Riešenia Emark ESG

V EMARK Analytics sa špecializujeme na integráciu dát. Vychádzame zo súčasnej legislatívy a myslíme na budúce potreby. Riešenie EMARK ESG využíva kombináciu integračných, analytických a reportovacích schopností modernej Business Intelligence platformy, ktoré dopĺňa technológia spätného zápisu do zdrojovej databázy. Tým je zaručená možnosť flexibilnej reakcie na vývoj v oblasti regulatórnych požiadaviek.

Zároveň máte voľnosť v prispôsobovaní analytických prehľadov potrebám koncových užívateľov, vo vytváraní workflow, nastavování notifikácií alebo vytváraní špecifických reportov.

Řídící Dashboard pro zájmové oblasti
Riadiaci Dashboard pre záujmové oblasti

Kľúčové oblasti ESG

Životné prostredie

Spoločenská zodpovednosť

Riadenie firmy

Riešenia pre všetky oblasti ESG

Stabilita procesu a odchýliek

Uhlíková stopa

Spotreba energií

IT bezpečnost

Risk Management

Diverzita v ľudských zdrojoch

Prečo a ako pomáháme s ESG

Kontinuita

ESG stratégia stavia na dlhodobom zbere a spracovaní dát. Avšak, pre efektívne využitie stratégie a informované rozhodnutia potrebujete mať relevantné dáta k dispozícii častejšie ako jedenkrát za rok. Z prehľadov určených pre ESG report môžete čerpať kedykoľvek je to potrebné. Ľahko sa dostanete nielen do kontrolných dashboardov, ale aj do tých najmenších detailov, ktoré vstupné dáta ukrývajú.

V rámci aplikačného stromu máte vždy k dispozícii funkciu detailného drill down. Veľmi rýchlo se z úrovne KPI dostanete do detailného prehľadu o individuálnych transakciách pre konkrétne ESG alebo BSC elementy, iniciatívy alebo zodpovedné osoby.

 

Ukázka detailní aplikace pro analýzu a reporting spotřeby a generování solární energie
Ukážka detailnej aplikácie pre analýzu a reporting spotreby a generovanie solárnej energie

Udržateľnosť postavená na dátach

EMARK ESG čerpá z dát, ktoré pochádzajú z mnohých rôznych a nerovnako fungujúcich oddelení alebo dátových zdrojov. V rámci nášho prístupu agregujeme dáta zo všetkých kľúčových oblastí do platformy Qlik Sense, kde ich ďalej spracovávame do podoby praktických prehľadov.

Na akých princípoch stoja EMARK ESG riešenia?

EMARK ESG je súčasťou dlhodobého plánovania

Najlepší čas pre automatizáciu a zefektívnenie plánovanie a reportingu je moment, kedy máte všetky dáta ovplyvňujúce ESG zozbierané na jednom mieste. Po zostavení ESG digitálnej stratégie budete môcť zbierať a spracovávať dáta v dokonalej nadväznosti na ciele, predpisy a v súlade s vašou stratégiou riadenia rizík.

Našim cieľom je sprostredkovať užívateľom prívetivé prostredie pre spracovávanie dát zo všetkých oblastí nutných pre zostavenie komplexného ESG reportu a pritom umožniť ich prepojenie so strategickými firemnými cieľmi, iniciatívami z iných regulatórnych oblastí a s firemným BSC či risk manažmentom.

Technológie a postupy

Špeciálne pro túto oblasť sme vytvorili ESG aplikáciu, vďaka ktorej sa v téme udržateľnosti budete omnoho lepšie orientovať.

Flexibilní řízení a nastavení rozpočtu, kontrola plnění individuálních iniciativ a možnost úpravy ESG elementů dle daného Frameworku (ukázka pro BII standard)
Flexibilné riadenie a nastavenie rozpočtu, kontrola plnenia individuálnych iniciatív a možnosť úpravy ESG elementov podľa daného Frameworku (ukážka pre BII štandard)

Ako budeme postupovat?

Vizualizované reporty

Cloudové riešenie umožňuje pracovať s dátami a prehľadmi v reálnom čase. Aktuálny stav môžete okamžite porovnávať s plánovanými cieľmi.

Všetko pod jednou strechou

Všetko na jednom mieste. Automatizácia reportov a aktualizácie dát. Predpokladom je jednotná platforma pre viacero aktivít - riadenie, ESG, rozpočtovanie a detailná kontrola.

ESG Self Assessment

S pomocou interaktívneho formulára budete mať možnosť zhodnotiť, ako dobre je vaša firma pripravená na implementáciu ESG reportu.

Efektivita

Zlúčením dát z dielčích reportov získate miesto, kde budú automaticky pripravené všetky dáta v ich aktuálnej podobe – interné aj externé. Získať kvalitnejšie vstupy pre rozhodovanie a dosiahnuť lepšie výsledky bude odteraz rýchlejšie a jednoduchšie.

Udržateľnosť by vás nemala spomaliť, ale podporiť v ďalšom rozvoji.

Let's talk...

Veríte, že vám dáta môžu pomôcť robiť lepšie obchodné rozhodnutia? Dajte nám vedieť.

  Súhlas so spracovaním osobných údajov:
  Súhlasím so spracúvaním mojich údajov na účely marketingových aktivít zo strany EMARK Group.
  Bližšie informácie vrátane špecifikácie spoločností EMARK Group a rozsahu konkrétnych marketingových aktivít, pre ktoré udeľujete súhlas, nájdete v Podmienkach ochrany osobných údajov a súkromia  TU.

   Meno a priezvisko

   Spoločnosť

   E-mail

   Súhlasím so spracúvaním mojich údajov na účely marketingových aktivít zo strany EMARK Group.
   Bližšie informácie vrátane špecifikácie spoločností EMARK Group a rozsahu konkrétnych marketingových aktivít, pre ktoré udeľujete súhlas, nájdete v Podmienkach ochrany osobných údajov a súkromia TU.