Platforma integrácie údajov Qlik

Aktivujte si DataOps pre akékoľvek analytické prostredie od Qlik po Tableau, PowerBI, atď. Platforma integrácie údajov Qlik urýchľuje zisťovanie a dostupnosť údajov pripravených na analýzu v reálnom čase automatizáciou streamovania údajov, spresňovaním, katalogizáciou a publikovaním.

Integrácia podnikových údajov a analýza v reálnom čase.

Zrýchlite dostupnosť údajov pre cloud a analytiku. Otázkou je, aká je správna skladba na efektívne doručovanie heterogénnych údajov v reálnom čase do streamovacích a cloudových platforiem, dátových skladov a dátových jazier.

Attunity - Emarkanalytics

Čo robí z platformy integrácie údajov Qlik skvelú voľbu?

Attunity - Emarkanalytics

Líder v zachytávaní údajov o zmenách

Attunity - Emarkanalytics

Líder v riešení cloudovej integrácie a cloudovej migrácie

Attunity - Emarkanalytics

Líder v jednoduchosti použitia a automatizácii

Attunity - Emarkanalytics

Osvedčená platforma. Roky vývoja.

Attunity - Emarkanalytics

Qlik Replicate: Univerzálna replikácia a príjem údajov

Qlik Replicate umožňuje organizáciám urýchliť replikáciu údajov, príjem údajov a streamovanie údajov v reálnom čase vo všetkých hlavných databázach, dátových skladoch a platformách pre veľké objemy údajov.

Vlastnosti

Benefity

Attunity - Emarkanalytics

Qlik Compose: Dátové jazero a automatizácia skladov 

Qlik Compose zjednodušuje všetky aspekty návrhu, vývoja, načítania údajov, nasadenia a aktualizácií dátového jazera a dátového skladu automatizáciou najmanuálnejších, najbežnejších a opakujúcich sa úloh.

Vlastnosti

Benefity

Qlik Gold Client: Najrýchlejšie získanie prehľadu o údajoch SAP

Zefektívnite svoje iniciatívy v oblasti riadenia testovacích dát SAP a modernizácie SAP. Qlik Gold Client zlepšuje dostupnosť, bezpečnosť a kvalitu údajov vo vašich nevýrobných prostrediach SAP, čím zvyšuje produktivitu vývojárov pri zachovaní integrity referenčných údajov a znižuje požiadavky na úložisko.

Attunity - Emarkanalytics
Attunity - Emarkanalytics

Qlik Enterprise Manager

Centrálne spravujte replikáciu dát a automatizáciu kanálov v rámci celého podniku. Qlik Enterprise Manager je jednotné riadiace centrum, ktoré vám pomáha konfigurovať, spúšťať a monitorovať vaše dátové kanály v rámci celého podniku.

Porozprávajme sa...

Veríte, že údaje vám môžu pomôcť robiť lepšie obchodné rozhodnutia? Dajte nám vedieť.

  Súhlas so spracovaním osobných údajov:
  Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely pre EMARK Group (EMARK s.r.o., ID: 35 803 606; EMARK s.r.o., (CZ), ID: 28861281
  Podrobné informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje nájdete na tomto  LINKu.

   Meno a priezvisko
   Spoločnosť
   E-mail
   Súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group spracúvali mnou poskytnuté údaje za účelom spolupráce a noviniek v spoločnosti
   Informáciu o tom, ako chránime spracúvame osobné údaje nájdete na tomto LINKu. Súhlas so spracovaním svojich osobných dát a posielaním obchodných ponúk a marketingových informácií je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať TU.