Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame my – EMARK Group, ktorá pozostáva zo organizácií: EMARK s.r.o., IČO: 35 803 606, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika; EMARK s.r.o., sídlom Náměstí I.P. Pavlova, 1789/5, 120 00 Praha 2, IČO: 28861281. Môžete sa s nami spojiť prostredníctvom e-mailového kontaktu: info@emarkanalytics.com. V ojedinelých prípadoch môžu byť niektoré dáta posielané do spoločnosti QlikTech Inc., ktorá je súčásťou EU-U.S. Privacy Shield and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks (výhradne za účelom evidencie obchodných prípadov). Pre bližšie informácie kliknite SEM.

S Vašimi osobnými údajmi tiež pracuje náš sprostredkovateľ: spoločnosť Google LLC, avšak len v prípade, ak ste nám udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom služieb, ktoré poskytuje na našej stránke.

U koho sa môžete informovať, čo a ako o Vás spracúvame?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese:  privacy@emarkanalytics.com

Aké údaje o Vás spracúvame?

V rámci jednotlivých služieb, ktoré prostredníctvom našej stránky poskytujeme o Vás spracúvame v nasledovných prípadoch osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

 1. pre sprístupnenie bezplatných služieb, medzi ktoré patrí účasť na webinároch, iných bezplatných eventoch organizovaných našou spoločnosťou a možnosť bezplatného otestovania našich niektorých služieb a následne riadne a plnohodnotné využitie služby – meno, priezvisko, obchodné meno spoločnosti, v ktorej pracujete, údaj o Vašej pracovnej pozícii, e-mal a telefónne číslo
 2. pre zasielanie reklamných ponúk, pozvánok na webináre, školenia a iné eventy našej spoločnosti – meno, priezvisko, obchodné meno spoločnosti, v ktorej pracujete, údaj o Vašej pracovnej pozícii, e-mail , prípadne telefónne číslo
 3. pre účasť na spoplatnených školeniach, seminároch a konferenciách organizovaných našou spoločnosťou – meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, údaj o Vašej pracovnej pozícii a spoločnosti, v ktorej pracujete
 4. pri návšteve našej stránky – súbory cookie spoločnosti Google LLC, pričom bližšie informácie týkajúce sa týchto súborov a údajov, ktoré sa prostredníctvom nich spracúvajú nájdete na nasledujúcich adresách:
  1. https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk
  2. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Na základe čoho o Vás spracúvame Vaše osobné údaje?

 1. sprístupnenie bezplatných služieb, medzi ktoré patrí účasť na webinároch, iných bezplatných eventoch organizovaných našou spoločnosťou a možnosť bezplatného otestovania našich niektorých služieb a plnohodnotné využitie služby – právny základ plnenia zmluvy (v tomto prípade objednávka prístupu k určitej službe našej spoločnosti) v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, a teda na spracúvanie Vašich údajov za týmto účelom nepotrebujeme Váš súhlas
 2. zasielanie reklamných ponúk, pozvánok na webináre, školenia a iné eventy našej spoločnosti – právny základ, ktorým je udelenie Vášho súhlasu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679
 3. pre účasť na spoplatnených školeniach, seminároch a konferenciách organizovaných našou spoločnosťou – právny základ plnenia zmluvy (v tomto prípade objednávka účasti na seminári, školení alebo konferencii organizovanej našou spoločnosťou) v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 a § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, a teda na spracúvanie Vašich údajov za týmto účelom nepotrebujeme Váš súhlas
 4. pri návšteve našej stránky – právny základ, ktorým je udelenie Vášho súhlasu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

Na čo Vaše osobné údaje potrebujeme?

 1. osobné údaje pre sprístupnenie bezplatných služieb, medzi ktoré patrí účasť na webinároch, iných bezplatných eventoch organizovaných našou spoločnosťou a možnosť bezplatného otestovania našich niektorých služieb (meno, priezvisko, obchodné meno spoločnosti, v ktorej pracujete, údaj o Vašej pracovnej pozícii, e-mail a telefónne číslo) o Vás potrebujeme za účelom Vašej riadnej registrácie pre poskytnutie danej služby a aby sme Vám zároveň vedeli obratom pri využití služby poskytnúť potrebnú technickú podporu, a to či už prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom telefonického kontaktu (napr. v prípadoch, ak si pri webinároch zabudnete vypnúť mikrofón a rušíte tak nechtiac priebeh webináru, vieme Vás obratom telefonicky kontaktovať, aby ste si Váš mikrofón vypli a nemusíme to riešiť Vašim odhlásením z webinára)
 2. osobné údaje pre zasielanie reklamných ponúk, pozvánok na webináre, školenia a iné eventy našej spoločnosti (meno, priezvisko, obchodné meno spoločnosti, v ktorej pracujete, údaj o Vašej pracovnej pozícii, e-mail, prípadne telefónne číslo) o Vás potrebujeme, aby sme pre Vás vedeli čo najlepšie prispôsobiť ponuky, ktoré by Vás mohli z portfólia našej spoločnosti najviac zaujímať, čo dosiahneme tak, že budeme mať informáciu aj o tom, aké je Vaše pracovné zaradenie. Vieme totiž, že návštevníkov našej stránky, ktorí majú záujem o naše produkty môžu zaujímať rôzne ponuky a preto Vás nechceme obťažovať tým, čo by Vás nemuselo zaujímať.
 3. osobné údaje pre účasť na spoplatnených školeniach, seminároch a konferenciách organizovaných našou spoločnosťou – (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, údaj o Vašej pracovnej pozícii a spoločnosti, v ktorej pracujete) o Vás potrebujeme za účelom Vašej registrácie na príslušnom spoplatnenom podujatí organizovanom našou spoločnosťou, vrátane registrácie príchodu Vašej osoby alebo Vami poverenej osoby priamo na podujatí a vyhotovenie konferenčnej menovky účastníka podujatia, vystavenie faktúry za predmetné podujatie a následnú evidenciu faktúry v účtovníctve našej spoločnosti a archiváciu účtovnej dokumentácie v zmysle príslušných právnych predpisov.
 4. osobné údaje pri návšteve našej stránky – (súbory cookie a údaje, ktoré sa prostredníctvom nich spracúvajú) o Vás potrebujeme za účelom analýzy návštevnosti a užívateľského správania na našej webovej stránke, aby sme Vám aj naďalej vedeli prinášať zaujímavý a užívateľsky prístupný obsah.

Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami a neautomatizovanými prostriedkami (t.j. aj v listinnej podobe), pričom pri ich spracúvaní nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, resp. čl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

Cookies

Webové stránky pod doménou www.emarkanalytics.com používajú súbory cookie služby Google Analytics, ktoré spracúva spoločnosť Google LLC a ktoré boli na túto stránku umiestnené prevádzkovateľom stránky: EMARK s.r.o., IČO: , so sídlom IČO: 35 803 606, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika. Kliknutím na tlačítko “Súhlasím” v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady súhlasíte s použitím cookie na účel analýzy návštevnosti tejto stránky, podmienkami ich použitia a rozsahom spracúvania. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

Ak ste nám udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov, ako môžete Váš súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Ak už nesúhlasíte s tým, aby sme o Vás spracúvali Vaše osobné údaje, stačí, ak napíšete na našu e-mailovú adresu: privacy@emarkanalytics.com alebo vyplníte odhlasovací formulár na tomto linku.

Samozrejme, odvolanie Vášho súhlasu nebude mať spätný vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov od udelenia súhlasu po jeho odvolanie z Vašej strany.

Na koho sa môžete obrátiť v prípade problému?

V prípade, ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: privacy@emarkanalytics.com a veríme, že sa nám spoločne podarí vyriešiť Váš problém.

V každom prípade však môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Ako dlho u nás budú uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame pre čas nevyhnutný na splnenie účelu, pre ktorý boli spracované, a to nasledovne:

 1. osobné údaje pre sprístupnenie bezplatných služieb, medzi ktoré patrí účasť na webinároch, iných bezplatných eventoch organizovaných našou spoločnosťou a možnosť bezplatného otestovania našich niektorých služieb (meno, priezvisko, obchodné meno spoločnosti, v ktorej pracujete, údaj o Vašej pracovnej pozícii, e-mail a telefónne číslo) o Vás spracúvame po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu, pričom pred uplynutím tejto doby Vás budeme kontaktovať za účelom zistenia, či si túto lehotu prajete predĺžiť a naďalej sa zaujímať o ponuky našich služieb.
 2. osobné údaje pre zasielanie reklamných ponúk, pozvánok na webináre, školenia a iné eventy našej spoločnosti (meno, priezvisko, obchodné meno spoločnosti, v ktorej pracujete, údaj o Vašej pracovnej pozícii, e-mail a telefónne číslo) o Vás spracúvame po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.
 3. osobné údaje pre účasť na spoplatnených školeniach, seminároch a konferenciách organizovaných našou spoločnosťou (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, údaj o Vašej pracovnej pozícii a spoločnosti, v ktorej pracujete) o Vás spracúvame po dobu poskytovania objednanej služby, pričom údaje, spracúvame za účelom vedenia účtovníctva a následnej archivácie v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi vedenia účtovníctva a archiváciu dokumentov
 4. osobné údaje pri návšteve našej stránky (súbory cookie a údaje, ktoré sa prostredníctvom nich spracúvajú) o Vás spracúvame po dobu 5 roka odo dňa jeho udelenia.

Aké máte práva?

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledovné práva:

 • právo na prístup k Vašim osobným údajom, najmä máte právo žiadať od nás potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a v prípade, ak Vaše údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a podrobné informácie o všetkým skutočnostiach, ktoré súvisia so spracúvaním týchto osobných údajov (Vaše právo na prístup k osobným údajom upravuje § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679). Na Vaše požiadanie sme povinní poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pričom za opakované poskytnutie týchto údajov sme oprávnení od Vás požadovať zaplatenie primeraného poplatku zodpovedajúceho administratívnym nákladom;
 • právo na opravu osobných údajov, a to na opravu nesprávnych údajov, ktoré sa Vás týkajú, prípadne doplnenie neúplných osobných údajov (Vaše právo na opravu osobných údajov upravuje § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679);
 • právo na výmaz osobných údajov (Vaše právo na výmaz osobných údajov upravuje § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali,
 2. osobné údaje spracúvame nezákonne,
 3. odvoláte nám súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 4. namietate spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo,
 5. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právo na výmaz Vašich osobných údajov nemôžete uplatniť v prípade, ak:

 1. je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku,
 2. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 3. na splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej tomu, kto osobné údaje spracúva,
 4. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (e) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je pravdepodobné, že by Vaše právo znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (Vaše právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov upravuje § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak
 1. namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Vy namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. už nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo,
 4. namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 21 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, môžeme  okrem uchovávania osobných údajov osobné údaje spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na účely uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu;

 • právo namietať spracúvanie osobných údajov (Vaše právo namietať spracúvanie osobných údajov upravuje § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe právneho základu podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679. V takom prípade ako prevádzkovateľ nesmieme spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku;
 • právo na prenosnosť osobných údajov (Vaše právo na prenosnosť osobných údajov upravuje § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom máte právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a prebieha na základe právneho základu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, t.j. ak spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy, prípadne zmluvnej povinnosti.

Musíte nám Vaše osobné údaje poskytnúť?

 1. osobné údaje pre sprístupnenie bezplatných služieb, medzi ktoré patrí účasť na webinároch, iných bezplatných eventoch organizovaných našou spoločnosťou a možnosť bezplatného otestovania našich niektorých služieb (meno, priezvisko, obchodné meno spoločnosti, v ktorej pracujete, údaj o Vašej pracovnej pozícii, e-mail a telefónne číslo) nám musíte poskytnúť pre účely sprístupnenia požadovanej služby a pre umožnenie technickej podpory pre riadne fungovanie zvolenej služby
 2. osobné údaje pre zasielanie reklamných ponúk, pozvánok na webináre, školenia a iné eventy našej spoločnosti (e-mail alebo telefónne číslo a údaj o Vašej pracovnej pozícii) nám nemusíte poskytnúť, resp. poskytnutie súhlasu so spracúvaním týchto osobných údajov za účelom reklamy je z Vašej strany v celom rozsahu dobrovoľné a si nebudete želať, aby sme Vám zasielali takéto ponuky, nemá to vplyv na Váš prístup k bezplatnej službe, ktorú ste si na našej stránke vybrali.
 3. osobné údaje pre účasť na spoplatnených školeniach, seminároch a konferenciách organizovaných našou spoločnosťou (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, údaj o Vašej pracovnej pozícii a spoločnosti, v ktorej pracujete) nám musíte poskytnúť pre účely registrácie a sprístupnenia požadovaného podujatia, vrátane registrácie príchodu Vašej osoby alebo Vami poverenej osoby priamo na podujatí a vyhotovenia konferenčnej menovky účastníka podujatia a následne pre potreby plnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov o účtovníctve a o archivovaní dokumentácie
 4. osobné údaje pri návšteve našej stránky (súbory cookie a údaje, ktoré sa prostredníctvom nich spracúvajú) nám nemusíte poskytnúť, resp. poskytnutie súhlasu so spracúvaním týchto osobných údajov je z Vašej strany v celom rozsahu dobrovoľné a ak si nebudete želať poskytnúť nám tieto údaje, nemá to vplyv na Váš prístup k našej stránke, resp. na možnosť jej prehliadania.

V Bratislave, 24.05.2018

EMARK

EMARK Online DataTalks – pozrite si naše ďalšie webináre

Superrýchle insighty pre agilné riadenie biznisu

  Meno a priezvisko

  Spoločnosť

  E-mail

  Súhlasím so spracúvaním mojich údajov na účely marketingových aktivít zo strany EMARK Group.
  Bližšie informácie vrátane špecifikácie spoločností EMARK Group a rozsahu konkrétnych marketingových aktivít, pre ktoré udeľujete súhlas, nájdete v Podmienkach ochrany osobných údajov a súkromia TU.