Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme my – společnost EMARK s.r.o., IČO: 35 803 606, se sídlem Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 23220/B. a naše česká entita EMARK s.r.o. (Sídlo: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČ: 28861281). Můžete se s námi spojit prostřednictvím e-mailového kontaktu: info@emarkanalytics.com

S Vašimi osobními údaji také pracuje náš zprostředkovatel: společnost Google LLC, ovšem pouze v případě, pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím služeb, které poskytuje na naší stránce.

U koho se můžete informovat, co a jak o Vás zpracováváme?

V případě jakýchkoliv otázek týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: privacy@emarkanalytics.com

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

V rámci jednotlivých služeb, které prostřednictvím naší stránky poskytujeme o Vás zpracováváme v následujících případech osobní údaje v následujícím rozsahu:

 1. pro zpřístupnění bezplatných služeb, mezi které patří účast na webinářích, jiných bezplatných eventech pořádaných naší společností a možnost bezplatného otestování našich některých služeb a následně řádně a plnohodnotné využití služby – jméno, příjmení, obchodní jméno společnosti, ve které pracujete, údaj o vaší pracovní pozici , e-mail a telefonní číslo
 2. pro zasílání reklamních nabídek, pozvánek na webináře, školení a jiné eventy naší společnosti – jméno, příjmení, obchodní jméno společnosti, ve které pracujete, údaj o vaší pracovní pozici , e-mail případně telefonní číslo
 3. pro účast na zpoplatněných školeních, seminářích a konferencích pořádaných naší společností – jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, údaj o vaší pracovní pozici a společnosti, ve které pracujete
 4. při návštěvě naší stránky – soubory cookie společnosti Google LLC, přičemž bližší informace týkající se těchto souborů a údajů, které se prostřednictvím nich zpracovávají najdete na následujících adresách:
  1. https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk
  2. https: //developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Na základě čeho o Vás zpracováváme Vaše osobní údaje?

 1. zpřístupnění bezplatných služeb, mezi které patří účast na webinářích, jiných bezplatných eventech pořádaných naší společností a možnost bezplatného otestování našich některých služeb a plnohodnotné využití služby – právní základ plnění smlouvy (v tomto případě objednávka přístupu k určité službě naší společnosti) ve smyslu zákona 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, a tedy na zpracovávání Vašich údajů za tímto účelem nepotřebujeme Váš souhlas
 2. zasílání reklamních nabídek, pozvánek na webináře, školení a jiné eventy naší společnosti – právní základ, kterým je udělení Vašeho souhlasu ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) zákona 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
 3. pro účast na zpoplatněných školeních, seminářích a konferencích pořádaných naší společností – právní základ plnění smlouvy (v tomto případě objednávka účasti na semináři, školení nebo konferenci organizované naší společností) ve smyslu zákona č. 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 a zákona č. 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, a tedy na zpracovávání Vašich údajů za tímto účelem nepotřebujeme Váš souhlas
 4. při návštěvě naší stránky – právní základ, kterým je udělení Vašeho souhlasu ve smyslu zákona 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

Na co Vaše osobní údaje potřebujeme?

 1. osobní údaje pro zpřístupnění bezplatných služeb, mezi které patří účast na webinářích, jiných bezplatných eventech pořádaných naší společností a možnost bezplatného otestování našich některých služeb (jméno, příjmení, obchodní jméno společnosti, ve které pracujete, údaj o vaší pracovní pozici, e-mail a telefonní číslo) o Vás potřebujeme za účelem Vaší řádné registrace pro poskytnutí dané služby a abychom Vám zároveň věděli obratem při využití služby poskytnout nezbytnou technickou podporu, a to ať už prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím telefonického kontaktu (např. v případech, kdy si při webinářích zapomenete vypnout mikrofon a rušíte tak nechtěně průběh webináře, víme Vás obratem telefonicky kontaktovat, abyste si Váš mikrofon vypnuli a nemusíme to řešit Vašim odhlášením z webináře)
 2. osobní údaje pro zasílání reklamních nabídek, pozvánek na webináře, školení a jiné eventy naší společnosti (jméno, příjmení, obchodní jméno společnosti, ve které pracujete, údaj o vaší pracovní pozici, e-mail případně telefonní číslo) o Vás potřebujeme, abychom pro Vás věděli co nejlépe přizpůsobit nabídky, které by vás mohly z portfolia naší společnosti nejvíce zajímat, co dosáhneme tak, že budeme mít informaci o tom, jaké je Vaše pracovní zařazení. Víme totiž, že návštěvníky naší stránky, kteří mají zájem o naše produkty mohou zajímat různé nabídky a proto Vás nechceme obtěžovat tím, co by Vás nemuselo zajímat.
 3. osobní údaje pro účast na zpoplatněných školeních, seminářích a konferencích pořádaných naší společností – (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, údaj o vaší pracovní pozici a společnosti, ve které pracujete) o Vás potřebujeme za účelem Vaší registrace na příslušném zpoplatněném akcí organizovaném naší společností, včetně registrace příjezdu Vaší osoby nebo vámi pověřené osoby přímo na akci a provedení konferenčního jmenovky účastníka akce, vystavení faktury za předmětné akci a následnou evidenci faktury v účetnictví naší společnosti a archivaci účetní dokumentace ve smyslu příslušných právních předpisů.
 4. osobní údaje při návštěvě naší stránky – (soubory cookie a údaje, které se prostřednictvím nich zpracovávají) o Vás potřebujeme za účelem analýzy návštěvnosti a uživatelského chování na naší webové stránce, abychom Vám i nadále věděli přinášet zajímavý a uživatelsky přístupný obsah.

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovanými prostředky a neautomatickými prostředky (tj i v listinné podobě), přičemž při jejich zpracovávání nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování podle zákona 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů, resp. čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

Cookies

Webové stránky pod doménou www.emarkanalytics.com používají soubory cookie služby Google Analytics, které zpracovává společnost Google LLC a které byly na tuto stránku umístěny provozovatelem stránky společností EMARK s.r.o., IČO: 35 803 606, se sídlem Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 23220/B. a česká entita společnosti, EMARK s.r.o. (Sídlo: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČ: 28861281). Kliknutím na tlačítko “Souhlasím” v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady souhlasíte s použitím cookie na účel analýzy návštěvnosti této stránky, podmínkami jejich použití a rozsahem zpracování. Souhlas lze kdykoli odvolat. Jeho odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Pokud jste nám udělili na zpracování osobních údajů souhlas, jak můžete Váš souhlas odvolat?

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud již nesouhlasíte s tím, abychom o Vás zpracovávaly Vaše osobní údaje, stačí, když napíšete na naši e-mailovou adresu: privacy@emarkanalytics.com nebo vyplníte odhlašovací formulář na tomto linku.

Samozřejmě, odvolání Vašeho souhlasu nebude mít zpětný vliv na zákonnost zpracování Vašich osobních údajů od udělení souhlasu po jeho odvolání z Vaší strany

Na koho se můžete obrátit v případě problému?

V případě, pokud se domníváte, že jsme porušili Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: privacy@emarkanalytics.com a věříme, že se nám společně podaří vyřešit Váš problém.

V každom prípade však môžete podať návrh na začatie konania na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak dlouho u nás budou uloženy Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pro čas nezbytný pro splnění účelu, pro který byly zpracovány, a to následovně:

 1. osobní údaje pro zpřístupnění bezplatných služeb, mezi které patří účast na webinářích, jiných bezplatných eventech pořádaných naší společností a možnost bezplatného otestování našich některých služeb (jméno, příjmení, obchodní jméno společnosti, ve které pracujete, údaj o vaší pracovní pozici, e-mail a telefonní číslo) o Vás zpracováváme po dobu 5 let ode dne jeho udělení, přičemž před uplynutím lhůty 5. roku Vás budeme kontaktovat za účelem zjištění, zda si tuto lhůtu přejete prodloužit a nadále se chcete zajímat o nabídky našich služeb.
 2. osobní údaje pro zasílání reklamních nabídek, pozvánek na webináře, školení a jiné eventy naší společnosti (e-mail nebo telefonní číslo a údaj o Vaší pracovní pozici) o Vás zpracováváme po dobu 5 let ode dne jeho udělení, přičemž před uplynutím lhůty 5. roku Vás budeme kontaktovat za účelem zjištění, zda si tuto lhůtu přejete prodloužit a nadále se chcete zajímat o nabídky našich služeb.
 3. osobní údaje pro účast na zpoplatněných školeních, seminářích a konferencích pořádaných naší společností (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, údaj o vaší pracovní pozici a společnosti, ve které pracujete) o Vás zpracováváme po dobu poskytování objednané služby, přičemž údaje zpracováváme za účelem vedení účetnictví a následné archivace v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a archivaci dokumentů
 4. osobní údaje při návštěvě naší stránky (soubory cookie a údaje, které se prostřednictvím nich zpracovávají) o Vás zpracováváme po dobu 5 roku ode dne jeho udělení.

Jaká máte práva?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména máte právo žádat od nás potvrzení, zda o Vás zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají, a pokud Vaše údaje zpracováváme, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a podrobné informace o všem skutečnostech, které souvisejí se zpracováním těchto osobních údajů (Vaše právo na přístup k osobním údajům upravuje zákon 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016 / 679). Na Vaše požádání jsme povinni poskytnout Vám Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, přičemž za opakované poskytnutí těchto údajů jsme oprávněni od Vás požadovat zaplacení přiměřeného poplatku odpovídajícího administrativním nákladům;
 • právo na opravu osobních údajů, a to na opravu nepřesných údajů, které se Vás týkají, případně doplnění neúplných osobních údajů (Vaše právo na opravu osobních údajů upravuje zákon 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679);
 • právo na výmaz osobních údajů (Vaše právo na výmaz osobních údajů upravuje zákon 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679) , jestliže:
 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který jsme je získali nebo jinak zpracovány,
 2. osobní údaje zpracováváme nezákonně,
 3. odvoláte nám souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,
 4. namítáte zpracování osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo namítáte zpracování osobních údajů podle § 27 odst. 2 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (e) je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána nebo,
 5. se osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle zákona 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů nelze uplatnit v případě, že:

 1. je zpracování osobních údajů nezbytné k uplatnění právního nároku,
 2. na uplatnění práva na svobodu projevu nebo práva na informace,
 3. na splnění povinnosti podle zákona 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo na splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené tomu, kdo osobní údaje zpracovává,
 4. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu se zákonem 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (e) za účelem archivace, na vědecký účel, na účel historického výzkumu nebo na statistický účel podle zákona 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, pokud je pravděpodobné, že by Vaše právo znemožnilo nebo závažným způsobem ztížilo dosažení cílů takového zpracování;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (Vaše právo na omezení zpracování osobních údajů upravuje zákon 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016 / 679), pokud
 1. namítáte správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího nám ověřit správnost osobních údajů,
 2. zpracování osobních údajů je nezákonné a Vy namítáte vymazání osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití,
 3. už nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebujete je Vy na uplatnění právního nároku, nebo,
 4. namítáte zpracování osobních údajů podle zákona 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a čl. 21 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

Pokud došlo k omezení zpracování osobních údajů, můžeme kromě uchovávání osobních údajů osobní údaje zpracovávat jen s Vaším souhlasem nebo pro účely uplatnění právního nároku na ochranu osob nebo z důvodu veřejného zájmu;

 • právo namítat zpracování osobních údajů (Vaše právo namítat zpracovávání osobních údajů upravuje zákon 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679) pokud dochází ke zpracovávání osobních údajů na základě právního základu podle zákona č. 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. V takovém případě jako provozovatel nesmíme zpracovávat osobní údaje, pokud nepreukážeme nezbytné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad Vašimi právy nebo zájmy, nebo důvody pro uplatnění právního nároku;
 • právo na přenositelnost osobních údajů (Vaše právo na přenositelnost osobních údajů upravuje zákona 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679) , a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž máte právo přenést tyto osobní údaje jinému provozovateli, pokud je to technicky možné a pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky a probíhá na základě právního základu ve smyslu zákona 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tj pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, případně smluvní povinnosti.

Musíte nám Vaše osobní údaje poskytnout?

 1. osobní údaje pro zpřístupnění bezplatných služeb, mezi které patří účast na webinářích, jiných bezplatných eventech pořádaných naší společností a možnost bezplatného otestování našich některých služeb (jméno, příjmení, obchodní jméno společnosti, ve které pracujete, údaj o vaší pracovní pozici, e-mail a telefonní číslo) nám musíte poskytnout pro účely zpřístupnění požadované služby a pro umožnění technické podpory pro řádné fungování zvolené služby
 2. osobní údaje pro zasílání reklamních nabídek, pozvánek na webináře, školení a jiné eventy naší společnosti (jméno, příjmení, obchodní jméno společnosti, ve které pracujete, údaj o vaší pracovní pozici, e-mail prípadně telefonní číslo) nám nemusíte poskytnout, resp. poskytnutí souhlasu se zpracováním těchto osobních údajů za účelem reklamy je z Vaší strany v celém rozsahu dobrovolné a si nebudete přát, abychom Vám zasílali takové nabídky, nemá to vliv na Váš přístup k bezplatné službě, kterou jste si na naší stránce vybrali.
 3. Osobní údaje pro účast na zpoplatněných školeních, seminářích a konferencích pořádaných naší společností (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, údaj o vaší pracovní pozici a společnosti, ve které pracujete) nám musíte poskytnout pro účely registrace a zpřístupnění požadovaného akce, včetně registrace příjezdu Vaší osoby nebo vámi pověřené osoby přímo na akci a vyhotovení konferenčního jmenovky účastníka akce a následně pro potřeby plnění našich zákonných povinností vyplývajících z platných právních předpisů o účetnictví ao archivování dokumentace
 4. osobní údaje při návštěvě naší stránky (soubory cookie a údaje, které se prostřednictvím nich zpracovávají) nám nemusíte poskytnout, resp. poskytnutí souhlasu se zpracováním těchto osobních údajů je z vaší strany v celém rozsahu dobrovolné a pokud si nebudete přát poskytnout nám tyto údaje, nemá to vliv na Váš přístup k naší stránce, resp. na možnost jejího prohlížení.

V Prahe, 24.05.2018

EMARK

EMARK Online DataTalks – podívejte se na naše další webináře

Superrýchle insighty pro agilní řízení byznysu

  Jméno a příjmení

  Společnost

  E-mail

  Souhlasím se zpracováním svých údajů pro účely marketingových aktivit společnosti EMARK Group.
  Další informace, včetně specifikace společností EMARK Group a rozsahu konkrétních marketingových aktivit, k nimž dáváte souhlas, naleznete v Podmínkách ochrany soukromí a osobních údajů ZDE.