1 - Qlik Analytics Platform
2 - Qlik Analytics Platform

Qlik Analytics Platform vám prinesie neobmedzené možnosti analýz

Qlik has a simple philosophy: Visual Analytics should allow you to see the whole story within your data. Qlik’s vision of analytics for everyone goes beyond just self-service, but also delivers for developers who are building custom analytic solutions for consumers. We don’t limit the possibilities for what the greater visualization and data driven app building community can imagine.

Vyvíjajte, rozširujte a vkladajte interaktívne vizuálne analýzy do svojich aplikácií, portálov, podnikových IT nástrojov, či kdekoľvek inde. To všetko pri zachovaní vysokého stupňa governance a maximálnej bezpečnosti.

Kľúčové vlastnosti Qlik Analytics Platform

Rýchlosť, výkon, spoľahlivosť

Oprite svoj biznis o brutálnu analytickú silu vďaka najmodernejším technológiám ako asociatívne modelovanie dát či in memory engine.

Samoobslužnosť

Už netreba zadávať požiadavky na nové analýzy či reporty IT oddeleniu. Prácu s Qlik Sense zvládne aj bežný používateľ. Voláme to demokratizácia BI.

Smart vizualizácie

Výsledky analýz Qlik Sense zobrazí v zrozumiteľných dashboardoch, ktoré si vyberiete tak, ako to najlepšie vyhovuje vášim potrebám či oku.

Drag-and-drop tvorba analýz

Ak chcete doplniť nový dátový zdroj či inak usporiadať svoj dashboard, stačí objekty potiahnuť v štýle drag-and-drop a máte hotovo.

Platformový prístup

Qlik Sense spája svet biznisu a IT. Používateľom prináša samostatnosť a okamžité odpovede, pričom IT má absolútnu kontrolu nad všetkým.

Qlik Analytics Platform - pozrite si Product Tour

Zrýchlite a rozšírite svoju analytiku

Používajte moderné vývojárske prostredie na vytváranie a opätovné použitie dátových modelov, bezpečnostných konfigurácií a vizualizácií, aby ste urýchlili čas na uvedenie na trh.
• Vytvorte si vlastné riešenia na technológii Qlik Associative Engine, na akej Qlik vyvíja svoje produkty
• Použite bohatú knižnicu API rozhraní na rýchle budovanie rozšírení a mashupov vizualizácií
• Rozšírte svoj analytický rozsah pomocou nášho dátového zdroja SDK

Demographics - Qlik Analytics Platform

Jedna platforma pre embedovanú analytiku

Jediná platforma slúži na vizualizáciu údajov a lepšiu používateľskú skúsenosť
• Platforma Qlik Analytics poskytuje bezkonkurenčnú vizuálnu a interaktívnu skúsenosť, ktorá používateľom umožňujú vidieť a skúmať dáta oveľa hlbšie.
• OEM partneri si udržia náskok pred konkurenciou, ktorá vám umožní prebehnúť konkurenciu vďaka ľahko vytvoreným riešeniam, ktoré sú poháňané jedným analytickým providerom
• Vývojári isto ocenia našu filozofiu API-first na hladkú a flexibilnú integráciu a embedovanie, aby sme dokázali naplniť akékoľvek biznisové potreby

Literates - Qlik Analytics Platform

Flexibilná platforma - škálujte všetkými smermi

Platforma Qlik Analytics pokrýva širokú škálu analytických use casov – od dashboardov, cez reporty až po analytické appky na mieru.
• Vývojári majú k dispozícii Qlik Associative Engine a knižnicku vizualizácií, ktorá umožňuje vytvárať vizuálne analýzy v existujúcich aplikáciách pracovného procesu v obchodných procesoch pre počítače, web alebo mobilné zariadenia.
• Používaním moderných rozhraní API na vkladanie vizualizácií a údajov do ľubovoľného portálu alebo aplikácie wWeb.
• S flexibilnými možnosťami embedovania zdieľajte hodnotu získanú pomocou interných analýz širšiemu ekosystému partnerov a dodávateľov

world - Qlik Analytics Platform

Ďalšie výhody, ktoré prináša Qlik Analytics Platform

Riadené prostredie

Všetky aplikácie využívajú prístup k definovaným dátovým zdrojom bez kompromisov v oblasti bezpečnosti.

Progresívny prístup

Používatelia získavajú prístup k jednotlivým funkcionalitám postupne, tak ako rastú ich zručnosti a potreby.

Smart Data Load

Skvalitňuje vizualizácie a výrazne zjednodušuje zhromažďovanie dát z celej organizácie.

Qlik Sense DataMarket

Unikátna dátová knižnica zahŕňa napríklad burzové informácie, kurzy, predpovede počasia, demografické či socio-ekonomické dáta.

Jednoduché zdieľanie analýz a reportov

Umožní používateľom spolupracovať pri ich tvorbe. Výstupy tak budú presnejšie, detailnejšie a vždy vzdialené len na pár klikov.

Zdieľaná knižnica objektov

Je možné preddefinovať výpočty a vizualizácie, čím sa zabezpečí ich konzistentné použitie a jediná verzia pravdy vo firme čím sa zabezpečí ich.

Široké vývojárske možnosti

Nové rozhrania zefektívnia a skvalitnia integráciu s okolitým prostredím.

Embedovanie cez pokročilé API

Qlik Sense do webových stránok a vlastných IT riešení cez pokročilé API, vďaka čomu získate masívnu analytickú silu v rekordnom čase.

Využitie vo všetkých odvetviach, napríklad...

Maloobchod

Finančné služby

Energetika a distribúcia

Hightech

Zdravotníctvo

Komunikácia

Výroba

Telekomunikácie

Logistika

Štátna a verejná správa

Služby

Médiá

Kontaktný formulár
Po vyplnení formuláru obdržíte na e-mail odkaz na stiahnutie produktu. (Pre najlepší výsledok doporučujeme formulár otvoriť v prehliadačoch Google Chrome, Opera, Mozilla, Safari)
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group (detaily nižšie) spracúvali mnou poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, spoločnosť, pracovná pozícia, telefónne číslo za účelom príležitostného zasielania pozvánok na odborné podujatia – konferencie, semináre, webináre a školenia; informácií o produktoch, riešeniach, službách a aktualitách EMARK. Tieto údaje sú potrebné za účelom prispôsobenia tejto reklamy mojim preferenciám. EMARK Group, ktorá pozostáva zo organizácií: EMARK s.r.o., IČO: 35 803 606, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika; EMARK s.r.o., sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČO: 28861281.; EMARK Services s.r.o., sídlom Štefánikova 639, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice, IČO: 06441921; EMARK QS A. Rudnaya 21, 010 72 Žilina, IČO: 36744972; Inphinity s.r.o., sídlom Dúbravská cesta 14 Bratislava 841 04; IČO: 44389744. V ojedinelých prípadoch môžu byť niektoré dáta posielané do skupiny EMARK MR (Určená zmluvou medzi spoločnosťou EMARK a príslušným partnerom v rámci zmluvného geografického teritória. Pre viac informácií nás kontaktujte na: info@emarkanalytics.com), ako je popísaná nižšie a skupiny Qlik (QlikTech Netherlands B.V., QlikTech Inc.), v súlade s EU-U.S. Privacy Shield and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks (výhradne za účelom evidencie obchodných prípadov). Pre bližšie informácie kliknite SEM. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať TU. Jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Nechceme pred Vami nič skrývať a preto pred Vašou registráciou a udelením súhlasu kliknite SEM a oboznámte sa s tým, ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi a aké sú Vaše práva.
       

Meno a priezvisko
Spoločnosť
E-mail
Súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group spracúvali mnou poskytnuté údaje za účelom spolupráce a noviniek v spoločnosti
Informáciu o tom, ako chránime spracúvame osobné údaje nájdete na tomto LINKu. Súhlas so spracovaním svojich osobných dát a posielaním obchodných ponúk a marketingových informácií je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať TU.