Rozšírenie Forms vám pomôže z Qlik Sense dostať viac než doteraz

Vytvorte si sami, bez akejkoľvek pomoci jednoduchú, klikateľnú tabuľku priamo v Qlik Sense.  V rámci nej budete môcť komentovať, plánovať, či zadávať rôzne doplňujúce informácie k aktuálnym záznamom či spravovať rôzne zoznamy, číselníky, či prevodníky.

To všetko bez toho, aby ste museli riešiť náročnú a rozsiahlu implementáciu. Pritom nepotrebujete nijaké špeciálne zručnosti, všetko je hotové na pár klikov.

Čo vám Forms umožní?

Writeback funkcionalita priamo v Qliku

Doplňte k údajom v Qliku ľubovoľné hodnoty či príznaky ako text, číselné pole, dátum, interval hodnôt či ranking...

Tvorte svoje vlastné vstupné formuláre

Nadizajnujte si vlastný formulár podľa vašich potrieb a požiadaviek vášho biznisu či procesov

Dynamika s ohľadom na dátový model

S Forms môžete filtrovať, selektovať, vyhľadávať či inak pracovať s aktuálnymi dátami.

Jednoduchý vizuál a užívateľský komfort

Definujte polia, editujte, vytvárajte formuláre self-service – bez potreby programovania. Nasadenie v priebehu sekúnd.

Hromadné zmeny a evidencia ich histórie

Zadávajte zmeny hromadne podľa toho, aké záznamy máte vyfiltrované. Popritom môžete sledovať históriu zmien.

Rozšírte vaše analýzy

Vďaka jedinečnej extension môžete priamo v aplikácii Qlik Sense zadávať vlastné komentáre k analyzovaným dátam. Použitím Forms môžete komentovať konkrétne vyfiltrované dáta, hodnotiť ich formou ratingu, dopĺňať a aktualizovať termíny, priraďovať zodpovedné osoby alebo vlastné kategórie a oveľa viac. Uložené údaje môžete následne načítať naspäť do Qlik Sense a využiť ich v ďalších analýzach.

Vyskúšajte si DEMO
forms edit - Forms

Aké príznaky môžete s Forms dopĺňať?

 • Text - napríklad komentáre, poznámky, odkazy a podobne
 • Číselné údaje - numerické hodnoty ako počty, sumy...
 • Dátum - zadávajte termíny, deadliny, pripomienky...
 • Interval hodnôt - slider, ktorý môžete horizontálne posúvať a vyjadrovať štádiá, percentá, úrovne...
 • Ranking - hodnotenie položky, bonita, dôležitosť...

Vyskúšajte si DEMO
forms 01 - Forms

Zbavte sa excelov

Forms nahradia všetky parametrizačné súbory v textových alebo excel súboroch. Nastavenia priamo v aplikácii Qlik Sense zabezpečia konzistentnosť zadávaných vstupov. K dispozícii máte aj kompletný zoznam zmien, ktoré boli realizované cez Forms, vrátane času modifikácie a užívateľa, ktorý zmenu vykonal.

Vyskúšajte si DEMO
EMARK Foms Writeback 1 - Forms

Rýchla implementácia

Vďaka vlastnému inštalátoru môžete implementovať Forms vo vašom prostredí za pár sekúnd. Práca s extension v aplikácii nie je o nič náročnejšia - vlastné formuláre si vytvoríte na pár klikov.

forms 01 - Forms

Jednoduchý vizuál

Jednoduchý vizuál korešponduje s natívnymi objektami Qlik Sense, vďaka čomu sa Forms stanú intuitívnou súčasťou každej aplikácie. Napriek jednoduchosti poskytuje funkcionality s veľkou pridanou hodnotou - zadávanie vlastných vstupov, informáciu o zmenených údajoch aj možnosť modifikácie viacerých záznamov súčasne.

Vyskúšajte si DEMO
forms batch - Forms

Praktické príklady využitia Forms

Dohľad nad obchodom

Obchodní riaditelia môžu sledovať vývoj biznisu a hodnotiť priamo v aplikácii. Obchodníci môžu doplniť dodatočné info ako obchodné štádium, pravdepodobnosť uzavretia obchodu, alebo trebárs doplniť poznámku, ``ozvať sa o polroka``.

Marketing pod palcom

Marketéri si môžu udržiavať a manažovať zoznamy ako mailing listy, súhlasy so spracovaním citlivých údajov, pri registrácii na eventy a podobne. Už žiadne neprehľadné Excely, ktoré upravuje viacero ľudí a často dochádza k chybám.

Kapacitné plánovanie

Rozvrhu kapacity pracovníkov na smene. Do appky môžete zaznačovať konkrétne časy, pracovníkov, zaradenie, výkonnosť strojov a podobne. K položkám môžete pridať poznámky pre kolegov o poruchách či odchýlkach od normy.

GDPR analýzy

Svoje využitie tu nájde funkcia ranking, ktorá poslúži napríklad na vyhodnocovanie relevantnosti GDPR informácií v dokumentoch a môžete ich tiež kategorizovať. Podobne, ako to robí aj riešenie Mole Data Privacy Analytics.

Sledovanie úloh

Sledujte plnenie úloh v rámci tímov. Priamo v appke do tabuľky vyznačte či daná úloha bola alebo nebola dodaná, v akej kvalite a čase. Prípadne môžete sliderom, určiť na koľko percent je úloha dokončená.

Tvorte workflow priamo v Qlik Sense

Naučte sa tvoriť workflow v procesoch priamo v Qlik Sense - schvaľovanie dovoleniek, kontrola štyroch očí a podobne. Všetky pravidlá sa dajú ľubovoľne špecifikovať, presne podľa vašich potrieb.

Diskutujte cez komentáre

Užívatelia môžu priamo v appke zadávať komentáre ku konkrétnym hodnotám filtrov a priebežne tak komunikovať pri tvorbe procesu či plánu. Ušetríte tak čas strávený písaním e-mailov, zapisovaním do Excelov či meetingami.

Zadávajte manuálne vstupy

Forms môžete tiež využiť ako nástroj na zadávanie manuálnych vstupov pred ďalším spracovaním. Takto môžete napríklad manuálne doplniť účtovné záznamy v procese účtovnej uzávierky o vlastné komentáre či poznámky.


   Meno a priezvisko
   Spoločnosť
   E-mail
   Súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group spracúvali mnou poskytnuté údaje za účelom spolupráce a noviniek v spoločnosti
   Informáciu o tom, ako chránime spracúvame osobné údaje nájdete na tomto LINKu. Súhlas so spracovaním svojich osobných dát a posielaním obchodných ponúk a marketingových informácií je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať TU.