7 oblastí ochrany dat,
kde víme účinně pomoci

Jste připraveni na revoluci v ochraně
osobních dat? Týká se to i vás…

Krade vám GDPR spánek? My vás nasměrujeme do klidných vod.

Plnění neustále se vyvíjejících regulačních požadavků (zejména GDPR a e-IDAS) je třeba chápat jako komplexní neustále se vyvíjející oblast, která se týká prakticky každé organizace a všech jejích složek. Jednoduché řešení problémů v této oblasti neexistuje. Platí to io security řešeních, které pokryjí vždy jen určitou část souvisejících procesů (IAM, SIEM, DLP, Retention management tools a p.).

To je důvod, proč jsme se rozhodli jít cestou spolupráce a v co nejširším spektru pokrýt potřeby klientů komplexním setem softwarových nástrojů, které adekvátně pokrývají procesy, problémy a související otázky.

GDPR výzvu adresujeme konkrétními procesními kroky a úkoly, které stojí na pilířích prověřené BI platformy Qlik Sense a našich zkušenostech s datovými analýzami z více než 170 úspěšných BI projektů.

Pomůžeme vám se všemi procesy, které se dotýkají GDPR

Information Governance & Risk Management

Pomůžeme vám s nastavením Information governance frameworku a procesů, jejichž součástí jsou rozhodnutí klíčové pro GDPR (např. Právo na přenos; právo být zapomenut vs. právní požadavky pro retenční politiku) prostřednictvím našeho partnera GlassIG a jejich Information Governance řešení. Také umíme pomoci při napájení procesních potřeb GDPR do interního kontrolního systému prostřednictvím spolupráce s partnerskou společností v oblasti nástroje Risk Management dokumentaci nebo zprostředkovat datové napojení do vaší aplikace.

SenseGA Screenshot Helpdesk 01 V1 - GDPR: 7 oblastí ochrany dat, kde víme účinně pomoci

Souhlasy a shoda s nařízením (Consent & Compliance)

EMARK GDPR Governance & Management Dashboard, pokrývá nejdůležitější oblasti, které je z pohledu GDPR třeba řídit, sledovat a vyhodnocovat. Naše aplikace umožní kontextovým a obsahovým vyhledáváním identifikovat, kde se vaše data s osobními a citlivými údaji nacházejí, kdo je za ně zodpovědný a kterému oddělení patří. K tomu využíváme pokročilé technologie jako přístupy jako Data Lineage a Data Quality analýzy, umělou inteligenci a postupy machine learning.

SenseGA Screenshot Automotive 01 - GDPR: 7 oblastí ochrany dat, kde víme účinně pomoci

Bezpečnost

Víte prokázat bezpečné uložení svých dat? Podle zákona (security and privacy by default) byste měli. Víme vám s tím pomoci. Máme několik analytických aplikací a dashboardů vyvinutých ve spolupráci se specialisty na síťovou bezpečnost, oblast DLP nebo kontrolu uživatelských a administrátorských účtů.

SenseGA Laptop 02 TelcomChurn 02 - GDPR: 7 oblastí ochrany dat, kde víme účinně pomoci

Privacy Impact Assesment (PIAs)

Dashboard (zmíněn v sekci 1) můžeme rozšířit o aktivity, kontrolní činnosti a výsledky z PIA v organizaci pro účely Risk managementu nebo manažerského reportingu. Můžeme Vás také podpořit i provedením samotných PIA

SenseGA Monitor 01 ExecDash02 - GDPR: 7 oblastí ochrany dat, kde víme účinně pomoci

Big Data, výzkum a automatizované rozhodování

Organizace by měly dokumentovat všechny předpoklady, vlivy a zváženy informace a zajistit, že využívání osobních údajů je v souladu ze zněním Článku 29 (kde jsou data využívány k sekundární účely nad rámec vědeckého, statistického a historického účelu).

Vizualizace v Dashboard mohou obsahovat propojení mezi původním a sekundárním účelem, ale i kontext a vztah mezi dotyčnou osobou a zpracovatelům; povahu osobních dat; možné následky zpracování a nesprávného zpracování dat; bezpečnostní opatření jako funkční separace, šifrování, pseudonymizácia; ale i zvážení důsledků ochrany dat.

SenseGA All Devises TelcomChurn 02 - GDPR: 7 oblastí ochrany dat, kde víme účinně pomoci
Článek 39

Poradenství a podpora odpovědné osoby

Připravíme aplikaci pro analytické školení, která shromáždí data z vybraných e-learningových systémů pro sledování a analýzu jako například dovednosti a aškolenia potřebné pro GDPR; úroveň znalostí odpovědných osob, zaměstnanců či specializovaného oddělení; aktuální úroveň proškolení; průběžný přehled absolvování školení včetně začátku a konce platnosti certifikací; případně dohled nad školeními businessového a technických vlastníků procesu.

SenseGA Monitor 01 ExecDash02 - GDPR: 7 oblastí ochrany dat, kde víme účinně pomoci
Články 33-34, dop. 85-86

Porušení ochrany osobních údajů

Co však dělat, když dojde ke kompromitaci osobních údajů? Klíčové je nejen jednat rychle, třeba být také efektivní. Kromě toho jsou podniky povinny udržovat průběžnou evidenci všech narušení integrity osobních údajů. Pro tyto i další případy máme připravenou sérii nástrojů, které dokáží vizualizovat rozhodovací stromy v případě porušení bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Tyto appky poskytnou detailní reporty z evidence narušení integrity osobních údajů, včetně předpřipravených šablon a formulářů.

SenseGA Laptop 02 HelpDesk - GDPR: 7 oblastí ochrany dat, kde víme účinně pomoci

EMARK Online DataTalks – podívejte se na naše další webináře

Superrýchle insighty pro agilní řízení byznysu

    Jméno a příjmení
    Společnost
    E-mail
    Souhlasím, aby společnost v rámci EMARK Group zpracovávaly mnou poskytnuté údaje za účelem spolupráce a novinek ve společnosti
    Informaci o tom, jak chráníme zpracováváme osobní údaje naleznete na tomto LINKu. Souhlas se zpracováním svých osobních dat a posíláním obchodních nabídek a marketingových informací je dobrovolný a je možné ho kdykoliv odvolat TU.