Dokážete odpovede nájsť rýchlo a samostatne?

Recept na úspech v dnešnom rýchlo sa meniacom svete je ukrytý v dátach. Tie pribúdajú raketovou rýchlosťou – s každou transakciou, s každým reportom, marketingovou kampaňou alebo inou aktivitou. Maximálne efektívny finančný manažment znamená využívať tieto dáta tak dôkladne ako sa len dá. To je parketa analytických a reportingových nástrojov Qlik, ktoré prinášajú rýchle odpovede a to bez ohľadu na objem dát, IT prostredie a technologickú zdatnosť používateľov.

Zopár zákazníkov, ktorí využívajú Qlik na finačných oddeleniach

Riešenia pre finančný manažment - Emarkanalytics
Riešenia pre finančný manažment - Emarkanalytics
Riešenia pre finančný manažment - Emarkanalytics
Riešenia pre finančný manažment - Emarkanalytics
Riešenia pre finančný manažment - Emarkanalytics
Riešenia pre finančný manažment - Emarkanalytics
Riešenia pre finančný manažment - Emarkanalytics
Riešenia pre finančný manažment - Emarkanalytics

Kde môžete EMARK riešenia pre oblasť finančných služieb využiť?

Efektivita a profitabilita

• Zníženie sklzov, rizík a nedostatočnej výkonnosti v obchodných procesoch
• Eliminácia oneskorení v identifikácii problémov a komunikácii
• Identifikácia príležitostí na zvýšenie marží a výnosov
• Lepšie využitie produktových a trhových príležitostí
• Výkonnejšie produktové portfólio
• Bezpečné a kontrolované riadenie zmien pri konsolidácii a reportingu

Riešenia pre finančný manažment - Emarkanalytics

Príprava finačných výkazov

• Zníženie závislosti na reportingu v závere mesiaca
• Konsolidovaný pohľad na výkonnosť a finančnú pozíciu podniku, s možnosťou náhľadu na detailné položky
• Smart dashboardy: pohľadávky; záväzky po splatnosti; výpočty rezerv či opravné položky
• Podpora prípravy a kontroly finančných výkazov
• Racionalizácia toku peňazí a zvýšenie efektivity aktív
• Integrácia správy finančných zdrojov a vyššia transparentnosť (treasury)

Riešenia pre finančný manažment - Emarkanalytics

Riadenie rizík

• Jednoduchá identifikácia procesov, ktoré kompromitujú rizikové modely
• Zladenie governance modelov zo stratégiou
• Transparentnosť výpočtov a transformácie dát pre manažment a regulátorov trhu
• Zníženie rizík, pokút a výskytu podvodov
• Zlepšenie procesov v oblasti súladu (compliance) a vyšetrovania podvodu
• Efektívne manažérske, auditorské a kontrolné dashboardy

Riešenia pre finančný manažment - Emarkanalytics

Riadenie nákladov

• Identifikácia nákladov, ktoré nedosiahli plánovanú výšku (pre ich lepšie využitie)
• Fokus na rozhodnutia ktorá prinášajú zisk alebo znižujú náklady
• Pomoc pri riadení štandardných, rozpočtovaných a aktuálnych nákladov v reálnom čase
• Dôkladnejšie vyhodnocovanie skutočného TCO a reálnych hodnôt kontraktov

Riešenia pre finančný manažment - Emarkanalytics

Finančné plánovane a analýzy

• Spoľahlivé a rýchle analýzy veľkých dát
• Minimalizácia „excelov“ a zrýchlenie reportingu
• Optimalizácia tvorby a distribúcie rozpočtu
• Kvalitnejšie finančné rozhodovanie na základe konsolidovaných dát
• Spojenie tvorby predpovedí a plánov zhora – dole a zdola – hore
• Identifikácia parametrov pre zníženie nákladov a zvýšenie výnosov

Riešenia pre finančný manažment - Emarkanalytics
Kontaktný formulár
Na základe Vášho záujmu Vás budeme kontaktovať.
[vfb id=3]

    Meno a priezvisko

    Spoločnosť

    E-mail

    Súhlasím so spracúvaním mojich údajov na účely marketingových aktivít zo strany EMARK Group.
    Bližšie informácie vrátane špecifikácie spoločností EMARK Group a rozsahu konkrétnych marketingových aktivít, pre ktoré udeľujete súhlas, nájdete v Podmienkach ochrany osobných údajov a súkromia TU.