Dokážete odpovede nájsť rýchlo a samostatne?

Recept na úspech v dnešnom rýchlo sa meniacom svete je ukrytý v dátach. Tie pribúdajú raketovou rýchlosťou – s každou transakciou, s každým reportom, marketingovou kampaňou alebo inou aktivitou. Maximálne efektívny finančný manažment znamená využívať tieto dáta tak dôkladne ako sa len dá. To je parketa analytických a reportingových nástrojov Qlik, ktoré prinášajú rýchle odpovede a to bez ohľadu na objem dát, IT prostredie a technologickú zdatnosť používateľov.

Zopár zákazníkov, ktorí využívajú Qlik na finačných oddeleniach

ESET 150x67 - Riešenia pre finančný manažment
UniCredit Leasing 150x150 - Riešenia pre finančný manažment
2N 150x150 - Riešenia pre finančný manažment
ProCare 150x150 - Riešenia pre finančný manažment
Hyla logo 150x150 - Riešenia pre finančný manažment
NBS 150x150 - Riešenia pre finančný manažment
Servier 150x150 - Riešenia pre finančný manažment
Alpha medical 180px - Riešenia pre finančný manažment

Kde môžete EMARK riešenia pre oblasť finančných služieb využiť?

Efektivita a profitabilita

• Zníženie sklzov, rizík a nedostatočnej výkonnosti v obchodných procesoch
• Eliminácia oneskorení v identifikácii problémov a komunikácii
• Identifikácia príležitostí na zvýšenie marží a výnosov
• Lepšie využitie produktových a trhových príležitostí
• Výkonnejšie produktové portfólio
• Bezpečné a kontrolované riadenie zmien pri konsolidácii a reportingu

SenseGA Screenshot Helpdesk 01 V1 - Riešenia pre finančný manažment

Príprava finačných výkazov

• Zníženie závislosti na reportingu v závere mesiaca
• Konsolidovaný pohľad na výkonnosť a finančnú pozíciu podniku, s možnosťou náhľadu na detailné položky
• Smart dashboardy: pohľadávky; záväzky po splatnosti; výpočty rezerv či opravné položky
• Podpora prípravy a kontroly finančných výkazov
• Racionalizácia toku peňazí a zvýšenie efektivity aktív
• Integrácia správy finančných zdrojov a vyššia transparentnosť (treasury)

banner image 5 - Riešenia pre finančný manažment

Riadenie rizík

• Jednoduchá identifikácia procesov, ktoré kompromitujú rizikové modely
• Zladenie governance modelov zo stratégiou
• Transparentnosť výpočtov a transformácie dát pre manažment a regulátorov trhu
• Zníženie rizík, pokút a výskytu podvodov
• Zlepšenie procesov v oblasti súladu (compliance) a vyšetrovania podvodu
• Efektívne manažérske, auditorské a kontrolné dashboardy

SenseGA Screenshot ExecDash 02 e1532362981167 - Riešenia pre finančný manažment

Riadenie nákladov

• Identifikácia nákladov, ktoré nedosiahli plánovanú výšku (pre ich lepšie využitie)
• Fokus na rozhodnutia ktorá prinášajú zisk alebo znižujú náklady
• Pomoc pri riadení štandardných, rozpočtovaných a aktuálnych nákladov v reálnom čase
• Dôkladnejšie vyhodnocovanie skutočného TCO a reálnych hodnôt kontraktov

SenseGA Screenshot Automotive 01 - Riešenia pre finančný manažment

Finančné plánovane a analýzy

• Spoľahlivé a rýchle analýzy veľkých dát
• Minimalizácia „excelov“ a zrýchlenie reportingu
• Optimalizácia tvorby a distribúcie rozpočtu
• Kvalitnejšie finančné rozhodovanie na základe konsolidovaných dát
• Spojenie tvorby predpovedí a plánov zhora – dole a zdola – hore
• Identifikácia parametrov pre zníženie nákladov a zvýšenie výnosov

SenseGA Screenshot Helpdesk 01 V2 - Riešenia pre finančný manažment
Kontaktný formulár
Na základe Vášho záujmu Vás budeme kontaktovať.
Bez udelenia Vášho súhlasu nemôžeme spracovať Vaše osobné dáta. V súlade so súčasnou legislatívou (Zákon 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov) a tiež s právnou úpravou GDPR (platná od 25.5.2018), môžeme s Vami ďalej komunikovať len na základe právneho základu, ktorým je Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných dát. Vyznačením políčka udeľujete súhlas so spracovaním Vami poskytnutých osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom správy, spracovania a uchovania uvedených osobných údajov pre EMARK s.r.o. za účelom zasielania občasného kontaktovania, ktorých predmetom môžu byť aktuality zo sveta dátovej analytiky, pozvánky na odborné podujatia a príležitostné obchodné ponuky. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretím stranám.
*Označením políčka súhlasíte so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, spoločnosť, pre ktorú pracujete, pozícia) spoločnosťou EMARK s.r.o. za konkrétnym účelom uvedeným texte súhlasu. Všetky osobné údaje budú spracovávané výlučne súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov (v platnom znení) spoločnosťou EMARK s.r.o., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. Tento súhlas sa udeľuje na dobu 1 roka a je možné ho kedykoľvek odvolať v súlade s platným právnym poriadkom. Pred uplynutím lehoty 1 roka si Vás budeme kontaktovať za účelom zistenia, či si túto lehotu prajete predĺžiť. Tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovávaním údajov, udelených v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, je dobrovoľný a že tento svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odhlasovací formulár nájdete na tomto LINKu. Po celú dobu spracovania osobných údajov máte ako dotknutá osoba k nim prístup, v prípade pochybností o ich správnosti alebo úplnosti, máte právo na vysvetlenie alebo ich opravu.

Prihláste sa na odber EMARK newslettera.

Budete súčasťou exkluzívneho klubu, kde sa o všetkých novinkách, špeciálnych akciách, zľavách či eventoch a školeniach dozviete v predstihu ako zvyšok sveta. Buďte o krok pred ostatnými.

Meno a priezvisko
Spoločnosť
Pracovná pozícia
E-mail
Telefónne číslo
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Zaujímajú Vás témy ako Business Intelligence, visual analytics a data discovery? Zostaňme v kontakte, potrebujeme však Vašich 30 sekúnd
V súlade so súčasnou legislatívou (Zákon 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov) a tiež s právnou úpravou GDPR (platná od 25.52018), môžeme s Vami ďalej komunikovať len na základe právneho základu, ktorým je Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných dát.


Vážime si Vašich dát a chceme byť aj v súlade s právnym poriadkom, preto Vás prosíme o pár klikov vo formulári nižšie.

Poskytujem súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely občasného zasielania informácií o produktoch, riešeniach, službách a aktualitách EMARKu.*

ÁnoNie

Poskytujem súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely príležitostného posielania pozvánok na odborné podujatia – konferencie, semináre, webináre, školenia.*

ÁnoNie

Poskytujem súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely občasného telefonického kontaktovania za účelom doriešenie otázok, ktoré vznikli na základe predchádzajúcej interakcie.

ÁnoNie