Bratislava, 18. októbra– EMARK Mole je vyhľadávací nástroj, ktorý dokáže zmapovať a lokalizovať dáta naprieč podnikovými systémami. Aplikácia, stojaca na platforme Qlik Sense, dokáže vytvoriť jednotný, ucelený a logický prehľad o informáciách a dátach uložených vo všetkých podnikových dokumentoch, súboroch či e-mailoch – z pohľadu obsahu aj prístupov. Sofistikované technológie v pozadí aplikácie umožňujú jednoduché prehľadávanie, monitorovanie a analýzy bez ohľadu na zdroj.

EMARK Mole dobre poslúži na zber, triedenie a zjednotenie dát – štruktúrovaných aj neštruktúrovaných. Analýzy spoľahlivo identifikujú citlivé a osobné údaje, ktoré sa nachádzajú vo firemných dátach. Pomôže tiež zistiť nakoľko efektívne sú využívané zdroje a podrobí analýze oprávnenosť prístupov užívateľov k jednotlivým zdrojom dát, predovšetkým k tým, ktoré podľa vyhodnotenia obsahujú osobné a citlivé údaje.

EMARK Mole má však oveľa vyššie ambície ako len vyhľadávať a analyzovať citlivé dáta.„Umožňuje tiež spracovanie prístupových oprávnení, vyhodnotenie efektívneho využívania zdrojov prostredníctvom odhalenia kópií dokumentov, vyhľadávanie akýchkoľvek údajov naprieč úložiskami a zdrojmi dát. Predovšetkým však umožní efektívne spracovanie veľkého množstva neštruktúrovaných údajov. Nástroj tak výrazne presahuje rámec GDPR a je vhodný pre akékoľvek scenáre, kde ide o spracovanie neštruktúrovaných alebo neprehľadných dát v rámci IT, obchodu alebo marketingu,“ dodáva Ondrej Javorka, Partner v spoločnosti EMARK.

Podnikové dáta pod drobnohľadom

Nový produkt vyvinutý špecialistami EMARKu dokáže prečítať aj obsah rozličných neštruktúrovaných súborov od textových a tabuľkových dokumentov cez PDF a obrázky až po e-maily a ich prílohy. Tento obsah je následne podrobený detailným analýzam. Zároveň je EMARK Mole sonda umožňujúca odkryť na prvý pohľad ukryté alebo ťažko dostupné súvislosti či informácie v texte bez toho, aby bol potrebný vstup analytika s aktuálnym zameraním na citlivé údaje pre podporu cyber security.

„Ak dostanete požiadavku na lokalizáciu špecifickej informácie – napríklad citlivých údajov týkajúcich sa konkrétnej osoby, EMARK Mole dokáže v priebehu sekúnd lokalizovať všetky miesta naprieč rôznymi zdrojmi, kde sa nachádzajú nejaké dáta týkajúce sa tejto osoby. Zároveň oznámi, či alebo koľko krát sa daný údaj opakuje a tiež ktorí užívatelia k nemu majú prístup. Podobný nástroj by ste na trhu hľadali len ťažko,“ hovorí Mária Šándorová EMARK Mole Product Owner.

Postavený na špičkových technológiách

EMARK Mole je postavený na prelomovom BI nástroji Qlik Sense a ťaží zo sofistikovaného asociatívneho dátového modelu (N:N relations). Využíva sofistikované matematické metódy a je tiež pripravený na prácu s big data, „qlikovský“ smart search zase umožňuje rýchle vyhľadávanie dát naprieč zdrojmi aj vizualizáciami.

EMARK Mole nie je uzavretým „balíkovým“ riešením. Nie je obmedzený konkrétnymi typmi zdrojov dát a disponuje širokými možnosťami parametrizácie v rámci analýzy obsahu. Jeho funkcionalita môže byť rozšíriteľná implementáciou viacerých extensions, záleží na vašich preferenciách a potrebách.

Vďaka zapracovaniu princípov AI do analýzy obsahu sa Krtko stane revolučným nástrojom, jedinečným vo svojej oblasti, schopným prinášať ľuďom odpovede bez toho, aby bol potrebný ich ručný analytický vstup. A to bude sila,“ uzatvára Martin Kostič, CEO EMARKu

Viac informácií nájdete na produktovej stránke EMARK Mole.

EMARK Online DataTalks – pozrite si naše ďalšie webináre

Superrýchle insighty pre agilné riadenie biznisu

    Meno a priezvisko

    Spoločnosť

    E-mail

    Súhlasím so spracúvaním mojich údajov na účely marketingových aktivít zo strany EMARK Group.
    Bližšie informácie vrátane špecifikácie spoločností EMARK Group a rozsahu konkrétnych marketingových aktivít, pre ktoré udeľujete súhlas, nájdete v Podmienkach ochrany osobných údajov a súkromia TU.