Najnovší 2022 Gartner Magic Quadrant report pre analytiku a BI platformy je k dispozícii na stiahnutie. Aj v tohtoročnej edícii správy analytici Gartnera umiestnili Qlik medzi svetových lídrov. V prípade Qliku ide už o dvanáste umiestnenie v kvadrante lídrov v poradí. Odzrkadľuje to konzistentnosť a tiež silnú dôveru trhu voči Qliku. Spomedzi celkovo 17 vendorov štúdia označila za lídrov len troch. Gartner Magic Quadrant report pre BI a analytiku je jednou z najuznávanejších štúdií mapujúcich BI a analytické technológie.

Stiahnite si najnovší 2022 Gartner Magic Quadrant report pre analytiku a BI platformy.

Nezávislá analytická spoločnosť Gartner ocenila u Qliku predovšetkým silnú produktovú víziu okolo témy augumented analytics v closed-loop rozhodovaní. U vlajkového produktu Qlik Sense si analytici všímajú aj to, ako dokáže Qlik rozvíjať svoju samoobslužnosť (self-service BI) vďaka technológiám ako asociatívny engine či kognitívny engine.

Do hodnotenia tiež vstúpili dve významné akvizície v roku 2021. Qlik kúpil technologické firmy NodeGraph a Big Squid, ktoré pridali do už aj tak širokého portfólia akvizícií nové možnosti. Qlik tiež predstavil produkt Qlik Forts, ktorý umožňuje zákazníkom využívať Qlik Sense SaaS všade, kde majú umiestnené dáta. Gartner svoje hodnotenie opiera aj o Qlik Application Automation. Ide o bezskriptové riešenie, ktoré umožňuje automatizovať úlohy a data workflow. Analytici pri hodnotení tiež brali do úvahy aj nedávno ohlásený vstup Qlik na burzu.

Silné stránky Qliku podľa Gartnera

 • Flexibilita a nasadenie – Ak je reč o nasadení v rôznom prostredí, Qlik je tu ukazuje vysokú mieru flexibility. Ponúka možnosti inštalácie on-premise, u veľkých cloudových poskytovateľov, naprieč rôznymi cloudmi alebo kombináciu týchto prístupov. Zákazníci môžu tiež využiť širokú SaaS ponuku.
 • Stále rastúce portfólio funkcionalít – Qlik výrazne rozšíril možnosti svojich riešení vďaka kombinácii mohutného vlastného inovačného potenciálu, ale tiež aj vďaka strategickým nákupom. Nedávne akvizície Big Squid a NodeGraph umožnia Qliku priniesť svojim zákazníkom novinky ako autoML či rozšírený manažment metadát
 • Zapojenie zákazníkov a data literacy programy – Qlik umožňuje zákazníkom využívať svoje programy pre zvýšenie dátovej gramotnosti. Ponúka tiež modernizačné programy, ktoré umožnia zákazníkom so starším riešením QlikView prejsť na vyššiu úroveň s novšou produktovou generáciou Qlik Sense.

Hlbší pohľad na dôvody, prečo je Qlik lídrom poskytol Dan Sommer, Global Market Intelligence Lead a Senior Director v Qliku, ktorý je aj bývalým analytikom Gartner. Podľa Sommera za týmto stabilným výsledkom treba vidieť predovšetkým inovácie v exekúcii, fokus na zákazníka a víziu. Viac informácií nájdete tu: https://www.qlik.com/blog/qlik-shows-its-moves-twelve-years-a-leader-in-the-magic-quadrant

Stiahnite si najnovší 2022 Gartner Magic Quadrant report pre analytiku a BI platformy.

  Súhlas so spracovaním osobných údajov:
  Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely pre EMARK Group (EMARK s.r.o., ID: 35 803 606; EMARK s.r.o., (CZ), ID: 28861281
  Podrobné informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje nájdete na tomto  LINKu.

  EMARK Online DataTalks – pozrite si naše ďalšie webináre

  Superrýchle insighty pre agilné riadenie biznisu

   Meno a priezvisko
   Spoločnosť
   E-mail
   Súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group spracúvali mnou poskytnuté údaje za účelom spolupráce a noviniek v spoločnosti
   Informáciu o tom, ako chránime spracúvame osobné údaje nájdete na tomto LINKu. Súhlas so spracovaním svojich osobných dát a posielaním obchodných ponúk a marketingových informácií je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať TU.