EMARK ESG řešení

Udržitelnost stojí na datech. Neměla by vás zpomalit, 

ale podpořit v dalším rozvoji. 

Řešení Emark ESG

V EMARK Analytics se specializujeme na integraci dat. Vycházíme ze současné legislativy a myslíme na budoucí potřeby. Řešení EMARK ESG využívá kombinaci integračních, analytických a reportovacích možností moderní Business Intelligence platformy, kterou doplňuje technologie zpětného zápisu do zdrojové databáze. Tím je zaručena možnost flexibilní reakce na vývoj regulatorních požadavků.

Zároveň máte volnost v přizpůsobování analytických přehledů potřebám konečných uživatelů, tvorbě workflow, nastavování notifikací nebo ve vytváření specifických reportovacích výstupů.

Řídící Dashboard pro zájmové oblasti
Řídící Dashboard pro zájmové oblasti

Klíčové oblasti ESG

Životní prostředí

Společenská odpovědnost

Řízení firmy

Emark ESG řešení zahrnuje specializované aplikace

Stabilita procesu a odchylek

Uhlíková stopa

Spotřeba energií

IT bezpečnost

Risk management

Diverzita v lidských zdrojích

Proč a jak pomáháme s ESG

Kontinuita

ESG strategie staví na dlouhodobém sběru a zpracování dat. Avšak pro efektivní využití a informovaná rozhodnutí potřebujete mít relevantní data častěji než jednou za rok. Z přehledů pro ESG report můžete čerpat kdykoli je to potřeba. Snadno se dostanete do kontrolních dashboardů i do těch nejmenších detailů vstupních dat.

V rámci aplikačního stromu máte vždy k dispozici funkci detailního Drill Down. Velmi rychle se z úrovně KPI dostanete do detailního přehledu o individuálních transakcích pro konkrétní ESG nebo BSC elementy, iniciativách nebo zodpovědných osobách.

Ukázka detailní aplikace pro analýzu a reporting spotřeby a generování solární energie
Ukázka detailní aplikace pro analýzu a reporting spotřeby a generování solární energie

Udržitelnost postavená na datech

EMARK ESG čerpá z dat pocházejících z mnoha různých a nestejně fungujících oddělení nebo datových zdrojů. V rámci našeho přístupu agregujeme data ze všech klíčových oblastí do platformy Qlik Sense, kde je dále zpracováváme do podoby praktických přehledů.

Na jakých principech stojí EMARK ESG řešení?

EMARK ESG je součástí dlouhodobého plánování

Ve chvíli, kdy máte sesbíraná všechna data ovlivňující faktory ESG, relevantní pro firmu a dodavatele, je nejlepší čas pro automatizaci a zefektivnění plánování a reportingu. Po sestavení ESG digitální strategie budete moci sbírat a zpracovávat data v dokonalém napojení na cíle, předpisy a v souladu s vaší strategií řízení rizik.

Naším cílem je zprostředkovat uživatelům přívětivé prostředí pro zpracování dat ze všech oblastí nutných pro sestavení komplexního ESG reportu, a přitom umožnit jejich propojení se strategickými firemními cíli, iniciativami z jiných regulatorních oblastí, a s firemním BSC či risk managementem.

Technologie a postupy

Speciálně pro tuto oblast jsme vytvořili ESG aplikaci, díky které se v tématu udržitelnosti budete mnohem lépe orientovat.

Flexibilní řízení a nastavení rozpočtu, kontrola plnění individuálních iniciativ a možnost úpravy ESG elementů dle daného Frameworku (ukázka pro BII standard)
Flexibilní řízení a nastavení rozpočtu, kontrola plnění individuálních iniciativ a možnost úpravy ESG elementů dle daného Frameworku (ukázka pro BII standard)

Jak na to půjdeme?

Vizualizované reporty

Naše řešení umožňuje pracovat s daty a přehledy v reálném čase. Záleží jen na vás, jestli chcete mít vlastní řešení „on-premise“, nebo využijete všech výhod cloudového uložiště a SaaS řešení.

Aktuální stavy a manažerská KPI můžete okamžitě kontrolovat a porovnávat se stanovenými či plánovanými cíli ve všech aplikovatelných oblastech. Díky možnostem vlastních úprav a plné samoobsluhy konečným uživatelem v rámci celé platformy je jen na vás, jakou formu vizualizací a přehledů si zvolíte.

Vše na jednom místě

Nebude nadále třeba žádat o dodání reportů nebo aktualizaci dat. Vše bude na jednom místě, ať už půjde o spotřebu energií, závazky ve snižování uhlíkové stopy, HR, diverzitu, strategické iniciativy anebo práci s místní komunitou.

Předpokladem úspěchu automatizace je jednotná platforma, která je využitelná i pro větší množství aktivit, například k manažerskému řízení ucelených oblastí ESG, nastavení rozpočtů a zdrojů, a detailní kontrole na operativní úrovni.

ESG Self Assessment

Ve spolupráci s významnou konzultační společností jsme vyvinuli interaktivní formulář, který vyhodnotí připravenost firmy a míru úplnosti, pokud jde o požadavky na sestavení ESG reportu.

Efektivita

Sloučením dat z dílčích reportů získáte jedno místo, kde budou automaticky připravena všechna data v jejich nejaktuálnější podobě nezávisle na tom, zda čerpáte z interních nebo externích zdrojů. Můžete si zvolit frekvenci replikace dat ze zdrojů i „refresh“ aplikace a nastavit plné nebo inkrementální nahrání dat. Rychleji, snadněji a automatizovaně získáte kvalitnější vstupy pro rozhodování a v návaznosti na to i lepší výsledky.

Udržitelnost by vás neměla zpomalit, ale podpořit v dalším rozvoji.

Řekněme si více…

Věříte, že vám data mohou pomoci dělat lepší obchodní rozhodnutí? Dejte nám vědět.


  Souhlas se zpracováním osobních údajů:
  Souhlasím se zpracováním svých údajů pro účely marketingových aktivit společnosti EMARK Group.
  Další informace, včetně specifikace společností EMARK Group a rozsahu konkrétních marketingových aktivit, k nimž dáváte souhlas, naleznete v Podmínkách ochrany soukromí a osobních údajů  ZDE.

   Jméno a příjmení

   Společnost

   E-mail

   Souhlasím se zpracováním svých údajů pro účely marketingových aktivit společnosti EMARK Group.
   Další informace, včetně specifikace společností EMARK Group a rozsahu konkrétních marketingových aktivit, k nimž dáváte souhlas, naleznete v Podmínkách ochrany soukromí a osobních údajů ZDE.