Emark

COOP JEDNOTA: Komfortná práca so stovkami miliónov údajov na pár klikov

Darí sa Vám dôkladne analyzovať dáta zo zákazníckych kariet? Viete koľko fliaš piva ste včera predali na konkrétnej pobočke? Líder medzi maloobchodnými potravinovými reťazcami už áno…

PRÍNOSY V SKRATKE

– Komfortnejšia práca so stovkami miliónov údajov a kvalitatívne nové informácie pre užívateľov – dostupné kedykoľvek bez potreby čakania na ich spracovanie IT oddelením, možnosť odpovedí na akékoľvek ad-hoc otázky, flexibilná tvorba analýz samotnými užívateľmi

– Zvýšenie efektivity marketingových kampaní – podpora pri plánovaní, realizácií, vyhodnocovaní a aktívnom prijímaní rozhodnutí aj priamo za behu marketingových akcií vďaka denne aktualizovaným analýzam

– Zlepšenie rozhodovania v oblasti predaja, marketingu a financií

SOLUTION OVERVIEW

COOP Jednota

Profil

Coop Jednota Nové Zámky a Liptovský Mikuláš sú súčasťou skupiny COOP Jednota Slovensko, ktorá je lídrom medzi maloobchodnými reťazcami v Slovenskej republike. Skupina COOP Jednota Slovensko je najväčším predajcom potravín na Slovensku ako aj obchodným reťazcom s najväčším počtom predajní.

COOP JEDNOTA Liptovký Mikuláš

Tím riadenia obchodu a marketingu denne využíva QlikView pre analýzu predaja jednotlivých tovarov, porovnávanie denných tržieb, nákupu a zásob každej zo 150 predajní a analýzu ziskovosti marketingových akcií. Ich cieľom je zlepšiť rozhodnutia o tom, aké produkty predávať, či má zmysel ich predávať v akciových cenách a ako optimalizovať obrátkovosť zásob. Všetky analýzy pripravujú v priebehu niekoľkých sekúnd nad denne rastúcou množinou 480 miliónov záznamov.

Použiť príbeh: Na podobnom podujatí ako dnes na Slovensku sme mali zástupcu spoločnosti, ktorý prezentoval Qlik príbeh, dostal v rámci otázok a odpovedí dotaz, či vie pozrieť, koľko predali piva na pobočke v Liptovskej Osade. Pán dokázal na niekoľko klikov, priamo na mieste zodpovedať túto otázku a išiel až nad jej rámec – povedal aj aké značky a porovnal s ostatnými dňami…