Bratislava, 22. marca 2021 – EMARK Analytics je novým partnerom technologickej firmy Micro Focus v Čechách a na Slovensku. Enterprise Data Warehouse riešenie tohto vendora, známe pod názvom Vertica, pomôže adresovať narastajúce množstvo dát klientov, pri zachovaní rýchlych analýz. EMARK získal vďaka certifikácii a úspešnému predaju status Vertica Gold Partner. Ide o prvé zastúpenie v našich krajinách.

MF Badges Vertica v1.1 - EMARK Analytics rozšíril svoj stack o výkonné big data analýzy pre veľké organizácie

Významný svetový hráč na poli výkonných big data analytics riešení je vôbec prvou MPP (Massive Parallel Processing) databázou, ktorej technologický princíp dnes využíva aj Google BigQuery, Amazon Redshift, Snowflake, alebo Azure Synapse Analytics. Ide o prvé zastúpenie v našich krajinách. .

Vertica ponúka enterprise Data Warehouse riešenia a produkty, vďaka čomu EMARK doplní svoje portfólio služieb o silný nástroj, ktorý dokáže spracovať obrovský objem dát (petabajty až exabajty) pre analytické účely a strojové učenie. Umožní to napríklad trénovať machine learning modely, čo je ideálne robiť na väčšom objeme dát.

Riešenie môže byť implementované on-premise, v cloude, alebo v rámci hybridného prostredia, čím dokáže splniť aj najnáročnejšie kritériá kladené na OLAP Enterprise Data Warehouse. Fakt, že Vertica je do 1 TB dát dostupná bezplatne svedčí o tom, že už jej štartovacia pozícia ráta s veľkým objemom transakčných údajov, vhodných najmä pre enterprise segment.

„V kontexte stratégie ‚all around data‘ je Vertica logickým krokom umožňujúcim naozaj skvelý výkon čítania dát aj pri veľkých objemoch (petabajty), nehovoriac o širokých možnostiach machine learningu nad týmto veľkým objemom. Nie je optimálne tieto use-cases adresovať in-memory BI nástrojmi,“ hovorí Róbert Šrotýř, Chief Product Officer spoločnosti EMARK Analytics.

Viac o riešeniach Vertica nájdete tu: emarkanalytics.com/data-technologies/vertica

 

Meno a priezvisko
Spoločnosť
E-mail
Súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group spracúvali mnou poskytnuté údaje za účelom spolupráce a noviniek v spoločnosti
Informáciu o tom, ako chránime spracúvame osobné údaje nájdete na tomto LINKu. Súhlas so spracovaním svojich osobných dát a posielaním obchodných ponúk a marketingových informácií je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať TU.