SNOWFLAKE

Moderní datové uložiště

Datové uložiště ve 3 minutách

Snowflake - A Cloud Data Platform - Emarkanalytics

Okamžité zobrazení

Získejte okamžitý přístup do datového uložiště (cloudu)

Snowflake - A Cloud Data Platform - Emarkanalytics

Jakákoli platforma

Volba cloudového poskytovatele dle vlastního výběru (AWS, MS Azure, Google Cloud Platform)

Snowflake - A Cloud Data Platform - Emarkanalytics

Plná kontrola

Je na vás, zda povolíte i kritické datové operace

Snowflake - A Cloud Data Platform - Emarkanalytics

Podle vás

Okamžité, pružné a téměř nekonečné škálování ve veřejných cloudech.

Snowflake - A Cloud Data Platform - Emarkanalytics

Bezpečnost & Soulad s předpisy

Chod Snowflake je v souladu s HIPAA, PCI DSS, SOC 1 and SOC 2 Type 2 a má FedRAMP autorizaci.

Proč Snowflake?

Realizujte nejvýznamnější pracovní operace ve víceclusterové sdílené datové architektuře Snowflake na plně řízené platformě, která využívá téměř neomezené zdroje cloudu.

Snowflake - A Cloud Data Platform - Emarkanalytics

eBook: The Definitive Guide to Snowflake

Zpřístupněte svá data pro vysoce výkonné datové aplikace a moderní datovou analytiku. Přečtěte si příručku od O’Reilly a osvojte si principy úspěšného využití technologie Snowflake.

Jednotné, plně administrovatelné řešení

Rozlučte se s datovými řešeními vytvořenými staršími on-premise a cloudovými aplikacemi, abyste mohli integrovat a analyzovat sady dat, které dříve nebylo možné získat. Ukládejte strukturovaná, polostrukturovaná a nestrukturovaná data a přistupujte k nim na jednom místě a získejte bezproblémový přístup k externím datům v podobném rozsahu a rychlosti.

Pomocí služby Snowflake Marketplace můžete bezpečně využívat datové sady, nástroje a aplikace třetích stran i doplňkové datové služby. Přitom není třeba přesouvat nebo kopírovat data. Snowflake se postará o údržbu, správu a řadu dalších automatizovaných služeb.

Téměř neomezené zdroje

Snowflake byl od počátku vytvořen pro cloud. Není svázán omezeními staršího on-premise řešení přeneseného do cloudu. Jeho architektura sdílených dat s více clustery odděluje výpočetní výkon od uložiště a umožňuje klientům pružně škálovat, nahoru i dolů, automaticky nebo za běhu.

Uživatelé mohou pro každou jednotlivou úlohu použít vyhrazené výpočetní clustery v téměř neomezeném množství. Jakmile je úloha dokončena, výpočetní výkon se opět sníží, takže klienti nemusí platit za nadbytečné kapacity. Veškeré využití je účtováno po sekundách a snadno a transparentně spravováno.

Firmy mohou také měřit míru využití a rozdělovat náklady na jednotlivá oddělení.

Správa a bezpečnost

Datový cloud zajišťuje nejdůležitější procesy firmy, včetně bezproblémové datové spolupráce v rámci celé společnosti, napříč jejími obchodními jednotkami, s jejími partnery, dodavateli a zákazníky. Vztahuje se to i na jakoukoli kombinaci z tisíců zákazníků datového cloudu a poskytovatelů služby Snowflake Marketplace.

Možnost bezpečně přistupovat ke spravovaným datům, nástrojům, aplikacím, dalším technologiím a datovým službám – při zachování soukromí – vytváří téměř neomezenou kombinaci strategií a řešení pro rozvoj podnikání každé firmy. Bezpečnostní funkce Snowflake byly do platformy začleněny od prvního dne, včetně end-to-end šifrování dat při přenosu i v klidovém stavu.

Moderní aplikace postavené na platformě Snowflake

Vyberte si z řady možností, jak v Data Cloudu vyvíjet a provozovat moderní aplikace. Snowflake umožňuje vytvářet aplikace, které využívají data, architekturu a funkce vlastního Data Cloudu, a urychlit jejich vývoj a uvedení na trh prostřednictvím programu Powered by Snowflake.

Mnozí se rozhodnou nasadit propojené aplikace, kde data a kód zůstávají od sebe odděleny. V tomto případě si provozovatel aplikace ponechává kód aplikace, zatímco jeho zákazníci aplikaci využívají k datům, která zůstávají na jejich vlastních Snowflake účtech. Nová workloadová platforma Snowflake Unistore navíc umožňuje moderní přístup ke spojení transakčních a analytických dat, což umožňuje využívat nové typy aplikací.

Na prvním místě jsou klienti

Uživatelé platformy Snowflake pomáhají rozvíjet možnosti datového cloudu a způsobů jeho využití. 

Snowflake Data Cloud zahrnuje stovky partnerů, kteří nabízejí aplikace, nástroje, datové sady, služby a další doplňková řešení, která řeší různé způsoby využití v řadě oborů.

Snowflake a Emark společně pomáhají firmám realizovat jejich individuální cíle.

Plaťte jen za to, co reálně využíváte.
Třeba jen za sekundy

Bez dalších nákladů

Zapínejte a vypínejte výpočetní zdroje podle potřeby, abyste platili jen za to, co používáte.

Libovolná platforma

Vyberte si poskytovatele cloudu dle vašich preferencí. Podporovány jsou služby AWS, MS Azure a Google Cloud Platform.

Bezpečné a podle předpisů

Snowflake je v souladu se standardy HIPAA, PCI DSS, SOC 1 a SOC 2 typu 2 a má oprávnění FedRAMP.

Cena se odvíjí od poskytovatele cloudu a umístění serveru.

Snowflake - A Cloud Data Platform - Emarkanalytics

Řekněme si více…


  Souhlas se zpracováním osobních údajů:
  Souhlasím se zpracováním svých údajů pro účely marketingových aktivit společnosti EMARK Group.
  Další informace, včetně specifikace společností EMARK Group a rozsahu konkrétních marketingových aktivit, k nimž dáváte souhlas, naleznete v Podmínkách ochrany soukromí a osobních údajů  ZDE.

   Jméno a příjmení

   Společnost

   E-mail

   Souhlasím se zpracováním svých údajů pro účely marketingových aktivit společnosti EMARK Group.
   Další informace, včetně specifikace společností EMARK Group a rozsahu konkrétních marketingových aktivit, k nimž dáváte souhlas, naleznete v Podmínkách ochrany soukromí a osobních údajů ZDE.

   Featured eBook: The definitive guide to Snowflake

    Souhlas se zpracováním osobních údajů:
    Souhlasím se zpracováním svých údajů pro účely marketingových aktivit společnosti EMARK Group.
    Další informace, včetně specifikace společností EMARK Group a rozsahu konkrétních marketingových aktivit, k nimž dáváte souhlas, naleznete v Podmínkách ochrany soukromí a osobních údajů  ZDE.