Pracujete s Qlik Sense? Uľahčíme vám život.

Rozšírenia sú určené všetkým používateľom Qlik Sense, ktorí chcú pracovať s čo najaktuálnejšími dátami. Umožňujú komfortne reloadovať dáta priamo z front-endu aplikácie.

Vďaka Reload Task Button už nie je potrebné otvárať a poznať Qlik Management Console len kvôli spusteniu opätovného reloadu, a to ani v prípade publikovanej aplikácie. Ďalším súvisiacim rozšírením je Reload Task Status, ktorý informuje o stave reloadu aplikácie. Okrem toho umožňuje doplniť ďalšie nastavenia a tým posunúť možnosti práce s Qlik Sense ešte ďalej. Obidve rozšírenia vyvinula spoločnosť Inphinity.

Jedinečný prístup

Vďaka nášmu jedinečnému prístupu založenému na automatizácii spustenia reload tasku bez potreby otvorenia QMC nie sú potrebné žiadne dodatočné nastavenia, ktoré by sprístupňovali užívateľovi skript publikovanej aplikácie alebo iným spôsobom posúvali nastavenia bezpečnosti prostredia, ako je tomu v prípade iných dostupných riešení.

Project management EMARK Forms - Reload Task Button a Reload Task Status

Viac než len button

Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide „iba“ o tlačidlo. My sme sa však rozhodli posunúť jeho možnosti nad rámec reloadu konkrétnej aplikácie vďaka rôznym nastaveniam, ktoré sú v tejto extension k dispozícii. Reload Task Button napríklad nie je explicitne viazaný na aplikáciu, v ktorej je použitý – so správnym nastavením môže spúšťať reload ktorejkoľvek inej konkrétnej aplikácie v prostredí Qlik Sense.

Emark Forms 7 - Reload Task Button a Reload Task Status

Buďte vždy informovaní vďaka Reload Task Status

Spolu s extension Reload Task Button sme vyvinuli ďalšiu samostatnú plnohodnotnú extension Reload Task Status, ktorá užívateľov informuje o aktuálnom stave reloadu aplikácie (úspešne ukončený, práve prebieha, ukončený s chybou). Objekt sa navyše aktualizuje automaticky, takže nie je potrebný žiadny refresh stránky ani prehliadača. Aj v tomto prípade sme sa rozhodli posunúť možnosti jej využitia doplnením viacerých nastavení, napríklad jej prepojenie s taskom ľubovoľnej konkrétnej aplikácie v prostredí Qlik Sense.

EMARK Reload Status - Reload Task Button a Reload Task Status

Subtílny vizuál, veľká pridaná hodnota

Vďaka minimalistickej vizuálnej stránke dokáže aj na malej ploche poskytnúť užívateľom veľmi dôležité informácie. Doplnením tejto extension do aplikácie dáte všetkým užívateľom vedieť, či pracujú s aktuálnymi dátami alebo sa aplikácia momentálne na pozadí reloaduje a mali by vyčkať, kým budú dáta aktualizované. Ak je potrebné informovať užívateľa o detailnejšie, nielen o stave reloadu, je možné prepnúť vizuál na textové zobrazenie.

Snímka2 - Reload Task Button a Reload Task Status

Skombinujte Reload Task Button a Reload Task Status

Vďaka rozširujúcim parametrom, ktoré sme do týchto objektov zakomponovali, dokážete vytvoriť vlastnú kontrolnú aplikáciu, ktorá bude užívateľov na jednom mieste informovať o reloadoch najdôležitejších aplikácií naprieč celým prostredím – a to priamo v prostredí Qlik Sense Hub. Doplnenie tejto aplikácie o Reload Task Button na spúšťanie jednotlivých aplikácií navyše určite ocenia všetci administrátori, ktorí majú odkaz na QMC uložený iba kvôli spúšťaniu a kontrole reloadov.

EMARK Reload Task - Reload Task Button a Reload Task Status

Stiahnite si naše extensions úplne zadarmo

Navštívte Qlik Branch, kde okrem nájdete najväčšiu knižnicu oficiálnych rozšírení Qliku

Prejsť na Qlik Branch
Zaujímajú vás podrobnosti k Reload Task Button a Reload Task Status?
Dajte nám o sebe vedieť, v krátkom čase sa vám ozveme
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group (detaily nižšie) spracúvali mnou poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, spoločnosť, pracovná pozícia, telefónne číslo za účelom príležitostného zasielania pozvánok na odborné podujatia – konferencie, semináre, webináre a školenia; informácií o produktoch, riešeniach, službách a aktualitách EMARK. Tieto údaje sú potrebné za účelom prispôsobenia tejto reklamy mojim preferenciám. EMARK Group, ktorá pozostáva zo organizácií: EMARK s.r.o., IČO: 35 803 606, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika; EMARK s.r.o., sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČO: 28861281.; EMARK Services s.r.o., sídlom Štefánikova 639, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice, IČO: 06441921; EMARK QS A. Rudnaya 21, 010 72 Žilina, IČO: 36744972; EMARK Systems, sídlom A. Rudnaya 21 010 72 Žilina, IČO: 44389744. V ojedinelých prípadoch môžu byť niektoré dáta posielané do skupiny EMARK MR (Určená zmluvou medzi spoločnosťou EMARK a príslušným partnerom v rámci zmluvného geografického teritória. Pre viac informácií nás kontaktujte na: info@emarkanalytics.com), ako je popísaná nižšie a skupiny Qlik (QlikTech Netherlands B.V., QlikTech Inc.), v súlade s EU-U.S. Privacy Shield and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks (výhradne za účelom evidencie obchodných prípadov). Pre bližšie informácie kliknite SEM. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať TU. Jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Nechceme pred Vami nič skrývať a preto pred Vašou registráciou a udelením súhlasu kliknite SEM a oboznámte sa s tým, ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi a aké sú Vaše práva.

    Meno a priezvisko
    Spoločnosť
    E-mail
    Súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group spracúvali mnou poskytnuté údaje za účelom spolupráce a noviniek v spoločnosti
    Informáciu o tom, ako chránime spracúvame osobné údaje nájdete na tomto LINKu. Súhlas so spracovaním svojich osobných dát a posielaním obchodných ponúk a marketingových informácií je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať TU.