K4 Analytics - Emarkanalytics
K4 Analytics - Emarkanalytics
K4 Analytics - Emarkanalytics
K4 Analytics - Emarkanalytics
K4 Analytics - Emarkanalytics
K4 Analytics - Emarkanalytics

Firemné plánovanie bez stresov

K4 Analytics je nadstavba nad riešeniami Qlik, ktorá umožňuje zadávať ľubovoľné plány, aktualizovať forecasty a okamžite sledovať ich porovnanie so skutočnosťou. Rozšírenie K4 Analytics® vyvinula spoločnosť K4 Analytics Ltd.

S plánovacím nástrojom K4 Analytics ušetríte čas aj kapacitu. Dokážete eliminovať ručné úpravy, rozposielanie a konsolidácie excelovských zošitov, dohľadávanie vstupov. Výrazne zefektívnite komunikáciu so zainteresovanými ľuďmi a zvýšite svoju akcieschopnosť pri riešení iniciatív. K4 Analytics pomôže skrátiť čas plánovania z dní na minúty a zvýši účinnosť plánov. Nejde o „krabicový“ či preddefinovaný nástroj, ale o flexibilnú platformu, ktorá sa prispôsobí vo všetkých ohľadoch vašim potrebám a prostrediu. Ponúka úplnú slobodu od desktopu tým, že umožňuje dynamické, interaktívne analýzy údajov vtedy, keď ich užívatelia potrebujú a tam, kde ich potrebujú.

Kľúčové vlastnosti K4 Analytics

Zlepší plánovanie

A reč je o AKOMKOĽVEK firemnom plánovaní - stratégia, projekty, financie, obchod, marketing, výroba, logistika, prevádzka, ľudské zdroje...

Ušetrí čas

Úspory času sú markantné. Plány vyhodnotíte okamžite po ich zadaní; na ručné konsolidácie vstupov a plánov, či neprehľadné ``excely`` už ani nepomyslíte.

Zvýši účinnosť plánov

Dosiahnete vyššiu akceptáciu svojich plánov a tiež zvýšite akcieschopnosť v prípade ich neplnenia. Plány sú spoľahlivejšie a chybovosť minimálna.

Pokročilé plánovanie

Príprava plánov, forecastov a budgetov; rozpad plánov zhora nadol; konsolidácia plánov zdola nahor; kolaborácia; kaskádovanie plánov; verzie a scenáre…

Čas je vzácnosť

Ušetrite čas s K4 Analytics

Nadstavba nad riešeniami Qlik, ktorá umožňuje zadávať ľubovoľné plány, aktualizovať forecasty a okamžite ich porovnávať so skutočnosťou. Dokážete odbúrať ručné úpravy, rozposielanie a konsolidácie rôznych excelovských zošitov, dohľadávanie vstupov. Výrazne zefektívnite komunikáciu so zainteresovanými ľuďmi a zvýšite vašu akcieschopnosť pri riešení iniciatív. K4 Analytics tak pomôže skrátiť čas plánovania z dní na minúty.

K4 Analytics - Emarkanalytics
Úderné plánovanie

Zvýšte účinnosť svojich plánov

Identifikujte príčiny prekročenia plánov, objavte nové iniciatívy, využite možnosti online spolupráce v rámci Social Data Discovery a mnoho iných výhod. Navyše, nejedná sa o „krabicový“ či preddefinovaný nástroj, ale o flexibilnú platformu, ktorá sa Vám prispôsobí vo všetkých Vašich požiadavkách. Ponúka úplnú slobodu od desktopu tým, že umožňuje dynamické, interaktívne analýzy údajov vtedy, keď ich užívatelia potrebujú a tam, kde ich potrebujú.

K4 Analytics - Emarkanalytics
Rýchly prehľad hlavných oblastí využitia

Vyššia pridaná hodnota plánov

K4 Analytics môžete účinne využiť pre akékoľvek plánovanie - napríklad finančné (budgety; cashflow; P&L; súvaha; costing), obchodné či marketingové (sales targety a forecasty; výkonnosť obchodníkov; predajní a predajných kanálov; kampane; produkty; segmenty; klienti).

K4 Analytics - Emarkanalytics
Plánujte kdekoľvek a čokoľvek

Riešenie overené praxou

K4 Analytics je riešenie preverené v oblastiach, pre ktoré je plánovanie chrbtovou kosťou - ako výroba či logistika (plánovať môžete napr. vyťaženie kapacít; výrobnú logistiku, analyzovať úzke miesta; či optimalizovať zásoby). K4 Analytics nájde svoje uplatnenie aj pri plánovaní ľudských zdrojov - či už je reč kapacitách, nákladoch, potrebách. Umožňuje kaskádovanie cieľov a konsolidáciu plánov zdola hore, preto nachádza svoje využitie aj pri strategickom plánovaní a KPIs. Klienti sa u K4 Analytics spoliehajú aj pri plánovaní kvality - nepodarkov; dĺžke odozvy; reklamácií; či v oblasti zákazníckeho servisu.

K4 Analytics - Emarkanalytics
Pohodlnejšie plánovanie

Užite si rozsiahle možnosti plánovania

Postavte svoje rozpočty a forecasty aj na manuálnych vstupoch z iných systémov, či údajoch z predchádzajúcich období. Hladké plánovanie podporí tiež možnosť tvorby rôznych verzií plánov či funkcionalita smart data entry (spread, break-back, blocked totals, cell locking, smart paste, audit trails...). Plány môžete zadávať na rôznych úrovniach, trebárs aj rôznymi užívateľmi, ktorí navzájom spolupracujú a plánujú. Ak treba môžete zaviesť plánovacie kalendáre.

K4 Analytics - Emarkanalytics
Široké využitie

Čo K4 Analytics umožňuje?

K4 Analytics vám umožní rozloženie agregovaného plánu do detailného plánu zhora nadol. Tiež sa postará o konsolidáciu plánov zdola nahor a alokuje hodnoty na základe definovaných driverov. Môžete spravovať ľubovoľné štruktúry (napr. manažérske skupiny nákladov, produkty...); kategórie a prevodníky pre podporu plánovania mimo ERP systému. Ak treba, v K4 Analytics ľahko sprístupníte plány aj pre iné systémy, problémom nie je ani kompatibilita s pravidami SOX či audit plánovacieho procesu.

K4 Analytics - Emarkanalytics

K4 Analytics môžete využiť napríklad v týchto oblastiach

Maloobchod

Finančné služby

Energetika a distribúcia

Hightech

Zdravotníctvo

Komunikácia

Výroba

Telekomunikácie

Logistika

Štátna a verejná správa

Služby

Médiá

Kontaktný formulár
Na základe Vášho záujmu Vás budeme kontaktovať.
[vfb id=1]
Kontaktný formulár
Po vyplnení formuláru obdržíte na e-mail odkaz na stiahnutie produktu.
[vfb id=7]

    Meno a priezvisko

    Spoločnosť

    E-mail

    Súhlasím so spracúvaním mojich údajov na účely marketingových aktivít zo strany EMARK Group.
    Bližšie informácie vrátane špecifikácie spoločností EMARK Group a rozsahu konkrétnych marketingových aktivít, pre ktoré udeľujete súhlas, nájdete v Podmienkach ochrany osobných údajov a súkromia TU.