10 dátových trendov

Covidová kríza a s ňou spojené opatrenia nás v mnoho zaskočili. Nachytala nás nepripravených a preto sme museli narýchlo vymýšľať spôsoby ako škody minimalizovať, niektoré odvetvia zase zaznamenali obrovský nápor, s ktorým sa museli vysporiadať. Oboje si vyžadovalo radikálne riešenia, z ktorých mnohé dovtedy možno existovali v hlavách alebo na papieri, ale až kríza z nich urobila realitu.

S trochou nadsázky môžeme povedať, že najväčším motorom digitálnej transformácie bola práve covidová kríza. Aj preto sa dátové predikcie na tento rok budú do veľkej miery niesť niesť pod vplyvom pandemickej situácie. Pozrite si 10 dátových trendov pre rok 2021 ako ich vidí Qlik, doplnené o predikcie popredných analytických firiem.

Trend 1: SaaS bude nový najlepší priateľ

Častejšie využitie cloudových poskytovateľov a online služieb bolo vlani kľúčové pre mnohých, aby sa mohli rýchlo prispôsobiť zmenám. Mnohí odporcovia “aaS” riešení neodolali omnoho rýchlejšiemu inovačnému tempu či okamžitému prístupu k novým technológiám, ktoré SaaS so sebou prináša. Je to tiež výrazná pomoc na ceste digitálnej transformácie.

Okamžitý efekt prechodu na SaaS sa prejaví vo väčšej migrácií databáz a aplikácií. Nasledovať budú technológie, ktoré dokážu pristupovať, presúvať alebo harmonizovať dáta z rôznych zdrojov. Bezserverová infraštruktúra má veľký potenciál pre prevádzku aplikácií v cloude, avšak ich využívanie si vyžaduje určitú organizačnú vyspelosť a know-how. Dôležitosť hybridných inštalácií naprieč viacerými cloudmi ostáva aj v tomto roku ako kľúčový spôsob ako sa vyhnúť závislosti na jedinom dodávateľovi IT riešení.

Čo hovoria analytici: V nasledujúcom roku (2022) bude podľa spoločnosti Gartner až 90 % dátových a analytických inovácií bežať na verejných cloudových službách.

Trend 2: Samoobslužnosť data analytics aplikácií sa vyvinie do sebestačnosti

Samoobslužnosť analytických nástrojov sa vyvíja a smeruje k sebestačnosti užívateľa pri práci s dátami, aj v príprave dát. Technológie proaktívne ponúknu užívateľovi aj iné insighty a výstupy, než tie ktoré hľadá a ktoré by ho mohli zaujímať.

Kľúčovú rolu tu bude hrať AI, ktorá dokáže priniesť aj relevantné výsledky aj nad rámec požiadavky. Zároveň pomôže posunúť sa od skriptovaných procesov k viac automatizovanej príprave dát a analytike s minimom alebo úplne bez potreby kódovania. Čím viac ľudí bude pri práci s dátami úplne autonómnych, tým skôr odhalia anomálie a vyriešia problémy.

Čo hovoria analytici: Nedávny prieskum Gartnera odhalil, že 48 % pracovníkov bude aspoň sčasti pracovať vzdialene aj po skončení pandémie, pričom pred ňou to bolo zhruba 30 %.

Trend 3: Zdieľané dáta a vizualizácie budú konzumovať masy

V roku 2020 nám explodovala nielen covidová bomba, ale aj data-vizualizačná bomba. Nikdy predtým na nás z mainstreamových médií nepozeralo toľko grafov, infografík či príbehov ukrytých v dátach. Dáta sa stali jednou z ústredných tém aj tam, kde to predtým nebývalo pravidlom. Inde sa stali mantrou, bez ktorej sa neudeje žiadne kľúčové rozhodnutie.

Tento trend bude pokračovať aj tento rok, mnoho ľudí sa bude viac pozerať na dáta a snažiť sa ich pochopiť a využívať. A netýka sa to len pracovaného života. Mnohí si to ani neuvedomujú, ale prispieva to k zvyšovaniu dátovej gramotnosti (data literacy).

Čo hovoria analytici: IDC tvrdí, že v roku 2022 bude mať data literacy iniciatívy rozbehnuté tretina G2000. (Rebríček TOP 2000 najväčších firiem sveta podľa Forbes).

Trend 4: Aktuálne a business-ready dáta sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým

Rýchlosť reakcií je dôležitá. To čo stačilo pred pandémiou, už nestačí – kvartálne biznis forecasty sú častokrát prchavé a premenlivé. Alerty, aktualizácia dát a forecastov sa bude odohrávať častejšie, s čerstvými premennými. Dôležité bude získavať business-ready dáta ešte rýchlejšie a tak, aby obsahovali aj biznisovú logiku a kontext.

Infraštruktúra a aplikáciu sú už dostupné a umožnia postupnú tranzíciu k aktívnej dátovej inteligencii. Bude to silný faktor, ktorý pomôže biznisu v prevencii – byť pripravený na ďalšie anomálie a turbulencie na trhoch.

Čo hovoria analytici: Podľa Gartnera sa do konca roka 2024 75 % spoločností vo svete posunie od zavádzania k sprevádzkovaniu AI, čo bude znamenať 5-násobný nárast v streamovaní dát a analytickej infraštruktúry.

Trend 5: Pokročilá analytika by mala vyzerať inak

Vlani zažila nebývalý dopyt aj pokročilá analytika, mnohé metódy však nedokázali reagovať na anomálie. Najmä prediktívne modely čerpajúce z historických dát nebudú optimálne fungovať  tam, kde sa udalosť odohrala prvýkrát.

Namiesto toho sa pozornosti budú tešiť také postupy, ktoré umožnia zamerať sa práve na anomálie. AI bude dokonalejšie odhaľovať odchýlky od predpokladaných scenárov a následne to bude vyhodnocované ľudmi. Aby sme získali čo najrýchlejšie výsledky, je dôležité zapojiť pokročilú analytiku v čo najväčšej miere.

Čo hovoria analytici: V najbližších 5 rokoch budú ERM tímy využívať trhové indikátory a upozornenia na identifikáciu predpovedanie a modelovanie neznámych a latentných rizík. (napríklad regionálne konflikty, politické zmeny, zmeny v pracovnej sile, regionálne špecifické klimatické zmeny atď.)

Trend 6: Budeme zachytávať a syntetizovať viac “alternatívnych” dát

COVID-19 sme mohli zachytiť skôr. Štúdie alternatívnych dát – napríklad premávky pred nemocnicami vo Wuhane alebo kľúčové slová vyhľadávané na Internete v tejto oblasti – indikujú, že vírus tu koloval už na konci roku 2019. Práve vďaka udalostiam z minulého roka sa alternatívne dáta stanú mainstreamom, s cieľom odhaliť anomálie omnoho skôr.

Takýmto spôsobom alternatívne dáta už relatívne dlho využíva napríklad investorská komunita. Alternatívne dáta majú v správnom kontexte obrovskú hodnotu. Napríklad skombinovaním, spájaním, či syntézou s existujúcimi dátami z našich systémov. Tento trend sa konečne stane dôležitým základom modernej dátovej analytiky.

Čo hovoria analytici: AI vo videách, audio obsahu, textoch, emóciách a atď. do roku 2025 spustí výrazné inovácie a transformáciu v 75 % Fortune 500 spoločnostiach.

Trend 7: Zefektívňovanie procesov v centre diania

Prevádzková efektivita býva najurgentnejším transformačným cieľom. V koronakríze, keď sme svedkami mnohých zmien, je kritické reagovať rýchlo. V centre pozornosti sú práve procesy. Potreba ich zlepšovanie nie je žiadnou novinkou, čo je však nové, je že procesy dnes môžeme nielen modelovať, ale tiež analyzovať, sledovať do hĺbky, automatizovať a optimalizovať. Máme na to rôzne postupy ako procesná automatizácia, procesný mining, alerting alebo embedovaná analytika, ale aj konkrétne aplikácie pre procesnú inteligenciu.

Do pozornosti sa dostanú najmä riešenia, ktoré ponúkajú širší a komplexnejší reinžiniering procesov. Cieľom je stav, kde kde analytici riadia a skúmajú procesy, nie naopak.

Čo hovoria analytici: V roku 2023 bude 40 % ľudí v práci riadiť svoje biznisové aplikácie s podobnou ľahkosťou ako dnes ovládajú svoje hudobné streamingové služby. (Gartner)

Trend 8: Menia sa pravidlá konkurenčnej hry, aj oblasť bezpečnosti

Zaujímavým pozitívnym efektom krízových období je spolupráca nepravdepodobných partnerov, resp. konkurentov, tzv. coopetition. Vedie k nečakaným inováciám. Zdieľané platformové uvažovanie, kde staviame na vzájomných silných stránkach sa môže stať novým normálom.

Zdá sa, že sa v tomto ohľade začali ľady hýbať už vlani, o čom svedčí napríklad aj spolupráca odvekých protivníkov Google a Apple, ktoré spojili sily pri trasovaní kontaktov. Je zrejmé, že sa takýchto spoluprác pravdepodobne dočkáme viac. V oblasti bezpečnosti bude naďalej dôležité opatrné jednanie napríklad s citlivými dátami, silný etický imperatív a zodpovedné riadenie dát či algoritmov.

Čo hovoria analytici: Do roku 2023 bude musieť všetci, čo budú pracovať v oblasti AI vývoja alebo sa v tom vzdelávať budú musieť preukázať odborné znalosti v zodpovednom vývoji AI. (Gartner)

Trend 9: Spájanie technického a biznisového sveta

Spolupráca a vzdelávanie sa presunuli online. Vznikajú nové príležitosti na spoluprácu medzi tými čo dáta pripravujú a tými čo s nimi pracujú. Znamená to, že business-ready dáta sú pre užívateľov dostupnejšie.

Nové skúsenosti a inovácie z užšej spolupráce tiež zjednodušia a spríjemnia spoluprácu v oblastiach, ktoré boli doteraz „nudné“ alebo „ťažké“. Úlohy spojené s transformáciou surových dát na analytics-ready dáta budú čoraz atraktívnejšie, a rýchlejšie. Izolované svety ľudí, čo dáta pripravujú a konzumerov sa začnú prelínať a vďaka biznisovej logike budú dáta pripravené na analýzy oveľa skôr.

Čo hovoria analytici: V roku 2023 zníži rozšírený data manažment závislosť od IT špecialistov pre opakujúce sa a nepodstatné data management úlohy, čím uvoľní zhruba 20 % ich produktívneho času pre kolaboráciu, školenia alebo data management úlohy s vysokou hodnotou.

Trend 10: Digitálna transformácia prináša generačnú zmenu v analytike

Každé veľké ekonomické zakolísanie prináša aj generačnú zmenu vo svete dát. Kríza v roku 2008 priniesla generačný posun z report-centrického na analyticko-centrické BI, ktoré dokázalo lepšie zvládnuť agilitu doby.

Teraz sme v podobnej situácii. Očakávania od technológií budúcnosti je možné zhrnúť jednou vetou: Pohyb od pasivity k aktivite. Organizácie sa budú usilovať o dodávateľov, ktorí dokážu procesy presťahovať do onlinu, prídu zo zmysluplnou digitálnou stratégiou a zároveň zaviesť resp. zvýšiť dátovú gramotnosť naprieč firmou či divíziami.

Čo hovoria analytici:  V prieskume Gartnera sa 87 % senior biznis lídrov vyjadrilo, že digitalizácia je v ich spoločnosti prioritou, ale len 40 % organizácií to dokázalo zrealizovať vo veľkom meradle. Priepasť medzi ašpiráciami a výsledkami sa u spoločností, ktoré sa pokúšajú svoj biznis digitalizovať, zväčšuje. Bez zdieľanej vízie naprieč organizáciou budú digitálne transformácie naďalej stagnovať. (Gartner)

10 dátových trendov pre rok 2021. Pozrite si aj naše ďalšie články.

EMARK Online DataTalks – pozrite si naše ďalšie webináre

Superrýchle insighty pre agilné riadenie biznisu

    Meno a priezvisko

    Spoločnosť

    E-mail

    Súhlasím so spracúvaním mojich údajov na účely marketingových aktivít zo strany EMARK Group.
    Bližšie informácie vrátane špecifikácie spoločností EMARK Group a rozsahu konkrétnych marketingových aktivít, pre ktoré udeľujete súhlas, nájdete v Podmienkach ochrany osobných údajov a súkromia TU.