10 datových trendů pro rok 2021: Jak zvládnout velký digitální switch? - EmarkanalyticsCovidová krize a s ní spojené opatření nás v mnoho zaskočily. Nachytala nás nepřipravené a proto jsme museli narychlo vymýšlet způsoby jak škody minimalizovat, některá odvětví zase zaznamenali obrovský nápor, se kterým se museli vypořádat. Obojí si vyžadovalo radikální řešení, z nichž mnohé dosud možná existovaly v hlavách nebo na papíře, ale až krize z nich udělala realitu.

S trochou nadsázky můžeme říci, že největším motorem digitální transformace byla právě covidová krize. I proto se datové predikce na tento rok budou do značné míry nést pod vlivem pandemické situace. Podívejte se na 10 datových trendů pro rok 2021 jako je vidí Qlik, doplněné o predikce předních analytických firem.

Trend 1: SaaS bude nový nejlepší přítel

Častější využití cloudových poskytovatelů a online služeb bylo loni klíčové pro mnohé, jenom tak se mohli rychle přizpůsobit změnám. I mnozí odpůrci “aaS” řešení neodolali mnohem rychlejšímu inovačnímu tempu nebo okamžitému přístupu k novým technologiím, které SaaS s sebou přináší. Je to také výrazná pomoc na cestě digitální transformace.

Okamžitý efekt přechodu na SaaS se projeví ve větší migrací databází a aplikací. Následovat budou technologie, které dokáží přistupovat, přesouvat nebo harmonizovat data z různých zdrojů. Bezserverová infrastruktura má velký potenciál pro provoz aplikací v cloudu, avšak jejich využívání vyžaduje určitou organizační vyspělost a know-how. Důležitost hybridních instalací napříč několika cloudy zůstává i v tomto roce klíčový způsob jak se vyhnout závislosti na jediném dodavateli IT řešení.

Co říkají analytici: V následujícím roce (2022) bude podle společnosti Gartner až 90% datových a analytických inovací běžet na veřejných cloudových službách.

Trend 2: Samoobslužnost data analytics aplikací se vyvine do soběstačnosti

Samoobslužnost analytických nástrojů se vyvíjí a směřuje k soběstačnosti uživatele při práci s daty, i v přípravě dat. Technologie proaktivně nabídnou uživateli i jiné insighty a výstupy, než ty které hledá, ale stejně by ho mohly zajímat.

Klíčovou roli zde bude hrát AI, která dokáže přinést i relevantní výsledky i nad rámec požadavky. Zároveň pomůže posunout se od skriptovaných procesů k více automatizované přípravě dat a analytice s minimem, nebo zcela bez nutnosti kódování. Čím více lidí bude při práci s daty zcela autonomních, tím spíše odhalí anomálie a vyřeší problémy.

Co říkají analytici: Nedávný průzkum Gartnera odhalil, že 48% pracovníků bude alespoň zčásti pracovat vzdáleně i po skončení pandemie, přičemž před ní to bylo zhruba 30%.

Trend 3: Sdílené data a vizualizace budou konzumovat masy

V roce 2020 nám explodovala nejen covidová bomba, ale také data-vizualizační bomba. Nikdy předtím na nás z mainstreamových médií nekoukalo tolik grafů, infografik či příběhů ukrytých v datech. Data se staly jednou z ústředních témat i tam, kde to dříve nebývalo pravidlem. Jinde se staly mantrou, bez které se neudělá žádné klíčové rozhodnutí.

Tento trend bude pokračovat i letos, mnoho lidí se bude více dívat na data a snažit se je pochopit a využívat. A netýká se to jen pracovního života. Mnozí si to možná ani neuvědomují, ale přispívá to k zvyšování datové gramotnosti (data literacy).

Co říkají analytici: IDC tvrdí, že v roce 2022 bude mít data literacy iniciativy rozjeté třetina G2000. (Žebříček TOP 2000 největších firem světa podle Forbes).

Trend 4: Aktuální a business-ready data jsou důležitější než kdykoliv předtím

Rychlost reakcí je důležitá. To co stačilo před pandemií, dnes už nestačí – kvartální forecasty jsou dnes častokrát těkavé a proměnlivé. Alerty, aktualizace dat a forecastů se bude odehrávat častěji, s čerstvými proměnnými. Důležité bude získávat business-ready data ještě rychleji a tak, aby obsahovaly i businessovou logiku a kontext.

Infrastruktura a aplikace jsou již dostupné a umožní postupnou přechodném k aktivní datové inteligenci. Bude to silný faktor, který pomůže byznysu v prevenci – být připraven na další anomálie a turbulence na trzích.

Co říkají analytici: Podle Gartnera se do konce roku 2024 75% společností ve světě posune od zavádění k provozu AI, což bude znamenat 5-násobný nárůst v streamování dat a analytické infrastruktury.

Trend 5: Pokročilá analytika bude vypadat jinak

Loni zažila nebývalou poptávku i pokročilá analytika, mnohé metody však nedokázali reagovat na anomálie. Zejména prediktivní modely čerpající z historických dat nebudou optimálně fungovat tam, kde se událost odehrála poprvé.

Namísto toho se pozornosti budou těšit takové postupy, které umožní zaměřit se právě na anomálie. AI bude dokonaleji odhalovat odchylky od předpokládaných scénářů a následně to bude vyhodnocovány lidmi. Abychom získali co nejrychleji výsledky, je důležité zapojit pokročilou analytiku v co největší míře.

Co říkají analytici: V příštích 5 letech budou ERM týmy využívat tržní indikátory a upozornění na identifikaci předpovídání a modelování neznámých a latentních rizik. (Například regionální konflikty, politické změny, změny v pracovní síle, regionální specifické klimatické změny atd.)

Trend 6: Budeme zachycovat a syntetizovat více “alternativních” dat

COVID-19 jsme mohli zachytit dříve. Naznačují to studie alternativních dat – například provozu před nemocnicemi ve Wuhanu nebo klíčová slova vyhledávané na Internetu v této oblasti. To vše indikuje, že virus tady byl už na konci roku 2019. Právě díky událostem z minulého roku se alternativní data stanou mainstreamem, s cílem odhalit abnormality mnohem dříve.

Takovým způsobem alternativní data již relativně dlouho využívá například investorská komunita. Alternativně data mají ve správném kontextu obrovskou hodnotu. Například zkombinováním, spojováním, nebo syntézou s existujícími daty z našich systémů. Tento trend se konečně stane důležitým základem moderní datové analytiky.

Co říkají analytici: AI ve videích, audio obsahu, textech, emocích a atd. do roku 2025 spustí výrazné inovace a transformaci v 75% Fortune 500 společnostech.

Trend 7: Zlepšování efektivity procesů v centru dění

Provozní efektivita bývá nejnaléhavějším transformačním cílem. V koronakrizi, kdy jsme svědky mnoha změn, je kritické reagovat rychle. V centru pozornosti jsou právě procesy. Potřeba jejich zlepšování není žádnou novinkou, což je však nové, je že procesy dnes můžeme nejen modelovat, ale také analyzovat, sledovat do hloubky, automatizovat a optimalizovat. Máme na to různé postupy jako procesní automatizace, procesní mining, alerting nebo embedovaná analytika, ale i konkrétní aplikace pro procesní inteligenci.

Do pozornosti se dostanou zejména řešení, která nabízejí širší a komplexnější re-inženýring procesů. Cílem je stav, kde analytici řídí a zkoumají procesy, ne naopak.

Co říkají analytici: AI ve videích, audio obsahu, textech, emocích a atd. do roku 2025 spustí výrazné inovace a transformaci v 75% Fortune 500 společnostech.

Trend 8: Mění se pravidla konkurenční hry i oblast bezpečnosti

Zajímavým pozitivním efektem krizových období je spolupráce nepravděpodobných partnerů, resp. konkurentů, tzv. coopetition. Vede k nečekaným inovacím. Sdílené platformní uvažování, kde stavíme na vzájemných silných stránkách se může stát novým normálem.

Zdá se, že se v tomto ohledu začaly ledy hýbat už loni, o čemž svědčí například i spolupráce odvěkých rivalů Google a Apple, kteří spojily síly při trasování kontaktů. Je zřejmé, že se takových spoluprací pravděpodobně dočkáme více. V oblasti bezpečnosti bude nadále důležité opatrné jednání například s citlivými daty, silný etický imperativ a odpovědné řízení dat či algoritmů.

Co říkají analytici: Do roku 2023 bude muset všichni, kdo budou pracovat v oblasti AI vývoje nebo se v tom vzdělávat budou muset prokázat odborné znalosti v odpovědném vývoji AI. (Gartner)

Trend 9: Spojování technického a businessového světa

Spolupráce a vzdělávání se přesunuly online. Vznikají nové příležitosti pro spolupráci mezi těmi co data připravují a těmi co s nimi pracují. Znamená to, že business-ready data jsou pro uživatele dostupnější.

Nové zkušenosti a inovace z užší spolupráce také zjednoduší a zpříjemní spolupráci v oblastech, které byly dosud “nudné” nebo “těžké”. Úkoly spojené s transformací surových dat na analytics-ready data budou stále atraktivnější a rychlejší. Izolované světy lidí, co data připravují a konzumerov se začnou prolínat a díky businessového logice budou data připraveny na analýzy mnohem dříve.

Co říkají analytici: V roce 2023 sníží rozšířený data management závislost od IT specialistů u opakujících se a nepodstatních data management úkolů, čímž uvolní zhruba 20% jejich produktivního času pro kolaboraci, školení nebo data management úkoly s vysokou hodnotou.

Trend 10: Digitální transformace přináší generační změnu v analytice

Každé velké ekonomické zakolísání přináší i generační změnu ve světě dat. Krize v roce 2008 přinesla generační posun z report-centrické na analyticko-centrické BI, které dokázalo lépe zvládnout agilitu doby.

Nyní jsme v podobné situaci. Očekávání od technologií budoucnosti lze shrnout jednou větou: Pohyb od pasivity k aktivitě. Organizace budou usilovat o dodavatele, kteří dokáží procesy přestěhovat do online prostoru, přijdou ze smysluplnou digitální strategií a zároveň pomohou zavést resp. zvýšit datovou gramotnost napříč firmou či divizemi.

Co říkají analytici: V průzkumu Gartnera se 87 % senior byznys lídrů vyjádřilo, že digitalizace je v jejich společnosti prioritou, ale jen 40% organizací to dokázalo zrealizovat ve velkém měřítku. Propast mezi aspiracemi a výsledky se u společností, které se pokoušejí svůj byznys digitalizovat, zvětšuje. Bez sdílené vize napříč organizací budou digitální transformace nadále stagnovat. (Gartner)

10 datových trendů pro rok 2021. Podívejte se také naše další novinky.

EMARK Online DataTalks – podívejte se na naše další webináře

Superrýchle insighty pro agilní řízení byznysu

    Jméno a příjmení

    Společnost

    E-mail

    Souhlasím se zpracováním svých údajů pro účely marketingových aktivit společnosti EMARK Group.
    Další informace, včetně specifikace společností EMARK Group a rozsahu konkrétních marketingových aktivit, k nimž dáváte souhlas, naleznete v Podmínkách ochrany soukromí a osobních údajů ZDE.