Bratislava, Praha, 20. januára 2022 – V dnešnom svete si úspech vyžaduje spoluprácu – nielen s kolegami, ale aj s dodávateľmi, zákazníkmi a dokonca aj s konkurenciou. Akú úlohu na ceste k úspechu zohrávajú dáta? Pozrite si rebríček 10 hlavných trendov v oblasti  práce s dátami pre rok 2022 podľa technologickej spoločnosti Qlik a zistite, ako ich využiť vo svoj prospech. Aké sú teda kľúčové BI trendy, ktoré ovplyvnia náš pracovný život v roku 2022? Čítajte ďalej…

1. Prichádza hlboká kolaborácia (collaboration mining)

V súvislosti s prechodom na homeoffice bolo veľmi dôležité začleniť Business Intelligence (BI) do pracovných tokov a aplikácií. Spolupráca po tom, čo už analýzy vyprodukovali výsledky, sú len jednou časťou skladačky. Spolupráca musí začať už na začiatku – pri generovaní dát, ich načítaní a spájaní. Následne sa môže pokračovať v analýze, ako integrálna súčasť samotného analytického procesu. Tak, aby sme výsledky mohli okamžite premeniť na rozhodnutia alebo činy.

Môžeme teda očakávať, že sa popri data miningu dočkáme aj hlbokej spolupráce, teda collaboration mining. Budeme sa detailnejšie pozerať na jeho mechaniku, v snahe zlepšiť spôsob akým spájame údaje, siete a procesy. Inak povedané, rovnako ako sme sa naučili získavať dáta a procesy, uvidíme nástup “hlbokej kolaborácie”. Umožní to monitorovať rozhodnutia, poskytovať kľúčovú auditovateľnosť a posilňovať dôveru zúčastnených strán.

Čo hovoria analytici: “Do roku 2023 až 30 % organizácií zapojí kolektívnu inteligenciu svojej analytickej komunity, vďaka čomu prevýšia konkurenciu, výlučne sa spoliehajúcu na centralizovanú analytiku alebo self-service analýzy.” — Gartner

2. Dashboard je mŕtvy. Nech žije dashboard.

Veľa počúvame o súmraku dashboardov. Týka sa to však najmä statických vizualizácií, ktoré s dychom nestačia už dávno. Je veľký rozdiel medzi takýmto jednoduchým sledovaním KPIs a hlbokými, investigatívnymi analýzami, čo sa opierajú o bohatú, interaktívnu alebo rozšírenú analytiku. Dashboardy sú interaktívnejšie a vyvíjajú sa do akéhosi analytického “hubu”, ktorý katalogizuje analytické pohľady a distribuované dáta.

Pozícia analýz sa bude naďalej posúvať z pasívnej role (teda čakanie na výsledky) k aktívnej, kde sú analýzy motorom, ktorý diktuje smerovanie a rytmus biznisu. Budú stále viac kontextové a kolaboratívne, schopné okamžitej a sofistikovanej reakcie na zmenu v dátach. Je to najmä vďaka stále rozvinutejším AI (v tomto kontext “rozšírená inteligencia – augumented intelligence”) technológiám, ktoré pomáhajú dopĺňať správny kontext a pomáhajú zamerať pozornosť správnym smerom.

Čo hovoria analytici: “Vďaka sprístupneniu rozšírenej analytiky a BI aj širšiemu spektru koncových užívateľov dosiahne BI po prvýkrát penetráciu 50 %, čím ovplyvní ešte viac procesov a rozhodnutí” — Gartner

3. Rodokmeň dát otvára dvere vysvetliteľnému BI

Analytici často zápasia s tým, ako vysvetliť svoje dáta, a ich fragmentácia tento problém len prehlbuje. Dnes však nastupuje doba distribuovaných architektúr s rozšírenými metadátami, ktoré obsahujú aj detailné informácie o pôvode a histórii týchto dát. Teda akúsi anamnézu, rodokmeň.

V prepletenom a stále komplexnejšom svete dát je dôveryhodnosť a “vysvetliteľnosť” nevyhnutným predpokladom pre pochopenie výsledkov analýz. V dnešnej dobe hoaxov, či alternatívnych právd by sme po paralely asi nemuseli ďaleko chodiť. Zároveň to ukazuje aké dôležité sú kvalitné, dôveryhodné a overiteľné dáta.

Čo hovoria analytici: “Do roku 2023 budú organizácie so spoločnou ontológiou, sémantikou, procesmi riadenia a správy dosahovať lepšie výsledky ako tie, ktoré ich nemajú.” Gartner

4. Rýchlosť analýz upriami pozornosť na cenu

Cloudové dátové úložiská postavené na systéme live-query (priame dotazovanie) sú skvelým nástrojom na objavovanie. Treba sa však mať na pozore, náklady tu môžu vystúpať veľmi rýchlo veľmi vysoko. Z dlhodobého hľadiska sa rýchlosť analýz a cena za výsledok (cost-for-insight) sa budú zvyšovať. Ceny budú tlačiť efektivitu analýz, takže uvidíme vyšší tlak na spustenie správnych dopytov na správnom mieste ako kedykoľvek doteraz.

Čo hovoria analytici: “Do roku 2023 bude 50 % klientov verejných cloudových služieb zažívať zvyšovanie nákladov a projektové zlyhania, zapríčinené zlým mananžmentom.” — Gartner

5. Distribuované cloudy sa stanú normou

Špecializované workloady existujú z konkrétneho dôvodu: Ich spracovanie môže byť rýchlejšie. Súlad je kritický. A bezpečnosť je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Distribuovaná cloudová infraštruktúra sa môže zdať chaotická, ale posilňuje schopnosť bezpečne a dôverne pristupovať k navzájom prepojeným dátam a zdieľať ich.

Čo hovoria analytici: “V roku 2025 zhruba 50 % veľkých podnikov zavedie transformačné obchodné modely, ktoré využívajú distributed cloud služby v ľubovoľnej lokalite.” Gartner

6. Vnorená analytika pre všetkých

Ak chcete vytvoriť prístup k inováciám založený na spolupráci zvonka, musíte otvoriť svoje analytické nástroje partnerom, zákazníkom a širšiemu ekosystému – a začleniť ich do každého článku reťazca. Nie je to však len o vkladaní analytických aplikácií či dashboardov do neanalytických systémov. Ide predovšetkým o vnorenie systému upozornení na “mikroinsighty”, ktoré môžu viesť k rozhodnutiu. Informácie podávané v správnom kontexte a prítomné všade tam, kde z nich bude osoh pomôže zvýšiť dôveru v systém.

Čo hovoria analytici: “Do roku 2022 bude mať viac ako polovica podnikových pracovníkov okamžitý prístup k analytike naprieč organizáciou, ktorá bude vnorená do ich činností a procesov, čo im pomôže zefektívniť a zlepšiť operatívne rozhodovanie.” — Ventana Research

7. Automatizácia aplikácií s okamžitou akciou

Prepájanie rôznych systémov otvára nové možnosti ako naštartovať spoločné iniciatívy s partnermi. Automatizácia aplikácií je silne sa rozvíjajúca oblasť, ktorá navyše eliminuje potrebu kódovania týchto integrácií. Tým sa táto stáva prístupnejšou pre širší okruh účastníkov. Takýmto spôsobom si môžete rozšíriť svoju analytiku o low-code AI či machine learning, čo ešte donedávna bolo sci-fi.

Čo hovoria analytici: “Do roku 2023 bude 60 % organizácií využívať tri a viac analytických systémov na vytvorenie siete rozhodovacích aplikácií, ktoré spájajú insighty s konkrétnymi opatreniami.” Gartner

8. Data science prelínajúca sa s analytikou posúva všetkých

Medzi hlavné BI trendy nevyhnutne musíme zaradiť aj data science. Je stále vnímaná ako niečo exkluzívne, čo ovláda len úzka skupina expertov. Ak sa však bežné prediktívne use cases stanú dostupnejšími pre bežných používateľov – a ak budú zahŕňať aj “vysvetliteľnosť” a governance – dátová veda prelínajúca sa s analytikou umožní väčšiemu počtu ľudí robiť viac.

Čo hovoria analytici: “Nedostatok dátových vedcov v roku 2025 už nebude prekážkou v zavádzaní data science a strojového učenia v organizáciách.” Gartner

9. Bezpečnosť sa stane TOP prioritou

Ak menujeme BI trendy, bezpečnosť jednoducho nemôžeme obísť. Regulácia spája data management, ochranu súkromia, bezpečnosť a správu identít a prístupu. A čím viac embedujete analytiku, zdieľate API rozhrania či dáta, tým sa viac potrebujete chrániť pred zlyhaním. Znamená to, že nás bezpečnosť bude brzdiť? Nie nevyhnutne. Technológie a metodiky sú stále vyspelejšie a bezpečnejšie. Ak chcete pokojne spávať, ochrana sa posunie z kategórie “nice-to-have” na “must” a na obchodné príležitosti.

Čo hovoria analytici: “Do roku 2025 zlyhá 80 % organizácií, ktoré sa usilujú o rozšírenie digitálneho podnikania, pretože u nich bude absentovať moderný prístup k dátovej a analytickej správe.” Gartner

10. Data Mesh sa stane novou štruktúrou pre distribuované údaje

Potreba rýchlejšieho prístupu k údajom v čoraz viac distribuovaných ekosystémoch je hnacou silou pre integrovaný prístup k data managementu, čo využíva metadáta, sémantiku, pohyb údajov v reálnom čase a reagujúci na aktuálnu situáciu. Umiestnenie týchto funkcionalít do distribuovanej architektúry sa označuje ako “data fabric”. Diskusia o tom, ako zaobchádzať s distribuovanými údajmi sa vyvinula do “data mesh”.

Čo hovoria analytici: “Organizácie, ktoré využívajú aktívne metadáta na obohatenie a poskytovanie dynamickej data fabric do roku 2024 skrátia čas potrebný na integrované poskytovanie dát o 50 % a zvýšia produktivitu dátových tímov o 20 %.” — Gartner

Ak vás BI trendy pre rok 2022 zaujali a radi by ste sa chceli dozvedieť viac alebo vám chýba praktický rozmer napíšte nám cez niektorý z našich formulárov na tejto stránke. Radi Vám povieme viac.

 

— © EMARK Analytics 2022

 

 

EMARK Online DataTalks – pozrite si naše ďalšie webináre

Superrýchle insighty pre agilné riadenie biznisu

    Meno a priezvisko

    Spoločnosť

    E-mail

    Súhlasím so spracúvaním mojich údajov na účely marketingových aktivít zo strany EMARK Group.
    Bližšie informácie vrátane špecifikácie spoločností EMARK Group a rozsahu konkrétnych marketingových aktivít, pre ktoré udeľujete súhlas, nájdete v Podmienkach ochrany osobných údajov a súkromia TU.