EMARK zároveň postavil nový Leadership tím, ktorý bude riadiť kľúčové oblasti biznisu – zákazníkov, produkty a financie

Bratislava, 2. marca 2021Lukáš Neduchal, dlhoročný Advisory Services Director, sa stal novým partnerom v EMARK Analytics a zároveň sa posunul na pozíciu Chief Advisory Officer (CAO). Bude riadiť obchodný tím, kľúčové zákaznícke vzťahy, dozerať na obchodný proces a operačný model.

Lukáš Neduchal novým partnerom EMARK Analytics - Emarkanalytics

Lukáš Neduchal je v poradí tretím partnerom EMARKu, po Ondrejovi Javorkovi (partner od roku 2001) a Radovanovi Oreskom (partner od roku 2019). CEO a zakladateľ EMARKu je Martin Kostič.

Nový Leadership tím

Významná zmena sa udiala aj v manažmente EMARKu. Vznikol leadership tím, ktorý bude riadiť kľúčové oblasti biznisu.

Angeline Corvaglia, ktorá od jesene 2020 zastáva rolu Digital Transformation Lead, sa stala novou Chief Operations Officer (COO). Aj naďalej bude riešiť témy súvisiace s digitálnou transformáciou, data literacy a tiež bude mať na starosti strategické projekty. Doterajší šéf partnerského biznisu, Robert Šrotýř sa posunul na pozíciu Chief Product Officer (CPO) a bude zodpovedný za biznisovú stránku produktov.

Pavol Hajastek bude zodpovedať za technickú stránku produktov ako Chief Technology Officer (CTO) a doterajší CSO, Radovan Oreský bude ako CDO zodpovedný za inovatívne a rastové témy. Od jesene 2020 je súčasťou vedenia Peter Hudec ako Chief Financial Officer (CFO).

—–

Vyjadrenia

Martin Kostič:

“Poslaním EMARKu je prinášať klientom hodnotu z dát. Rozširujeme leadership team práve kvôli tomu, aby sme mohli toto poslanie lepšie napĺňať. Chceme nadviazať na predchádzajúce obdobie výrazného rastu vďaka vytváraniu dlhodobých vzťahov s klientmi a prinášaniu vyššej hodnoty v oblasti dátovej analytiky, data science a digital solutions, dátovej integrácie a data advisory.”

“Lukáš do EMARKu priniesol advisory expertízu zo sveta veľkých poradenských firiem. Zároveň pomáha budovať predpoklady pre úspešné pôsobenie firmy na lokálnych ako aj globálnych trhoch.”

“Angee prináša do EMARKu skúsenosti senior executive manažéra, dlhoročného board membera z veľkej finančnej inštitúcie. Zároveň prináša skúsenosti s transformáciou firemnej kultúry pomocou dát. Práve tá je kritickým elementom pri získavaní hodnoty z dát.”

Lukáš Neduchal:

“Súčasná neľahká globálna sitácia prináša ďalšie a ďalšie denno-denné výzvy takmer v každej firme, na väčšinu z nich sa skutočne dá odpovedať prostredníctvom lepšieho alebo nového využitia dát. Mojim primárnym cieľom je naďalej zvyšovať povedomie o poslaní EMARKu v celom našom regióne a následne globálne a pritom pomáhať ľuďom a firmám s celou škálou inovatívnych dátovo-analytických riešení s vysokou pridanou hodnotou pre biznis.”

 

 

EMARK Online DataTalks – pozrite si naše ďalšie webináre

Superrýchle insighty pre agilné riadenie biznisu

    Meno a priezvisko

    Spoločnosť

    E-mail

    Súhlasím so spracúvaním mojich údajov na účely marketingových aktivít zo strany EMARK Group.
    Bližšie informácie vrátane špecifikácie spoločností EMARK Group a rozsahu konkrétnych marketingových aktivít, pre ktoré udeľujete súhlas, nájdete v Podmienkach ochrany osobných údajov a súkromia TU.