EMARK zároveň postavil nový Leadership tím, ktorý bude riadiť kľúčové oblasti biznisu – zákazníkov, produkty a financie

Bratislava, 2. marca 2021Lukáš Neduchal, dlhoročný Advisory Services Director, sa stal novým partnerom v EMARK Analytics a zároveň sa posunul na pozíciu Chief Advisory Officer (CAO). Bude riadiť obchodný tím, kľúčové zákaznícke vzťahy, dozerať na obchodný proces a operačný model.

DSCF9506 51 851x1024 - Lukáš Neduchal novým partnerom EMARK Analytics

Lukáš Neduchal je v poradí tretím partnerom EMARKu, po Ondrejovi Javorkovi (partner od roku 2001) a Radovanovi Oreskom (partner od roku 2019). CEO a zakladateľ EMARKu je Martin Kostič.

Nový Leadership tím

Významná zmena sa udiala aj v manažmente EMARKu. Vznikol leadership tím, ktorý bude riadiť kľúčové oblasti biznisu.

Angeline Corvaglia, ktorá od jesene 2020 zastáva rolu Digital Transformation Lead, sa stala novou Chief Operations Officer (COO). Aj naďalej bude riešiť témy súvisiace s digitálnou transformáciou, data literacy a tiež bude mať na starosti strategické projekty. Doterajší šéf partnerského biznisu, Robert Šrotýř sa posunul na pozíciu Chief Product Officer (CPO) a bude zodpovedný za biznisovú stránku produktov.

Pavol Hajastek bude zodpovedať za technickú stránku produktov ako Chief Technology Officer (CTO) a doterajší CSO, Radovan Oreský bude ako CDO zodpovedný za inovatívne a rastové témy. Od jesene 2020 je súčasťou vedenia Peter Hudec ako Chief Financial Officer (CFO).

—–

Vyjadrenia

Martin Kostič:

„Poslaním EMARKu je prinášať klientom hodnotu z dát. Rozširujeme leadership team práve kvôli tomu, aby sme mohli toto poslanie lepšie napĺňať. Chceme nadviazať na predchádzajúce obdobie výrazného rastu vďaka vytváraniu dlhodobých vzťahov s klientmi a prinášaniu vyššej hodnoty v oblasti dátovej analytiky, data science a digital solutions, dátovej integrácie a data advisory.“

„Lukáš do EMARKu priniesol advisory expertízu zo sveta veľkých poradenských firiem. Zároveň pomáha budovať predpoklady pre úspešné pôsobenie firmy na lokálnych ako aj globálnych trhoch.“

„Angee prináša do EMARKu skúsenosti senior executive manažéra, dlhoročného board membera z veľkej finančnej inštitúcie. Zároveň prináša skúsenosti s transformáciou firemnej kultúry pomocou dát. Práve tá je kritickým elementom pri získavaní hodnoty z dát.“

Lukáš Neduchal:

„Súčasná neľahká globálna sitácia prináša ďalšie a ďalšie denno-denné výzvy takmer v každej firme, na väčšinu z nich sa skutočne dá odpovedať prostredníctvom lepšieho alebo nového využitia dát. Mojim primárnym cieľom je naďalej zvyšovať povedomie o poslaní EMARKu v celom našom regióne a následne globálne a pritom pomáhať ľuďom a firmám s celou škálou inovatívnych dátovo-analytických riešení s vysokou pridanou hodnotou pre biznis.“

 

 

Meno a priezvisko
Spoločnosť
E-mail
Súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group spracúvali mnou poskytnuté údaje za účelom spolupráce a noviniek v spoločnosti
Informáciu o tom, ako chránime spracúvame osobné údaje nájdete na tomto LINKu. Súhlas so spracovaním svojich osobných dát a posielaním obchodných ponúk a marketingových informácií je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať TU.