Mole Unstructured Data Connector vám zmapuje neštruktúrované dáta a v štruktúrovanej forme ich pripraví na analýzy

Nájsť konkrétne dáta uložené v súboroch naprieč úložiskami, systémami či inými zdrojmi dát alebo trebárs v e-mailoch zamestnancov, je spravidla poriadna výzva. Ale nemusí to tak byť. Vyskúšajte Mole Unstructured Data Connector, ktorý  si poradí aj s neštruktúrovanými dátami a pripraví vám ich tak, aby ste ich mohli analyzovať v nástroji, na ktorý ste zvyknutí.

Mole Unstructured Data Connector dokáže z neštruktúrovaného obsahu extrahovať slová, či detaily ako napríklad frekvencia ich použitia alebo pozícia v dokumente. Konektor tiež poskytne metadáta, teda názvy, údaje o veľkosti, dátumy, vlastníkov či autorov, ako aj informácie o nedostupných súboroch.

Výstupom sú kategorizované dáta, ktoré sú pripravené na ďalšie analýzy. Formát si môžete vybrať – buď .QVD alebo otvorený textový súbor .QVX.

Mole Unstructured Data Connector v kocke

Obsah súborov na podnose

Extrakt obsahu súborov - slová, frekvencia, pozícia v dokumente

Oprite sa o metadáta

Konektor vám poskytne metadáta o všetkých súboroch ako názvy, dátumy, vlastníci a ďalšie údaje

Získajte prehľad

Pracujte s logmi, ktoré informujú aj o nedostupných dokumentoch

Zmeňte neštruktúrované dáta na štruktúrované

Využite dáta ako chcete - vytvorte si vlastné analýzy a riešenia (sémantika, sentiment…)

Unikátny konektor

V ekosystéme Qliku doposiaľ neexistoval konektor, ktorý by dokázal načítať a analyzovať neštruktúrované súbory vrátane ich obsahu. Náš konektor vám poskytne informácie o jeho kompletnom obsahu (slová, početnosti aj ich konkrétne pozície v dokumente).

Vyskúšať DEMO
MoleUDC 01 - Mole Unstructured Data Connector

Prehľadá rôznorodé dátové zdroje

  • súbory MS Office (docx, pdf, ppt, xlsx,...)
  • súbory Open Office (odt, odm, ods, sxw,...)
  • raw textové súbory (txt, html, csv,...)
  • obrázky (jpg, tiff, png,...)
  • e-mail (IMAP server)
  • ostatné súbory (zip, rar, audio, video,...) – len metadáta

Vyskúšať DEMO
Zdroje Mole UDC - Mole Unstructured Data Connector

Široké možnosti využitia

Mole Unstructured Data Connector pôvodne vznikol ako súčasť nášho riešenia Mole Data Privacy Analytics, ktoré je primárne zamerané na podporu v oblasti GDPR a manažment citlivých dát.

Potenciál práce s neštruktúrovanými dátami je však omnoho väčší ako oblasť GDPR, preto sme samotný konektor od Mole Data Privacy Analytics oddelili. Umožnilo nám to výrazne rozšíriť možnosti jeho využitia, prináša tak veľký potenciál postaviť nad Konektorom vlastné analýzy a riešenia. Vesmír možných use cases je naozaj široký a hlboký.

Ak vás zaujíma Mole Data Privacy Analytics a oblasť GDPR, navštívte podstránku tohto riešenia.

Mole Data Privacy Analytics
MoleUDC 02 1 e1551276651892 - Mole Unstructured Data Connector

Jednoduchá implementácia a selftest

Implemementácia Mole Unstructured Data Connector je jednoduchá, nástroj stačí stiahnuť a spustiť inštaláciu. Všetko ostatné vyriešite jednoduchým kliknutím na tlačidlá ``Next`` v sprievodcovi inštaláciou. Konektor obsahuje aj funkciu ``Selftest``, čo je automatizovaná kontrola inštalácie.

Vyskúšať DEMO
EMARK MOLE UDC 3 - Mole Unstructured Data Connector

Mole Unstructured Data Connector a príklady jeho využitia

HR agentúry

Tisíce neštruktúrovaných CVs sa zmenia na štruktúrované dáta o ľuďoch. Filtrovanie podľa schopností, certifikátov, polohy. Analýzujte vzťahy medzi skúsenosťami, identifikujte TOP ľudí.

Technologické a výrobné firmy

Zmapovanie technických dokumentácií v .DOC, .PDF, .PPT, XLS a pod. Vyhľadávanie celým obsahom dokumentácie. Zabráni tvorbe duplikátov a pomôže pri podporných riešeniach a údržbe

Consultingové firmy

Mole Unstructured Data Connector pomôže zmapovať knowledge base consultingovej firmy. Interná kategorizácia dokumentov umožní doplniť dodatočné dimenzie a pohľady.

Právne firmy

Prehľad všetkých zmlúv a iných právnych dokumentov. Nástroj tiež umožní vyhľadanie konkrétnych informácií v existujúcich zmluvách či vyhľadávanie asociácií v dokumentoch.

Finančné inštitúcie

Vďaka komplexnému pohľadu na klientské dáta z rôznorodých zdrojov, môžu lepšie spoznať klienta a presnejšie zacieliť produkty. Pripravené dáta môžete využiť aj na posúdenie bonity klienta.

Vzdelávacie inštitúcie

Rôzne dokumentácie a výsledky výskumov. Príprava dát pre analýzy a vyhodnotenie kvality študentských prác a odhaľovanie plagiátov. Zmapovanie obsahu vzdelávacích publikácií.

Marketingové agentúry

Prehľadávanie a analýza klientských zoznamov, leadov, kontaktov, obsahu a ich prepojenie. Príprava dát z monitoringu médií na komplexné analýzy. Podpora online marketingu.

Zdravotnícke inštitúcie

Zmapovanie diagnóz a liečebných postupov pomôže presnejšej diagnostike a efektívnejšej liečbe. Nástroj tiež pomôže efektívnejšie evidovať pacientske záznamy, napríklad prepúšťacie správy.

Máte záujem? Takýto je ďalší postup...

alt3 - Mole Unstructured Data Connector
Stiahnuť Mole Unstructured Data Connector
Vyskúšajte si Mole Unstructured Data Connector na 30 dní úplne ZDARMA
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group (detaily nižšie) spracúvali mnou poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, spoločnosť, pracovná pozícia, telefónne číslo za účelom príležitostného zasielania pozvánok na odborné podujatia – konferencie, semináre, webináre a školenia; informácií o produktoch, riešeniach, službách a aktualitách EMARK. Tieto údaje sú potrebné za účelom prispôsobenia tejto reklamy mojim preferenciám. EMARK Group, ktorá pozostáva zo organizácií: EMARK s.r.o., IČO: 35 803 606, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika; EMARK s.r.o., sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČO: 28861281.; EMARK Services s.r.o., sídlom Štefánikova 639, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice, IČO: 06441921; EMARK QS A. Rudnaya 21, 010 72 Žilina, IČO: 36744972; Inphinity s.r.o., Dúbravská cesta 14 Bratislava 841 04; IČO: 44389744. V ojedinelých prípadoch môžu byť niektoré dáta posielané do skupiny EMARK MR (Určená zmluvou medzi spoločnosťou EMARK a príslušným partnerom v rámci zmluvného geografického teritória. Pre viac informácií nás kontaktujte na: info@emarkanalytics.com), ako je popísaná nižšie a skupiny Qlik (QlikTech Netherlands B.V., QlikTech Inc.), v súlade s EU-U.S. Privacy Shield and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks (výhradne za účelom evidencie obchodných prípadov). Pre bližšie informácie kliknite SEM. Tento súhlas na zasielanie newslettra, prípadne poskytnutia osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať TU alebo na: privacy@emarkanalytics.com. Bližšie podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.emarkanalytics.com/sk v časti Ochrana súkromia.

Meno a priezvisko
Spoločnosť
E-mail
Súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group spracúvali mnou poskytnuté údaje za účelom spolupráce a noviniek v spoločnosti
Informáciu o tom, ako chránime spracúvame osobné údaje nájdete na tomto LINKu. Súhlas so spracovaním svojich osobných dát a posielaním obchodných ponúk a marketingových informácií je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať TU.