EMARK Mole zmapuje vaše biznisové dáta

Mole Data Privacy Analytics je vyhľadávací engine, ktorý zmapuje a lokalizuje dáta naprieč podnikovými systémami. Aplikácia je postavená na platforme Qlik Sense, môže vytvárat ucelený, komplexný a logický pohľad na všetky korporátne dokumenty a dáta – po stránke obsahu aj prístupov. Sofistikovaná technológia v pozadí uľahčuje prezeranie, monitoring a analýzu dát bez ohľadu na ich zdroj.

EMARK Mole

Mole Data Privacy Analytics je navrhnutý tak, aby zbieral, triedil a zjednocoval dáta – štruktúrované aj neštruktúrované. Súbor parametrizovaných logických algoritmov upozorní na možný výskyt osobných alebo citlivých dát v podnikových systémoch. Aplikácia zisťuje ako efektívne sú využívané zdroje a tiež analyzuje oprávnenost užívatelských prístupov do jednotlivých dátových zdrojov, najmä tých, ktoré obsahujú osobné a citlivé dáta.

Kľúčové funkcionality Mole Data Privacy Analytics

Analýza dátových zdrojov

Zmapovanie prístupov a oprávnení

GDPR prehľad

Vyhodnocovanie efektívneho využitia zdrojov

Jednoduchosť a rýchlosť

Otvorené riešenie

Nejde o proprietárne riešenie. Mole Data Privacy Analytics nie je limitovaný konkrétnymi dátovými zdrojmi, prichádza so širokými parametrizačnými možnostami. Môže byť rozšírený viacerými špeciálnymi add-onmi – záleží na vašich preferenciách a potrebách.

Mole Data Privacy Analytics - Emarkanalytics

Inovatívne technológie

Mole Data Privacy Analytics je postavený na prelomovej platforme Qlik Sense a taží z jeho sofistikovaného asociatívneho dátového enginu (N:N relácie). Je pripravený na spracovávanie veľkých objemov dát a využíva deep learning algoritmy. Funkcionalita Qlik Smart Search umožnuje rýchle vyhľadávanie naprieč zdrojmi a vizualizáciami.

Mole Data Privacy Analytics - Emarkanalytics
Zmapujte svoju architektúru

Analýza súborov

Mole Data Privacy Analytics umožňuje analýzy metadát (formát, dátum vytvorenia či modifikácie, vlastník, autori, počty tabuliek/obrázkov) a obsahu (TXT, CSV, DOC, PDF, PPT, XLS, HTML, JPG, TIFF, frekvenčné/pozičné analýzy slov). Taktiež poskytuje analýzy prístupov a oprávení.

Mole Data Privacy Analytics - Emarkanalytics
Identifikuje a kategorizuje GDPR relevantné dáta

Sémantická analýza

S Mole Data Privacy Analytics môžete zaviesť analýzy preddefinovaných pravidiel (e-maily; mená; mestá; PSČ; čísla identifikačných dokladov - OP, VP, pasy; kreditné karty, IP adresy...). Riešenie tiež poskytuje analýzy definovaných algoritmov spojených s konkrétnym obsahom.

Mole Data Privacy Analytics - Emarkanalytics
Jednotný prehľad všetkých analyzovaných zdrojov dát

Finálne analýzy

Preddefinované analýzy (deskriptívne analýzy zdrojov metadát, analýzy duplicít a efektívneho využívania zdrojov, analýza prístupov a oprávnení, frekvenčná, pozičná a GDPR analýza obsahu). Mole Data Privacy Analytics tiež umožňuje prácu s vlastnými ad-hoc analýzami.

Mole Data Privacy Analytics - Emarkanalytics

EMARK Mole využijete všade tam, kde sa pracuje s osobnými a citlivými dátami ...

Obchod

Ľudské zdroje

Financie

Marketing

IT

Logistika a supply chain

Zaujalo vás naše riešenie? Napíšte nám a my sa vám v krátkej dobe ozveme.
[vfb id=39]

    Meno a priezvisko
    Spoločnosť
    E-mail
    Súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group spracúvali mnou poskytnuté údaje za účelom spolupráce a noviniek v spoločnosti
    Informáciu o tom, ako chránime spracúvame osobné údaje nájdete na tomto LINKu. Súhlas so spracovaním svojich osobných dát a posielaním obchodných ponúk a marketingových informácií je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať TU.