EMARK Mole zmapuje vaše biznisové dáta

Mole Data Privacy Analytics je vyhľadávací engine, ktorý zmapuje a lokalizuje dáta naprieč podnikovými systémami. Aplikácia je postavená na platforme Qlik Sense, môže vytvárat ucelený, komplexný a logický pohľad na všetky korporátne dokumenty a dáta – po stránke obsahu aj prístupov. Sofistikovaná technológia v pozadí uľahčuje prezeranie, monitoring a analýzu dát bez ohľadu na ich zdroj.

mole logo small - Mole Data Privacy Analytics

Mole Data Privacy Analytics je navrhnutý tak, aby zbieral, triedil a zjednocoval dáta – štruktúrované aj neštruktúrované. Súbor parametrizovaných logických algoritmov upozorní na možný výskyt osobných alebo citlivých dát v podnikových systémoch. Aplikácia zisťuje ako efektívne sú využívané zdroje a tiež analyzuje oprávnenost užívatelských prístupov do jednotlivých dátových zdrojov, najmä tých, ktoré obsahujú osobné a citlivé dáta.

Kľúčové funkcionality Mole Data Privacy Analytics

Analýza dátových zdrojov

Zmapovanie prístupov a oprávnení

GDPR prehľad

Vyhodnocovanie efektívneho využitia zdrojov

Jednoduchosť a rýchlosť

Otvorené riešenie

Nejde o proprietárne riešenie. Mole Data Privacy Analytics nie je limitovaný konkrétnymi dátovými zdrojmi, prichádza so širokými parametrizačnými možnostami. Môže byť rozšírený viacerými špeciálnymi add-onmi – záleží na vašich preferenciách a potrebách.

mole apps - Mole Data Privacy Analytics

Inovatívne technológie

Mole Data Privacy Analytics je postavený na prelomovej platforme Qlik Sense a taží z jeho sofistikovaného asociatívneho dátového enginu (N:N relácie). Je pripravený na spracovávanie veľkých objemov dát a využíva deep learning algoritmy. Funkcionalita Qlik Smart Search umožnuje rýchle vyhľadávanie naprieč zdrojmi a vizualizáciami.

mole final overview - Mole Data Privacy Analytics
Zmapujte svoju architektúru

Analýza súborov

Mole Data Privacy Analytics umožňuje analýzy metadát (formát, dátum vytvorenia či modifikácie, vlastník, autori, počty tabuliek/obrázkov) a obsahu (TXT, CSV, DOC, PDF, PPT, XLS, HTML, JPG, TIFF, frekvenčné/pozičné analýzy slov). Taktiež poskytuje analýzy prístupov a oprávení.

mole final identity - Mole Data Privacy Analytics
Identifikuje a kategorizuje GDPR relevantné dáta

Sémantická analýza

S Mole Data Privacy Analytics môžete zaviesť analýzy preddefinovaných pravidiel (e-maily; mená; mestá; PSČ; čísla identifikačných dokladov - OP, VP, pasy; kreditné karty, IP adresy...). Riešenie tiež poskytuje analýzy definovaných algoritmov spojených s konkrétnym obsahom.

mole final content - Mole Data Privacy Analytics
Jednotný prehľad všetkých analyzovaných zdrojov dát

Finálne analýzy

Preddefinované analýzy (deskriptívne analýzy zdrojov metadát, analýzy duplicít a efektívneho využívania zdrojov, analýza prístupov a oprávnení, frekvenčná, pozičná a GDPR analýza obsahu). Mole Data Privacy Analytics tiež umožňuje prácu s vlastnými ad-hoc analýzami.

mole final permissions 1 - Mole Data Privacy Analytics

EMARK Mole využijete všade tam, kde sa pracuje s osobnými a citlivými dátami ...

Obchod

Ľudské zdroje

Financie

Marketing

IT

Logistika a supply chain

Zaujalo vás naše riešenie? Napíšte nám a my sa vám v krátkej dobe ozveme.
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group (detaily nižšie) spracúvali mnou poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, spoločnosť, pracovná pozícia, telefónne číslo za účelom príležitostného zasielania pozvánok na odborné podujatia – konferencie, semináre, webináre a školenia; informácií o produktoch, riešeniach, službách a aktualitách EMARK. Tieto údaje sú potrebné za účelom prispôsobenia tejto reklamy mojim preferenciám. EMARK Group, ktorá pozostáva zo organizácií: EMARK s.r.o., IČO: 35 803 606, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika; EMARK s.r.o., sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČO: 28861281.; EMARK Services s.r.o., sídlom Štefánikova 639, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice, IČO: 06441921; EMARK QS A. Rudnaya 21, 010 72 Žilina, IČO: 36744972; Inphinity s.r.o., sídlom Dúbravská cesta 14 Bratislava 841 04; IČO: 44389744. V ojedinelých prípadoch môžu byť niektoré dáta posielané do skupiny EMARK MR (Určená zmluvou medzi spoločnosťou EMARK a príslušným partnerom v rámci zmluvného geografického teritória. Pre viac informácií nás kontaktujte na: info@emarkanalytics.com), ako je popísaná nižšie a skupiny Qlik (QlikTech Netherlands B.V., QlikTech Inc.), v súlade s EU-U.S. Privacy Shield and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks (výhradne za účelom evidencie obchodných prípadov). Pre bližšie informácie kliknite SEM. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať TU. Jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Nechceme pred Vami nič skrývať a preto pred Vašou registráciou a udelením súhlasu kliknite SEM a oboznámte sa s tým, ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi a aké sú Vaše práva.

    Meno a priezvisko
    Spoločnosť
    E-mail
    Súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group spracúvali mnou poskytnuté údaje za účelom spolupráce a noviniek v spoločnosti
    Informáciu o tom, ako chránime spracúvame osobné údaje nájdete na tomto LINKu. Súhlas so spracovaním svojich osobných dát a posielaním obchodných ponúk a marketingových informácií je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať TU.