Active Intelligence

Nová éra BI – Optimalizujte každý moment kvalifikovaným rozhodnutím

Datová výzva

Většina organizací se potýká s obtížemi při zpřístupňování potřebných dat s negativním dopadem

na schopnost využívat je pro obchodní účely.

 

10%

relevantních firemních dat skutečně využitých pro analýzu

32%

řídících pracovníků říká, že dokáže z dat vytvořit hodnotu

24%

pracovníků s rozhodovacími pravomocemi se cítí být datově gramotní

Dnešním data-driven požadavkům klasické BI nestačí. 

V digitální ekonomice je zásadní akceschopnost v reálném čase. Čím rychleji dokáže organizace reagovat na události, které se neustále mění, tím lépe může obstát v konkurenci. 

Lidé i systémy by měli být nepřetržitě zásobeni aktuálními informacemi a být schopni provádět kvalifikovaná rozhodnutí v tom nejdůležitějším okamžiku – právě teď. A přesně to poskytuje platforma Qlik Active Intelligence Platform.

Active Intelligence - Emarkanalytics
Active Intelligence - Emarkanalytics

Active Intelligence

Služba Active Intelligence zpřístupňuje aktuální informace v nejdůležitějším okamžiku – právě teď. Ať už jde o automatické aktualizace metrik a náhledů v rámci řídicích panelů, nebo o jejich začlenění přímo do automatizovaných procesů. Active Intelligence kombinuje data “at rest” s daty “in motion” a z hlediska byznysu poskytuje poznatky v pravý okamžik.

Active Intelligence

Tradiční BI

Jak Active Intelligence funguje?

Active Intelligence - Emarkanalytics

Intelligent analytics data pipelines

Jednotný postup odstraňuje rozdíly mezi příjmem dat, integrací, dodávkou, analýzou, spoluprací a zpracováním výstupů.

Vzniká více směrný kanál pro nepřetržitý tok informací, který uživatelům poskytuje aktuální a přehledná data téměř ihned po jejich doručení.

Active Intelligence - Emarkanalytics

Aktualizovaná data v reálném čase

Active Intelligence se opírá o platformu pro analýzu dat, která podporuje celou řadu způsobů využití začleněných přímo do obchodních a automatizovaných procesů.

Rozšířená analytika ukazuje události a vytváří predikce v reálném čase. Spolupráce se odehrává napříč celým datovým tokem.

Active Intelligence - Emarkanalytics

Navrženo pro aktivní přístup

Tradiční BI byla navržena tak, aby podávala informace, a návazně na to, aby informovala o činnosti, ale ne aby motivovala k další aktivitě.

Active Intelligence umožňuje informované rozhodování a navrhuje další kroky pomocí funkce dynamického upozorňování a spouštění řízených akcí v případě, že nastanou předem definované podmínky.

Rozhodujte se informovaně, okamžitě,
a s přidanou hodnotou

Umělá inteligence vytváří obrovskou příležitost k urychlení inovací, zhodnocení a zvýšení konkurenční výhody.

Active Intelligence - Emarkanalytics

V průzkumu IDC2 většina firem se silným analytickým zázemím uvedla, že dosahují lepších ekonomických výsledků.

S AI firmy mohou:

 1. Sledovat a okamžitě reagovat na trendy a změny v rámci podniku i na trhu.
 2. Přetvářet strategii, procesy a produkty pro digitální svět, a to i na základě momentální situace.
 3. Překonat historických bariéry díky spolupráci mezi poskytovateli a odběrateli dat.
 1. Zlepšt firemní výkon tím, že zvýší pružnost a efektivitu v každé oblasti provozu.
 2. Získat důvěru k zjištěným poznatkům a přijatým opatřením.

Příklady využití AI v praxi

Active Intelligence - Emarkanalytics

Qlik Active Intelligence

Optimalizujte své podnikání krok po kroku

Qlik byl průkopníkem moderní éry BI. Nyní jsme v čele vývoje Active Intelligence jako první dodavatel, který poskytuje kompletní sadu produktů a služeb navržených tak, aby společně transformovaly nezpracovaná data na poznatky a iniciovaly navazující aktivity. Přiveďte svou firmu do stavu trvalé efektivity s platformou Qlik.

Data integration

Integrace dat v reálném čase podporuje jedinečnou firemní datovou strategii nezávisle na cloudové službě nebo na jiném umístění.

Naše platforma byla navržena tak, aby umožnila zpřístupnit firemní data a přeměnit je na informace připravené k analýze takovou rychlostí, jaká je potřebná pro podnikání.

Datové sady jsou průběžně aktualizovány a spravovány prostřednictvím firemního datového katalogu, který spojuje poskytovatele a odběratele dat. Tento jedinečný, vysoce výkonný přístup realizovaný v reálném čase udržuje firmu na nejvyšší možné úrovni.

Data analytics

Qlik Sense, naše cloudové řešení pro analýzu dat, je postaveno na moderní umělé inteligenci a strojovém učení, které odhalí skryté souvislosti v datech. Náš otevřený přístup umožňuje celou škálu způsobů využití – od samoobslužných až po integrované analytické nástroje.

Náš jedinečný Associative Engine navíc rozšiřuje analýzu dat o periferní vidění a odhaluje souvislosti a hlubší poznatky, které jiné nástroje jednoduše přehlédnou.

Díky automatickému upozorňování a mobilní podpoře uživatelé nikdy nezůstanou v nejistotě.

Data Literacy 

Transformace firmy pomocí dat je stejně tak o lidech jako o technologiích. “Datová gramotnost jako služba” je náš přístup k podpoře úspěchu zákazníků. Cílem je vytvořit ve firmě kulturu založenou na datech a maximalizovat tak hodnotu investic do lidí, technologií a procesů.

Zahrnuje nepřetržitou podporu pro všechny klíčové oblasti, personalizované a balíčkové služby v souladu s cíli, poradenství a vzdělávání v oblasti datové gramotnosti.

Pojďme si říci více...

Věříte, že vám data pomohou dělat lepší rozhodnutí? Dejte nám vědět.


  Souhlas se zpracováním osobních údajů:
  Souhlasím se zpracováním svých údajů pro účely marketingových aktivit společnosti EMARK Group.
  Další informace, včetně specifikace společností EMARK Group a rozsahu konkrétních marketingových aktivit, k nimž dáváte souhlas, naleznete v Podmínkách ochrany soukromí a osobních údajů  ZDE.

   Jméno a příjmení

   Společnost

   E-mail

   Souhlasím se zpracováním svých údajů pro účely marketingových aktivit společnosti EMARK Group.
   Další informace, včetně specifikace společností EMARK Group a rozsahu konkrétních marketingových aktivit, k nimž dáváte souhlas, naleznete v Podmínkách ochrany soukromí a osobních údajů ZDE.