Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme my EMARK Group. EMARK Group sestává z organizací: EMARK s.r.o., IČO: 35 803 606, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika; EMARK s.r.o., sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČO: 28861281.; EMARK Services s.r.o., sídlom Štefánikova 639, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice, IČO: 06441921; EMARK QS A. Rudnaya 21, 010 72 Žilina, IČO: 36744972; EMARK Systems, sídlom A. Rudnaya 21 010 72 Žilina, IČO: 44389744. Můžete se s námi spojit prostřednictvím e-mailového kontaktu: info@emarkanalytics.com.

V ojedinelých případech můžou být některé data posílány do skupiny EMARK MR, jak je popsaná níže a do skupiny Qlik (QlikTech Netherlands B.V., QlikTech Inc.), v souladu s EU-U.S. Privacy Shield and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks (výhradně za účelem evidence obchodních případů). Pro bližší informace klikněte SEM.

S Vašimi osobními údaji také pracuje náš zprostředkovatel: společnost Google LLC, ovšem pouze v případě, pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím služeb, které poskytuje na naší stránce.

Zpracovávání informací na základě právního účelu „plnění smlouvy“.

Právní stanovisko konstatuje, že společnosti skupin EMARK jsou, v případě zpracování kontaktních údajů na základě přímé obchodní smlouvy mezi klientem a jednou z těchto společností, samostatným provozovatelem osobních údajů, protože si sami určují prostředky a účel zpracování předmětných osobních údajů. Osobní údaje klienta mohou být sdíleny v rámci skupiny EMARK, EMARK MR a skupiny Qlik za účelem co nejlepší obsluhy klienta na základě geografického teritoria a odborné specializace.

Společnosti skupiny Qlik mohou být zpracovatelům těchto osobních údajů na základě smlouvy mezi EMARK s.r.o a QlikTech Netherlands B.V.

Společnosti skupiny EMARK MR mohou byt zpracovatelům těchto osobních údajů na základě partnerské smlouvy Qlik mezi EMARK s.r.o a příslušnými společnostmi skupiny EMARK MR.

Definice společností a oprávněných osob:

Skupina EMARK: EMARK s.r.o. Bratislava, EMARK Services s.r.o., EMARK s.r.o. Praha, EMARK QS s.r.o., EMARK Systems s.r.o.
Skupina EMARK MR: Určená smlouvou mezi společností EMARK a příslušným partnerem v rámci smluvního geografického teritoria.
Skupina Qlik (QlikTech Netherlands B.V., QlikTech Inc.) v souladu s EU-U.S. Privacy Shield a Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks https://www.qlik.com/us/legal/privacy-shield-policy

Údaje klientů zpracováváme na základě právního účelu zpracování „plnění smlouvy“, kde strana je subjektem údajů. Tento účel zahrnuje aktivity jako například: komunikace ohledně uzavření smlouvy (předsmluvní vztahy, obchodní činnost), komunikace ohledně plnění smlouvy, uchovávání komunikace za účelem případného uplatnění nároků po dobu použitelnosti nároků apod. Při uzavírání smlouvy jsme povinni ověřit si údaje poskytnuté klientem a požádat klienta o důkaz jejich správnosti. Správnost těchto údajů je oprávněna ověřit při uzavírání smlouvy i pověřená třetí strana, která je zavázána povinností mlčenlivosti (kurýr, vyškolený zaměstnanec pošty). Chráníme tak nejen naši společnost, ale stejnou měrou i klienta.

Typickými zpracovávanými kontaktními osobními údaji jsou:
• akademický titul
• jméno a příjmení
• adresa trvalého pobytu
• rodné číslo
• číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti fyzické osoby
• státní příslušnost
• obchodní jméno, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby – podnikatele nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby
• telefonní číslo
• emailová adresa
• IP adresa a cookies v případě vyplnění kontaktního formuláře na webu
Skupina EMARK také na základě aktuálního nebo ukončeného smluvního vztahu s klientem může zpracovávat údaje jako zpracovatel informací v souladu s platnou legislativou a GDPR.

 

U koho se můžete informovat, co a jak o Vás zpracováváme?

V případě jakýchkoliv otázek týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: privacy@emarkanalytics.com

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

V rámci jednotlivých služeb, které prostřednictvím naší stránky poskytujeme o Vás zpracováváme v následujících případech osobní údaje v následujícím rozsahu:

 1. pro zpřístupnění bezplatných služeb, mezi které patří účast na webinářích, jiných bezplatných eventech pořádaných naší společností a možnost bezplatného otestování našich některých služeb a následně řádně a plnohodnotné využití služby – jméno, příjmení, obchodní jméno společnosti, ve které pracujete, údaj o vaší pracovní pozici , e-mail a telefonní číslo
 2. pro zasílání reklamních nabídek, pozvánek na webináře, školení a jiné eventy naší společnosti – jméno, příjmení, obchodní jméno společnosti, ve které pracujete, údaj o vaší pracovní pozici , e-mail případně telefonní číslo
 3. pro účast na zpoplatněných školeních, seminářích a konferencích pořádaných naší společností – jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, údaj o vaší pracovní pozici a společnosti, ve které pracujete
 4. při návštěvě naší stránky – soubory cookie společnosti Google LLC, přičemž bližší informace týkající se těchto souborů a údajů, které se prostřednictvím nich zpracovávají najdete na následujících adresách:
  1. https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk
  2. https: //developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Na základě čeho o Vás zpracováváme Vaše osobní údaje?

 1. zpřístupnění bezplatných služeb, mezi které patří účast na webinářích, jiných bezplatných eventech pořádaných naší společností a možnost bezplatného otestování našich některých služeb a plnohodnotné využití služby – právní základ plnění smlouvy (v tomto případě objednávka přístupu k určité službě naší společnosti) ve smyslu zákona 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, a tedy na zpracovávání Vašich údajů za tímto účelem nepotřebujeme Váš souhlas
 2. zasílání reklamních nabídek, pozvánek na webináře, školení a jiné eventy naší společnosti – právní základ, kterým je udělení Vašeho souhlasu ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) zákona 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
 3. pro účast na zpoplatněných školeních, seminářích a konferencích pořádaných naší společností – právní základ plnění smlouvy (v tomto případě objednávka účasti na semináři, školení nebo konferenci organizované naší společností) ve smyslu zákona č. 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 a zákona č. 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, a tedy na zpracovávání Vašich údajů za tímto účelem nepotřebujeme Váš souhlas
 4. při návštěvě naší stránky – právní základ, kterým je udělení Vašeho souhlasu ve smyslu zákona 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

Na co Vaše osobní údaje potřebujeme?

 1. osobní údaje pro zpřístupnění bezplatných služeb, mezi které patří účast na webinářích, jiných bezplatných eventech pořádaných naší společností a možnost bezplatného otestování našich některých služeb (jméno, příjmení, obchodní jméno společnosti, ve které pracujete, údaj o vaší pracovní pozici, e-mail a telefonní číslo) o Vás potřebujeme za účelem Vaší řádné registrace pro poskytnutí dané služby a abychom Vám zároveň věděli obratem při využití služby poskytnout nezbytnou technickou podporu, a to ať už prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím telefonického kontaktu (např. v případech, kdy si při webinářích zapomenete vypnout mikrofon a rušíte tak nechtěně průběh webináře, víme Vás obratem telefonicky kontaktovat, abyste si Váš mikrofon vypnuli a nemusíme to řešit Vašim odhlášením z webináře)
 2. osobní údaje pro zasílání reklamních nabídek, pozvánek na webináře, školení a jiné eventy naší společnosti (jméno, příjmení, obchodní jméno společnosti, ve které pracujete, údaj o vaší pracovní pozici, e-mail případně telefonní číslo) o Vás potřebujeme, abychom pro Vás věděli co nejlépe přizpůsobit nabídky, které by vás mohly z portfolia naší společnosti nejvíce zajímat, co dosáhneme tak, že budeme mít informaci o tom, jaké je Vaše pracovní zařazení. Víme totiž, že návštěvníky naší stránky, kteří mají zájem o naše produkty mohou zajímat různé nabídky a proto Vás nechceme obtěžovat tím, co by Vás nemuselo zajímat.
 3. osobní údaje pro účast na zpoplatněných školeních, seminářích a konferencích pořádaných naší společností – (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, údaj o vaší pracovní pozici a společnosti, ve které pracujete) o Vás potřebujeme za účelem Vaší registrace na příslušném zpoplatněném akcí organizovaném naší společností, včetně registrace příjezdu Vaší osoby nebo vámi pověřené osoby přímo na akci a provedení konferenčního jmenovky účastníka akce, vystavení faktury za předmětné akci a následnou evidenci faktury v účetnictví naší společnosti a archivaci účetní dokumentace ve smyslu příslušných právních předpisů.
 4. osobní údaje při návštěvě naší stránky – (soubory cookie a údaje, které se prostřednictvím nich zpracovávají) o Vás potřebujeme za účelem analýzy návštěvnosti a uživatelského chování na naší webové stránce, abychom Vám i nadále věděli přinášet zajímavý a uživatelsky přístupný obsah.

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovanými prostředky a neautomatickými prostředky (tj i v listinné podobě), přičemž při jejich zpracovávání nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování podle zákona 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů, resp. čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

Cookies

Webové stránky pod doménou www.emarkanalytics.com používají soubory cookie služby Google Analytics, které zpracovává společnost Google LLC a které byly na tuto stránku umístěny provozovatelem stránky společností EMARK s.r.o., IČO: 35 803 606, se sídlem Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 23220/B. a česká entita společnosti, EMARK s.r.o. (Sídlo: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČ: 28861281). Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady souhlasíte s použitím cookie na účel analýzy návštěvnosti této stránky, podmínkami jejich použití a rozsahem zpracování. Souhlas lze kdykoli odvolat. Jeho odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Pokud jste nám udělili na zpracování osobních údajů souhlas, jak můžete Váš souhlas odvolat?

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud již nesouhlasíte s tím, abychom o Vás zpracovávaly Vaše osobní údaje, stačí, když napíšete na naši e-mailovou adresu: privacy@emarkanalytics.com nebo vyplníte odhlašovací formulář na tomto linku.

Samozřejmě, odvolání Vašeho souhlasu nebude mít zpětný vliv na zákonnost zpracování Vašich osobních údajů od udělení souhlasu po jeho odvolání z Vaší strany

Na koho se můžete obrátit v případě problému?

V případě, pokud se domníváte, že jsme porušili Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: privacy@emarkanalytics.com a věříme, že se nám společně podaří vyřešit Váš problém.

V každom prípade však môžete podať návrh na začatie konania na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak dlouho u nás budou uloženy Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pro čas nezbytný pro splnění účelu, pro který byly zpracovány, a to následovně:

 1. osobní údaje pro zpřístupnění bezplatných služeb, mezi které patří účast na webinářích, jiných bezplatných eventech pořádaných naší společností a možnost bezplatného otestování našich některých služeb (jméno, příjmení, obchodní jméno společnosti, ve které pracujete, údaj o vaší pracovní pozici, e-mail a telefonní číslo) o Vás zpracováváme po dobu 5 let ode dne jeho udělení, přičemž před uplynutím lhůty 5. roku Vás budeme kontaktovat za účelem zjištění, zda si tuto lhůtu přejete prodloužit a nadále se chcete zajímat o nabídky našich služeb.
 2. osobní údaje pro zasílání reklamních nabídek, pozvánek na webináře, školení a jiné eventy naší společnosti (e-mail nebo telefonní číslo a údaj o Vaší pracovní pozici) o Vás zpracováváme po dobu 5 let ode dne jeho udělení, přičemž před uplynutím lhůty 5. roku Vás budeme kontaktovat za účelem zjištění, zda si tuto lhůtu přejete prodloužit a nadále se chcete zajímat o nabídky našich služeb.
 3. osobní údaje pro účast na zpoplatněných školeních, seminářích a konferencích pořádaných naší společností (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, údaj o vaší pracovní pozici a společnosti, ve které pracujete) o Vás zpracováváme po dobu poskytování objednané služby, přičemž údaje zpracováváme za účelem vedení účetnictví a následné archivace v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a archivaci dokumentů
 4. osobní údaje při návštěvě naší stránky (soubory cookie a údaje, které se prostřednictvím nich zpracovávají) o Vás zpracováváme po dobu 5 roku ode dne jeho udělení.

Jaká máte práva?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména máte právo žádat od nás potvrzení, zda o Vás zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají, a pokud Vaše údaje zpracováváme, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a podrobné informace o všem skutečnostech, které souvisejí se zpracováním těchto osobních údajů (Vaše právo na přístup k osobním údajům upravuje zákon 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016 / 679). Na Vaše požádání jsme povinni poskytnout Vám Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, přičemž za opakované poskytnutí těchto údajů jsme oprávněni od Vás požadovat zaplacení přiměřeného poplatku odpovídajícího administrativním nákladům;
 • právo na opravu osobních údajů, a to na opravu nepřesných údajů, které se Vás týkají, případně doplnění neúplných osobních údajů (Vaše právo na opravu osobních údajů upravuje zákon 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679);
 • právo na výmaz osobních údajů (Vaše právo na výmaz osobních údajů upravuje zákon 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679) , jestliže:
 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který jsme je získali nebo jinak zpracovány,
 2. osobní údaje zpracováváme nezákonně,
 3. odvoláte nám souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,
 4. namítáte zpracování osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo namítáte zpracování osobních údajů podle § 27 odst. 2 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (e) je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána nebo,
 5. se osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle zákona 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů nelze uplatnit v případě, že:

 1. je zpracování osobních údajů nezbytné k uplatnění právního nároku,
 2. na uplatnění práva na svobodu projevu nebo práva na informace,
 3. na splnění povinnosti podle zákona 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo na splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené tomu, kdo osobní údaje zpracovává,
 4. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu se zákonem 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (e) za účelem archivace, na vědecký účel, na účel historického výzkumu nebo na statistický účel podle zákona 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, pokud je pravděpodobné, že by Vaše právo znemožnilo nebo závažným způsobem ztížilo dosažení cílů takového zpracování;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (Vaše právo na omezení zpracování osobních údajů upravuje zákon 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016 / 679), pokud
 1. namítáte správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího nám ověřit správnost osobních údajů,
 2. zpracování osobních údajů je nezákonné a Vy namítáte vymazání osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití,
 3. už nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebujete je Vy na uplatnění právního nároku, nebo,
 4. namítáte zpracování osobních údajů podle zákona 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a čl. 21 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

Pokud došlo k omezení zpracování osobních údajů, můžeme kromě uchovávání osobních údajů osobní údaje zpracovávat jen s Vaším souhlasem nebo pro účely uplatnění právního nároku na ochranu osob nebo z důvodu veřejného zájmu;

 • právo namítat zpracování osobních údajů (Vaše právo namítat zpracovávání osobních údajů upravuje zákon 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679) pokud dochází ke zpracovávání osobních údajů na základě právního základu podle zákona č. 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. V takovém případě jako provozovatel nesmíme zpracovávat osobní údaje, pokud nepreukážeme nezbytné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad Vašimi právy nebo zájmy, nebo důvody pro uplatnění právního nároku;
 • právo na přenositelnost osobních údajů (Vaše právo na přenositelnost osobních údajů upravuje zákona 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679) , a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž máte právo přenést tyto osobní údaje jinému provozovateli, pokud je to technicky možné a pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky a probíhá na základě právního základu ve smyslu zákona 101/2000 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tj pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, případně smluvní povinnosti.

Musíte nám Vaše osobní údaje poskytnout?

 1. osobní údaje pro zpřístupnění bezplatných služeb, mezi které patří účast na webinářích, jiných bezplatných eventech pořádaných naší společností a možnost bezplatného otestování našich některých služeb (jméno, příjmení, obchodní jméno společnosti, ve které pracujete, údaj o vaší pracovní pozici, e-mail a telefonní číslo) nám musíte poskytnout pro účely zpřístupnění požadované služby a pro umožnění technické podpory pro řádné fungování zvolené služby
 2. osobní údaje pro zasílání reklamních nabídek, pozvánek na webináře, školení a jiné eventy naší společnosti (jméno, příjmení, obchodní jméno společnosti, ve které pracujete, údaj o vaší pracovní pozici, e-mail prípadně telefonní číslo) nám nemusíte poskytnout, resp. poskytnutí souhlasu se zpracováním těchto osobních údajů za účelem reklamy je z Vaší strany v celém rozsahu dobrovolné a si nebudete přát, abychom Vám zasílali takové nabídky, nemá to vliv na Váš přístup k bezplatné službě, kterou jste si na naší stránce vybrali.
 3. Osobní údaje pro účast na zpoplatněných školeních, seminářích a konferencích pořádaných naší společností (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, údaj o vaší pracovní pozici a společnosti, ve které pracujete) nám musíte poskytnout pro účely registrace a zpřístupnění požadovaného akce, včetně registrace příjezdu Vaší osoby nebo vámi pověřené osoby přímo na akci a vyhotovení konferenčního jmenovky účastníka akce a následně pro potřeby plnění našich zákonných povinností vyplývajících z platných právních předpisů o účetnictví ao archivování dokumentace
 4. osobní údaje při návštěvě naší stránky (soubory cookie a údaje, které se prostřednictvím nich zpracovávají) nám nemusíte poskytnout, resp. poskytnutí souhlasu se zpracováním těchto osobních údajů je z vaší strany v celém rozsahu dobrovolné a pokud si nebudete přát poskytnout nám tyto údaje, nemá to vliv na Váš přístup k naší stránce, resp. na možnost jejího prohlížení.

V Praze, 24.05.2018

EMARK

Prihláste sa na odber EMARK newslettera.

Budete súčasťou exkluzívneho klubu, kde sa o všetkých novinkách, špeciálnych akciách, zľavách či eventoch a školeniach dozviete v predstihu ako zvyšok sveta. Buďte o krok pred ostatnými.

Meno a priezvisko
Spoločnosť
Pracovná pozícia
E-mail
Telefónne číslo
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Zaujímajú Vás témy ako Business Intelligence, visual analytics a data discovery? Zostaňme v kontakte, potrebujeme však Vašich 30 sekúnd
V súlade so súčasnou legislatívou (Zákon 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov) a tiež s právnou úpravou GDPR (platná od 25.52018), môžeme s Vami ďalej komunikovať len na základe právneho základu, ktorým je Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných dát.


Vážime si Vašich dát a chceme byť aj v súlade s právnym poriadkom, preto Vás prosíme o pár klikov vo formulári nižšie.

Poskytujem súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely občasného zasielania informácií o produktoch, riešeniach, službách a aktualitách EMARKu.*

ÁnoNie

Poskytujem súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely príležitostného posielania pozvánok na odborné podujatia – konferencie, semináre, webináre, školenia.*

ÁnoNie

Poskytujem súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely občasného telefonického kontaktovania za účelom doriešenie otázok, ktoré vznikli na základe predchádzajúcej interakcie.

ÁnoNie