Qlik Catalog: Prohlédněte si všechny své podnikové údaje v jednom zjednodušeném zobrazení

Umožněte komukoli z vaší organizace prohlížet a „nakupovat“ kterékoli z vašich podnikových údajů podobně jako pomocí Google. Dokonce i ve složitém prostředí s více zdroji dat, izolovanými silami a různými formáty souborů s vizualizací v JAKÉMKOLI analytickém nástroji.

Aktivujte analýzu v rámci celého podniku pomocí důvěryhodných údajů připravených k podnikání

V digitální ekonomice je nezbytná agilita v reálném čase. Čím rychleji umí organizace reagovat na události, které se vyvíjejí, tím lépe může konkurovat. Abyste dosáhli tohoto skoku, vaši lidé a systémy musí být vyzbrojeny neustále aktuálními informacemi v reálném čase a schopností spustit informovanou akci v nejdůležitějším momentě – právě teď. A to je přesně to, co platforma Qlik Active Intelligence Platform™ přináší.

Palubní údaje

Automaticky profilujte a zdokumentujte přesný obsah, strukturu a kvalitu svých údajů pomocí vestavěných zavaděčů údajů za účelem zjednodušení a zrychlení procesu

Obohaťte katalog

Automaticky profilujte a zdokumentujte přesný obsah, strukturu a kvalitu svých údajů pomocí vestavěných zavaděčů údajů za účelem zjednodušení a zrychlení procesu

Připravte údaje

Připravte své údaje k podnikání pomocí opatření pro standardizaci, čištění a ochranu údajů. Jednoduše vylepšujte, spojujte a filtrujte data pomocí jednoduchého přesouvání myší.

Nakupujte a publikujte

Umožněte uživatelům snadno a bezpečně „nakupovat“ data, která potřebují, exportovat, sdílet nebo automaticky zveřejňovat soubory dat do Qlik Sense a dalších analytických nástrojů a aplikací.

Co říkají uživatelé Qlik Catalog…

Použitelné údaje na požádání

Qlik Catalog na požádání zpřístupňuje uživatelům Qlik Sense data připravená k podnikání prostřednictvím svého inteligentního katalogu dat Smart Data Catalog. Podniková aktiva, včetně souborů QVD, jsou jasně popsána pomocí metrik kvality, provozu a používání, jakož i obchodních a technických metadat včetně původu a jiných vlastností definovaných uživatelem. Jediným stisknutím tlačítka mohou uživatelé vyhledávat data, která potřebují, přidávat data do košíku a publikovat na Qlik Sense nebo jiných analytických platformách. Toto bezpečné nakupování umožňuje rychlý a snadný přístup k údajům, které lidé potřebují, a zároveň zajišťuje ochranu citlivých údajů.

Od nezpracovaných údajů po hotové

Přiznejme si to. Údaje jsou chaotické. Když konečně najdeme údaje, které potřebujeme, mohou mít záznamy podezřelé kvality a často je obtížné porovnat je mezi soubory údajů z důvodu odlišných norem pro tak jednoduché věci, jako jsou kódy zemí a formát data. Qlik Catalog nabízí komplexní profilování dat, které pomáhá analytickým uživatelům porozumět povaze údajů, možnost karantény pro izolaci problematických záznamů údajů a přípravný modul pro pomoc při provádění transformací včetně standardizace, spojení a seskupení. Tento proces pomáhá měnit data z nezpracovaných na hotová v jednoduché, samoobslužné interakci, která vytváří opětovně použitelná datová aktiva pro analytickou komunitu.

Hladká konverze údajů

Máte data v mainframu, XML, JSON a pod. a chtěli byste je konvertovat do moderních formátů? Inu, to je často problém. Spousta různých tabulkových struktur s komplexními hierarchickými vztahy v různých typech souborů… Jak tedy můžete vytvořit tyto rychle dotazovatelné údaje? Vyvinuli jsme rámec, který umožňuje uživatelům, obvykle datovým operátorům, velmi rychle a snadno zmapovat tyto údaje a převést je do standardizovaných tabulkových struktur, které hledáme.

Připraven k podnikání. Agilní, bezpečné a řízené prostředí

Qlik Catalog postavený na principech posíleného zabezpečení dat a silného řízení, poskytuje škálovatelnost, spolehlivost a výkon na podnikové úrovni. Je v souladu s běžnými průmyslovými standardy a protokoly (např. LDAP, Parquet, Avro), takže se snadno slučuje s jinými nástroji pro správu údajů. Qlik Catalog usnadňuje zachytávání, prosazování a monitorování zásad přístupu k údajům během celého jejich životního cyklu. Sleduje také spotřebu dat. S pomocí Qlik Catalog mohou podniky automaticky identifikovat a spravovat citlivé informace, jako například osobně identifikovatelné údaje (PII), pomocí přizpůsobitelného porovnávání vzorů na základě pravidel. A všechny údaje mohou být v klidu šifrovány. 

Moderní správy dat vytvořené pro podniky

Qlik Catalog funguje v moderních datových skladech a výpočetních platformách. Hadoop®, AWS®, Azure® a Google® Cloud poskytuje důvěryhodné a použitelné podnikové údaje. Spolehlivé služby v oblasti správy údajů, včetně zabezpečení, řízení dat a správy metadat, poskytují kompletní platformu DaaS (údaje jako služba).

Qlik Catalog pro QVD
Prohlédněte si všechny své údaje Qlik najednou

Qlik Catalog pro QVD je efektivní řešení určené pro objevování podnikových dat Qlik, usnadňuje objevování, pochopení a používání souborů QVD. Katalogizujte své QVD nebývalým způsobem a zpřístupněte je kolegům z různých oddělení nebo poboček, aby je mohli zahrnout do své analýzy.

Pro více informací nám napište...


  Souhlas se zpracováním osobních údajů:
  Souhlasím se zpracováním svých údajů pro účely marketingových aktivit společnosti EMARK Group.
  Další informace, včetně specifikace společností EMARK Group a rozsahu konkrétních marketingových aktivit, k nimž dáváte souhlas, naleznete v Podmínkách ochrany soukromí a osobních údajů  ZDE.

   Jméno a příjmení

   Společnost

   E-mail

   Souhlasím se zpracováním svých údajů pro účely marketingových aktivit společnosti EMARK Group.
   Další informace, včetně specifikace společností EMARK Group a rozsahu konkrétních marketingových aktivit, k nimž dáváte souhlas, naleznete v Podmínkách ochrany soukromí a osobních údajů ZDE.