NodeGraph

Hlboký pohľad do vnútra vašich Qlik dát, ktorý umožní
prijímať rýchlejšie, spoľahlivejšie a pevnejšie rozhodnutia

Zmapovanie Qlik prostredia

Dátový katalóg

Zobrazenie závislosti

Data lineage na úroveň poľa

Automatická dokumentácia, reporty o stave prostredia

Automatizácia testov

Dokonalý prehľad vášho Qlik prostredia

NodeGraph je technológia, ktorá pomôže zmapovať všetky QlikView a Qlik Sense zdroje, ktoré vo vašom informačnom systéme máte. Od vstupných dát cez transformačné aplikácie až po finálne aplikácie a to až na úroveň vlastnosti finálnych objektov. Všetky analýzy sú robené nad metadátami, čo výrazne zjednodušuje nároky a trvanie procesu tvorby vstupov.

Zoznámte sa s NodeGraph

za 70 sekúnd

Qlik NodeGraph v skratke

Data Atlas

 • Data Catalog zobrazenie a kontrola všetkých typov súborov v Qlik prostredí cez jednoduché vyhľadávanie.
 • Dependency Explorer zobrazenie plnej cesty od dátových zdrojov až po detaile objektov jednotlivých aplikácií
 • Field Explorer zobrazuje celý proces scriptov, ktoré daný súbor vygenerovali
 • Reports umožňujú jednoduché generovanie preddefinovaných reportov (napr. nájdenie nepoužívaných súborov…)

Data Quality Manager

 • možné nastavenie automatických testov

Add-Ons & Integrations

 • napr. Documentation Scheduler, Export Lineage alebo Qlik Sense Extension/NPrinting,…
NodeGraph - Emarkanalytics
NodeGraph - Emarkanalytics

Funkčné use cases

Využitie naprieč rôznymi odvetviami. Riešenie vhodné pre každé Qlik prostredie. 

 • Audit a transparentnosť prostredia  
 • Analýza aplikovanej biznis logiky v Qlik skriptoch 
 • Zjednodušenie vývoja aplikácií a podpora spolupráce vývojarov power userov 
 • Analýza dopadov vykonaných zmien na strane dátových zdrojov alebo samotného Qliku 
 • Zabezpečenie dátovej kvality 
NodeGraph - Emarkanalytics

Let's talk...

Do you believe that data can help you to make better business decisions? Let us know.

  Súhlas so spracovaním osobných údajov:
  Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely pre EMARK Group (EMARK s.r.o., ID: 35 803 606; EMARK s.r.o., (CZ), ID: 28861281
  Podrobné informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje nájdete na tomto  LINKu.

   Meno a priezvisko
   Spoločnosť
   E-mail
   Súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group spracúvali mnou poskytnuté údaje za účelom spolupráce a noviniek v spoločnosti
   Informáciu o tom, ako chránime spracúvame osobné údaje nájdete na tomto LINKu. Súhlas so spracovaním svojich osobných dát a posielaním obchodných ponúk a marketingových informácií je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať TU.