Jedox

Podnikové plánovanie, príprava rozpočtu a tvorba prognóz na jedinej platforme v kombinácii s AKÝMIKOĽVEK analytickými nástrojmi a nástrojmi business intelligence, aké si prajete.

Konsolidujte  plánovanie v celej organizácii

Podnikové plánovanie je neustále spochybňované mnohými faktormi. Obrovské objemy neustále sa meniacich údajov, rôznorodé systémy a izolované zdroje údajov, organizačná rôznorodosť, množstvo plánovačov a samozrejme normy, legislatíva, obdobia … Efektívne plánovanie, príprava rozpočtu či tvorba prognóz predstavujú za týchto okolností skutočne tvrdý oriešok. Stojí to obrovské množstvo času a kapacity celých tímov a je tu samozrejme veľký priestor na chyby. Pre tieto výzvy však existuje jednoduché a jednotné riešenie: Jedox.

Softvér Jedox umožňuje bezproblémové plánovanie a riadenie výkonnosti podniku – v každej organizácii, na každom zariadení, kdekoľvek sa údaje nachádzajú. Zistite, ako môže Jedox pomôcť optimalizovať obchodné procesy, zvýšiť kvalitu údajov a znížiť cykly plánovania v rámci vašej organizácie.

Biela kniha integrovaného plánovania Jedox

Ako najlepšie podniky využívajú plánovanie, aby prosperovali pri zrýchľovaní digitálnej transformácie

Jedox - Emarkanalytics

Podnikové plánovanie
 

Od začiatku až do konca - stratégia, projekty, financie, obchod, marketing, výroba, logistika, prevádzka, ľudské zdroje...

Jedox - Emarkanalytics

Ušetrite čas
 

Úspora času je pozoruhodná. Plány budú vyhodnotené ihneď po zadaní. Manuálna konsolidácia vstupov a plánov či chaotické excelovské tabuľky sú už minulosťou!

Jedox - Emarkanalytics

Zvýšte efektivitu plánov

Vyššia miera akceptácie vašich plánov ide ruka v ruke so zvýšenou schopnosťou konať v prípade, že sa niečo nepodarí. Plány sú spoľahlivejšie, chybovosť minimálna.

Jedox - Emarkanalytics

Pokročilé plánovanie
 

Príprava plánov, prognóz a rozpočtov; rozpisy plánov zhora nadol; konsolidácia plánov zdola nahor; spolupráca; kaskádový plánovací systém; verzie a scenáre.

Zistite, čo znamená zjednodušené plánovanie, analytika a výkazníctvo s Jedox za 198 sekúnd

Jedox - Emarkanalytics

Integrované obchodné plánovanie verzus tabuľky

Plánovanie na základe historických údajov ukrytých v excelovských hárkoch je cesta do pekla. Objem dát rýchlo rastie a očakávania biznisu sú čoraz komplexnejšie. „Analýza“ v tabuľkách už nie je udržateľná a môže vážne poškodiť vaše podnikanie. Čo podnikanie skutočne potrebuje, je integrovaný prístup, pokiaľ ide o finančné a prevádzkové plány. Len to prinesie presné výsledky, na ktoré sa môžete spoľahnúť. Finanční riaditelia a plánovači tak môžu zosúladiť finančné a strategické ciele.

Jedox - Emarkanalytics
Jedox - Emarkanalytics

Voľný pohyb údajov. Žiadne hranice v rámci podniku

Jedox je kolaboratívna platforma pre podnikové plánovanie, analýzu údajov a výkazníctvo. Pomáha zosúladiť všetky oddelenia a divízie s vašou firemnou stratégiou a cieľmi. S Jedox môžete prepojiť finančné ciele s prevádzkovými hnacími silami a inými každodennými činnosťami v každom oddelení. Používatelia môžu porovnávať skutočný výkon za účelom plánovania údajov a hĺbkovej analýzy podrobností, aby zistili, „prečo“ sa to deje. Vďaka kombinácii monitorovania výkonu s integrovaným obchodným plánovaním zostane vaša spoločnosť agilná a pripravená konať.

Jedox - Emarkanalytics

Ako najlepšie podniky využívajú plánovanie, aby prosperovali pri zrýchľovaní digitálnej transformácie

Stiahnite si bezplatnú bielu knihu Jedox a zistite, ako integrované finančné plánovanie umožňuje finančným riaditeľom zosúladiť strategické finančné plánovanie so skutočným prevádzkovým výkonom.

Integrované plánovanie s Jedox Delivers...

Jedox - Emarkanalytics

Veríte, že údaje vám môžu pomôcť robiť lepšie obchodné rozhodnutia? Dajte nám vedieť.

Váš komentár bude sledovať vedúci digitálnej transformácie EMARK

  Súhlas so spracovaním osobných údajov:
  Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely pre EMARK Group (EMARK s.r.o., ID: 35 803 606; EMARK s.r.o., (CZ), ID: 28861281
  Podrobné informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje nájdete na tomto  LINKu.

   Meno a priezvisko
   Spoločnosť
   E-mail
   Súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group spracúvali mnou poskytnuté údaje za účelom spolupráce a noviniek v spoločnosti
   Informáciu o tom, ako chránime spracúvame osobné údaje nájdete na tomto LINKu. Súhlas so spracovaním svojich osobných dát a posielaním obchodných ponúk a marketingových informácií je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať TU.