Profil 

Coop Jednota Nové Zámky, s.d. je súčasťou skupiny COOP Jednota Slovensko, ktorá je lídrom medzi maloobchodnými reťazcami v Slovenskej republike. Skupina COOP Jednota Slovensko je najväčším predajcom potravín na Slovensku ako aj obchodným reťazcom s najväčším počtom predajní.

Coop Jednota NZ large 300x158 - COOP Jednota analyzuje v Qliku 400 miliónov záznamov každý deň

Cieľ / potreba

Zefektívniť tvorbu analýz z veľkého množstva údajov zo zákazníckych kariet a zlepšiť využitie dostupných informácií pre potreby rozhodovania v oblasti marketingu. Odstrániť limit MISu a umožniť maximálnu mieru detailnosti pri analýzach (až na úroveň jednotlivých tovarových kódov). Zabezpečiť odpovede na akékoľvek ad-hoc otázky ohľadom predaja, produktov, zákazníkov a marketingových akciách, zlepšiť finančný reporting a odbremeniť IT oddelenie od prípravy analýz pre užívateľov.

Riešenie

Novozámocká COOP jednota denne v Qliku spracováva viac ako 400 miliónov záznamov zo zákazníckych kariet, o predaji, marketingových akciách, informáciách o produktoch zo supermarketov a obchodov a automaticky pripravuje analýzy na dennej báze, s ktorými užívatelia pracujú s cieľom zlepšiť efektivitu marketingových kampaní a využiť potenciál z poznania zákazníckeho správania.

Ďalšie analýzy v Qliku sú zamerané na riadenie prevádzok (napr. efektivita a vyťaženosť pokladní, storná na prevádzkach,..) a zlepšenie finačného reportingu.

Výsledky

  • Komfortnejšia práca so stovkami miliónov údajova kvalitatívne nové informácie pre užívateľov – dostupné kedykoľvek bez potreby čakania na ich spracovanie IT oddelením, možnosť odpovedí na akékoľvek ad-hoc otázky, flexibilná tvorba analýz samotnými užívateľmi
  • Zvýšenie efektivity marketingových kampaní– podpora pri plánovaní, realizácií, vyhodnocovaní a aktívnom prijímaní rozhodnutí aj priamo za behu marketingových akcií vďaka denne aktualizovaným analýzam
  • Zlepšenie rozhodovania v oblasti predaja, marketingu a financií

 

Jméno a příjmení
Společnost
E-mail
Souhlasím, aby společnost v rámci EMARK Group zpracovávaly mnou poskytnuté údaje za účelem spolupráce a novinek ve společnosti
Informaci o tom, jak chráníme zpracováváme osobní údaje naleznete na tomto LINKu. Souhlas se zpracováním svých osobních dat a posíláním obchodních nabídek a marketingových informací je dobrovolný a je možné ho kdykoliv odvolat TU.