Často skloňovanými témami v súčasnosti sú IT security, GDPR, efektívne využívanie zdrojov, oprávnenia a prístupy k súborom a dokumentom a iné. Odpoveďou na súvisiace otázky je práve aplikácia EMARK Mole@. Funkcionalita tejto aplikácie je postavená na kompletnom zmapovaní disku, prípadne konkrétneho miesta na disku – EMARK Mole@ zbiera informácie o foldrovej architektúre, jednotlivých foldroch a súboroch.

Na úrovni jednotlivých súborov sú evidované a analyzované informácie o veľkosti, dátume zmeny, formátu, prístupoch, autoroch a iné. K dispozícii je tiež možnosť analýzy konkrétneho obsahu jednotlivých dokumentov, čo je v spojení s defaultným smart search a asociatívnym dátovým modelom, ktorými disponuje Qlik Sense, veľmi silným predpokladom úspešnosti aplikácie v otázkach GDPR.

Aplikáciu je možné využiť na komplexnú analýzu efektívnosti využívania zdrojov (miesta na disku) a potenciálnu úsporu v prípade odstránenia duplicitne uložených dokumentov. Ďalším konkrétnym príkladom využitia aplikácie je identifikácia konkrétnych slov (osobných/citlivých údajov v dokumentoch) a následná možnosť analýzy prístupov jednotlivých užívateľov k týmto dokumentom. V budúcnosti sa otvára možnosť identifikácie osobných a citlivých údajov, či klasifikácia jednotlivých dokumentov podľa oddelenia (HR, marketing, sales,…) alebo formátu (zmluva, objednávka,…).

EMARK Mole@ – prehľad

Aktuálna verzia EMARK Mole@ aplikácie je k dispozícii na vyžiadanie. Ak máte záujem, kontaktujte nás.

Inputs

 • Zdrojové dáta (connection)
 • Parametrizácia na úrovni scriptu
  • Definovanie formátov a im prislúchajúcich kategórií súborov
  • Definovanie konkrétnych analýz na úrovni jednotlivých formátov:
   • Identifikácia metadát
   • Identifikácia prístupov a oprávnení
   • Identifikácia obsahu
  • Definovanie stringovej mapy pre účely vygenerovania mapy na zjednotenie slov – odstránenie rozdielov spôsobených veľkými a malými písmenami a diakritikou
 • Parametrizácia na úrovni aplikácie
  • Výber konkrétnych kategórií súborov, ktoré majú byť predmet nadchádzajúcej analýzy
 • The Mole file (in progress)
  • Parametrizácia identifikácie osobných a citlivých údajov

Outputs

 • Prehľad
  • Základný prehľad analyzovaného disku/miesta na disku
   • Počet foldrov
   • Počet súborov – celkovo / v rámci kategórií (tabuľky, pdf, qlik files,…)
   • Celková veľkosť
   • Celkový počet slov
  • Detailný prehľad- analýza jednotlivých subfoldrov z rôznych uhlov pohľadu:
   • Veľkosť súborov
   • Vek súborov
   • Počet súborov
   • Počet slov v súboroch
 • Obraz foldrovej architektúry
 • Analýza jednotlivých dokumentov
  • Formát a kategória
  • Owner a autori
  • Veľkosť
  • Dátum zmeny
  • Identifikácia výskytu osobných a citlivých údajov v dokumentoch (in progress)
 • Analýza neefektívneho využívania zdrojov
  • Identifikácia duplicitne uložených dokumentov na viacerých miestach na disku
  • Vyhodnotenie potenciálnej úspory miesta na disku po odstránení duplicitných súborov
 • Analýza prístupov a oprávnení
  • Vzťahový diagram dokument-užívateľ: read/write práva
  • Vyhodnotenie prístupnosti dokumentov podľa jednotlivých užívateľov
 • Analýza obsahu
  • Identifikácia konkrétnych slov v jednotlivých dokumentoch
  • Vyhodnotenie najčastejšie využívaných slov
  • Možnosť vyhľadávania konkrétnych slov naprieč všetkými analyzovanými dokumentami
  • Identifikácia osobných a citlivých údajov (in progress)

EMARK Online DataTalks – podívejte se na naše další webináře

Superrýchle insighty pro agilní řízení byznysu

  Jméno a příjmení

  Společnost

  E-mail

  Souhlasím se zpracováním svých údajů pro účely marketingových aktivit společnosti EMARK Group.
  Další informace, včetně specifikace společností EMARK Group a rozsahu konkrétních marketingových aktivit, k nimž dáváte souhlas, naleznete v Podmínkách ochrany soukromí a osobních údajů ZDE.