Bratislava, 14. júla – Líder na česko-slovenskom trhu business intelligence, spoločnosť EMARK, získal odvetvovú certifikáciu Qlik Retail 2017 Specialization. Ide o oficiálne uznanie expertízy EMARKu v oblasti maloobchodu, veľkoobchodu a služieb. Je to súčasť inovovaného systému odvetvových certifikácií, ktoré Qlik zaviedol od mája 2017 a potvrdzuje najvyššiu úroveň kompetencie, ktoré partnerský program Qliku ponúka. EMARK je jedným z prvých držiteľov tejto certifikácie v Európe.

Súčasťou validačného procesu bolo naplnenie technických a vzdelávacích požiadaviek pre špecifické odvetvie, v tomto prípade retail. Úspešný partner Qliku prešiel testovaním a screeningom a musel splniť kritéria na udelenie certifikácie. EMARK musel preukázať bohaté skúsenosti s projektami v oblasti retailu, ako aj hlboké znalosti a know-how v rámci daného odvetvia. Certifikačný proces hodnotil počet projektov a klientov v danej oblasti, ich rozsah, hĺbku a prínosy – či už na zvyšovanie profitu, časové či finančné úspory alebo zvyšovanie ROI. Certifikácia platí na obdobie jedného roka, pričom sa každoročne musí obnovovať.

Je to vysvedčenie našej odbornosti, ktorú v oblasti maloobchodu, veľkoobchodu a služieb už roky rozvíjame,“ hovorí Michaela Lacko-Vrabcová, ktorá v EMARKu zodpovedá za certifikačný proces. „Prešli sme dôkladným a prísnym hodnotiacim procesom, ktorý potvrdil, že máme všetko potrebné, aby sme v tejto oblasti prinášali reálnu pridanú hodnotu našim klientom. Rátame s tým, že v najbližšej dobe na naše konto pribudnú ďalšie odvetvové, ale aj technologické či funkčné certifikácie,“ uzatvára Michaela Lacko-Vrabcová.

EMARK 2017

EMARK Online DataTalks – podívejte se na naše další webináře

Superrýchle insighty pro agilní řízení byznysu

    Jméno a příjmení

    Společnost

    E-mail

    Souhlasím se zpracováním svých údajů pro účely marketingových aktivit společnosti EMARK Group.
    Další informace, včetně specifikace společností EMARK Group a rozsahu konkrétních marketingových aktivit, k nimž dáváte souhlas, naleznete v Podmínkách ochrany soukromí a osobních údajů ZDE.