EMARK solutions for manufacturing

Back your business with fast and reliable decisions. It could work more swiftly, effectively and smarter. Get real time insights to production or supply chain. Measure and increase your operational effectiveness.

Do you ask how to use production lines to full capacity and retain high level of productivity? Do you think of how to keep the costs under control over costs, while retaining high quality standards? Or eventually how to synchronize particular production elements and inputs or how to avoid slowing down the production process, down-time or error rate? We have proven solutions built on Qlik technologies and vast experiences from the area. We know how to help you.

Foxconn 150x150 - Manufacturing
Energochemica 150x150 - Manufacturing
Faurecia 150x150 - Manufacturing
ACO Industries 150x150 - Manufacturing
Enikon 150x150 - Manufacturing
Holcim 150x150 1 - Manufacturing
Chemosvit 150x150 - Manufacturing
Ikea 150x150 - Manufacturing
Johnson Controls 150x150 - Manufacturing
Mecom 150x150 - Manufacturing
Nissens 150x150 - Manufacturing
PSA 150x150 - Manufacturing
Rajo 150x150 - Manufacturing
RWE 150x150 - Manufacturing
Servier 150x150 - Manufacturing
SHP 150x150 - Manufacturing
Slovnaft 150x150 - Manufacturing

Areas where you can use EMARK solutions for manufacturing

Planning

Logistics

Marketing

Purchasing

Finance

Controlling

Information technologies

Top management

Connecting worlds

Big advanted of our solutions is ability to collaborate with existing systems such as SAP. We are able to connect them to particular moduls - production, controlling, finance, logistics or material and more. This solution is not only the fastest in terms of obtaining data, but also from the implementation point of view. It is not about replacing existing IT systems, but about maximizing their value.

SenseGA Laptop 02 Automotive 02 - Manufacturing

Live view on production

You will see exactly those information you need, without delays. Performance of particular site clerks, engineers or even whole shifts, number of produced items, material structure, stock and vast amount of other information - all of this you can have on one screen and only few clicks away. In the real time you can monitor usage of production lines vs. plan which gives the power to optimize production while running.

SenseGA Monitor 01 CreditRisk - Manufacturing

Massive support for logistics

Logistics works with broad range of various information - orders from CRM, stock from warehousing system, production plan or transportation record and distribution. Manual intervention linked with this are often a source of inaccuracies and down-time. We could help you to eliminate them, so you only have to add inputs to the system based on orders and business plan. System will subsequently plan the production, volume of material on stock or in example safety stock.

SenseGA Laptop 02 Automotive 02 - Manufacturing

Optimal production plans

By automating of planning process we can help you to avoid overloading of planners - in some cases by as much as 95 %. These plans are taking into the account huge amount of parameters which are selected by you or we can advise on this - production lines, bottlenecks, size of warehouses, packing or transportation capacities, stock, size of labour force and many other parameters such as energies, material or regulations and legislation. You just need to enter base data and everything, all the details will automatically calculate the model. Immediatelly you will see how change translated to utilization of capacities and eliminating bottlenecks accross the production program.

SenseGA MobileDevises TelcomChurn 02 - Manufacturing

Simuations and what-if scenarios

Our technologies will enable you to simulate various scenarios, e.g. lower or higher volume of orders, stock, capacities etc. Responsible workers could thusly optimize utilization of devices or labour force and eliminate risks connected with down-time or expiration and plan the production accordingly.

SenseGA Monitor 01 2 0 SmartSearch - Manufacturing
Contact form
Are you interested in our solutions and want to learn more? Lets talk...
Bez udelenia Vášho súhlasu nemôžeme spracovať Vaše osobné dáta. V súlade so súčasnou legislatívou (Zákon 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov) a tiež s právnou úpravou GDPR (platná od 25.5.2018), môžeme s Vami ďalej komunikovať len na základe právneho základu, ktorým je Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných dát. Vyznačením políčka udeľujete súhlas so spracovaním Vami poskytnutých osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom správy, spracovania a uchovania uvedených osobných údajov pre EMARK s.r.o. za účelom zasielania občasného kontaktovania, ktorých predmetom môžu byť aktuality zo sveta dátovej analytiky, pozvánky na odborné podujatia a príležitostné obchodné ponuky. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretím stranám.
*Označením políčka súhlasíte so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, spoločnosť, pre ktorú pracujete, pozícia) spoločnosťou EMARK s.r.o. za konkrétnym účelom uvedeným texte súhlasu. Všetky osobné údaje budú spracovávané výlučne súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov (v platnom znení) spoločnosťou EMARK s.r.o., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. Tento súhlas sa udeľuje na dobu 1 roka a je možné ho kedykoľvek odvolať v súlade s platným právnym poriadkom. Pred uplynutím lehoty 1 roka si Vás budeme kontaktovať za účelom zistenia, či si túto lehotu prajete predĺžiť. Tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovávaním údajov, udelených v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, je dobrovoľný a že tento svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odhlasovací formulár nájdete na tomto LINKu. Po celú dobu spracovania osobných údajov máte ako dotknutá osoba k nim prístup, v prípade pochybností o ich správnosti alebo úplnosti, máte právo na vysvetlenie alebo ich opravu.

Prihláste sa na odber EMARK newslettera.

Budete súčasťou exkluzívneho klubu, kde sa o všetkých novinkách, špeciálnych akciách, zľavách či eventoch a školeniach dozviete v predstihu ako zvyšok sveta. Buďte o krok pred ostatnými.

Meno a priezvisko
Spoločnosť
Pracovná pozícia
E-mail
Telefónne číslo
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Zaujímajú Vás témy ako Business Intelligence, visual analytics a data discovery? Zostaňme v kontakte, potrebujeme však Vašich 30 sekúnd
V súlade so súčasnou legislatívou (Zákon 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov) a tiež s právnou úpravou GDPR (platná od 25.52018), môžeme s Vami ďalej komunikovať len na základe právneho základu, ktorým je Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných dát.


Vážime si Vašich dát a chceme byť aj v súlade s právnym poriadkom, preto Vás prosíme o pár klikov vo formulári nižšie.

Poskytujem súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely občasného zasielania informácií o produktoch, riešeniach, službách a aktualitách EMARKu.*

ÁnoNie

Poskytujem súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely príležitostného posielania pozvánok na odborné podujatia – konferencie, semináre, webináre, školenia.*

ÁnoNie

Poskytujem súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely občasného telefonického kontaktovania za účelom doriešenie otázok, ktoré vznikli na základe predchádzajúcej interakcie.

ÁnoNie