Cieľová skupina:

Pokročílí používatelia QlikView a vývojári, ktorí sa chcú zdokonaliť vo vybraných pokročilých témach v oblasti vývoja QlikView.

Požiadavky:

Absolvovanie školenia QlikView Developer alebo minimálne 6 mesiacov skúseností s vývojom QlikView aplikácií.

Obsah školenia:

Školenie Vás prevedie kombináciou ukážok a cvičení, potrebných pre zvládnutie pokročilých tém pri vývoji QlikView, konkrétne:

1. školiaci deň (Advanced Developer 1)

 • Tvorba QlikView modelu
 • Link Table
 • Práca s chýbajúcimi alebo zbytočnými dátami
 • Agregácia, zoradenie a hierarchia dát
 • Minimalizácia požiadaviek na pamäť
 • Metadáta Bezpečnosť v QlikView

2. školiaci deň: (Advanced Developer 2)

 • Cykly (for, while)
 • Subrutiny
 • Load modelu
  •  sledovanie loadu
  •  binárny load
  •  inkrementálny load
 • Dátové architektúry
  •  Qvd – generátor

Trvanie: 2 x 8 hodín

Bližšie informácie poskytneme na požiadanie. Pre promptné reagovanie na Vaše otázky nás prosím kontaktujte e-mailom na enablement@emark.sk.

 

 

Meno a priezvisko
Spoločnosť
E-mail
Súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group spracúvali mnou poskytnuté údaje za účelom spolupráce a noviniek v spoločnosti
Informáciu o tom, ako chránime spracúvame osobné údaje nájdete na tomto LINKu. Súhlas so spracovaním svojich osobných dát a posielaním obchodných ponúk a marketingových informácií je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať TU.