Cieľová skupina:

Pokročílí používatelia QlikView, ktorí sa chcú zdokonaliť vo vybraných pokročilých témach v oblasti dizajnu QlikView.

Požiadavky:

Absolvovanie školenia QlikView Designer alebo minimálne 6 mesačné skúsenosti s tvorbou objektov v QlikView.

Obsah školenia:

Školenie Vás prevedie kombináciou ukážok a cvičení, potrebných pre zvládnutie pokročilých tém v dizajne QlikView, konkrétne:

QlikView Advanced Designer 1

 • Podmienené zobrazovanie (záložiek, objektov, dimenzií, výpočtov… )
 • Vybrané užitočné QlikView funkcie
 • Point in time reporting
 • Best practices designu
  • Témy
  • Zdieľaná legenda
  • Iné
 • DAR princíp aplikácií (Dashboard, Analýza, Report)

Trvanie:

1 x 8 hodín

Bližšie informácie poskytneme na požiadanie. Pre promptné reagovanie na Vaše otázky nás prosím kontaktujte e-mailom na enablement@emark.sk.

Kontaktujte nás

 

 

Meno a priezvisko
Spoločnosť
E-mail
Súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group spracúvali mnou poskytnuté údaje za účelom spolupráce a noviniek v spoločnosti
Informáciu o tom, ako chránime spracúvame osobné údaje nájdete na tomto LINKu. Súhlas so spracovaním svojich osobných dát a posielaním obchodných ponúk a marketingových informácií je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať TU.