Stručne o školení

Kurz je zameraný na základy z oblasti tvorby samo oblužných vizualizácii a následnú orientáciu v nich. Kurz kombinuje ukážky a praktické cvičenia k výučbe základných postupov pre navrhovanie atraktívnych a efektívnych Qlik Sense vizualizácii a využívanie funkcii storytellingu. Okrem toho budete na základe špecifických otázok na vizualizácie nazerať rôznym spôsobom a odomknete ich potenciál. Tento kurz zahŕňa prípadovú štúdiu, ktorá vám poskytne možnosť nakonfigurovať knižnicu, budovať Qlik Sense vizualizácie a byť sprievodcom informácii prostredníctvom storytellingu.

Pre čo najhladšie absolvovanie školenia odporúčame pozrieť si základné vzdelávacie videá Qliku, ktoré nájdete TU.

Obsah školenia:

 • Úvod do problematiky
 • Základný koncept designu orientovaného na úžívateľa
 • Ľudské vnímanie a poznávanie
 • Princípy kódovania dát
 • Dizajn a vizualizácia dát
 • Set analýzy a ďalšie výrazy
 • Geopriestorové analýzy
 • Treemaps a bodové grafy
 • Zdieľanie poznatkov

Získané znalosti:

 • Znalosť responzívneho dizajnu
 • Realizácia pokročilých analýz v Qlik Sense
 • Identifikácia dátových typov a uchopenie ich interpretácie vo vizualizáciách
 • Tvorba a dizajn Qlik Sense vizualizácii, založených na orientácii na užívateľa
 • Pochopenie dôležitých konceptov dátovej vizualizácie a ich implementácie v Qlik Sense
 • Zdieľanie znalosti prostredníctvom riadenej prezentácie

Trvanie: 2 dni

Bližšie informácie poskytneme na požiadanie. Napíšte nám na enablement@emark.sk.

EMARK Education

V EMARKu sme vyvinuli unikátnu vzdelávaciu metodológiu, ktorá sa opiera o naše dlhoročné skúsenosti. Vzdelávací program je zameraný na praktické, tzv. hands-on cvičenia, s podporou a dohľadom skúsených EMARK lektorov. Účastníkom poskytujeme podporu aj po skončení školenia pri riešení úloh v praxi.


Registrovať na školenie

Bez udelenia Vášho súhlasu nemôžeme spracovať Vaše osobné dáta.

V súlade so súčasnou legislatívou (Zákon 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov) a tiež s právnou úpravou GDPR (platná od 25.5.2018), môžeme s Vami ďalej komunikovať len na základe právneho základu, ktorým je Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných dát. Vyznačením políčka udeľujete súhlas so spracovaním Vami poskytnutých osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom správy, spracovania a uchovania uvedených osobných údajov pre EMARK s.r.o. za účelom zasielania občasného kontaktovania, ktorých predmetom môžu byť aktuality zo sveta dátovej analytiky, pozvánky na odborné podujatia a príležitostné obchodné ponuky. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretím stranám.
*Označením políčka súhlasíte so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, spoločnosť, pre ktorú pracujete, pozícia) spoločnosťou EMARK s.r.o. za konkrétnym účelom uvedeným texte súhlasu. Všetky osobné údaje budú spracovávané výlučne súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov (v platnom znení) spoločnosťou EMARK s.r.o., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. Tento súhlas sa udeľuje na dobu 1 roka a je možné ho kedykoľvek odvolať v súlade s platným právnym poriadkom. Pred uplynutím lehoty 1 roka si Vás budeme kontaktovať za účelom zistenia, či si túto lehotu prajete predĺžiť. Tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovávaním údajov, udelených v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, je dobrovoľný a že tento svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odhlasovací formulár nájdete na tomto LINKu. Po celú dobu spracovania osobných údajov máte ako dotknutá osoba k nim prístup, v prípade pochybností o ich správnosti alebo úplnosti, máte právo na vysvetlenie alebo ich opravu.

EMARK Online DataTalks – pozrite si naše ďalšie webináre

Superrýchle insighty pre agilné riadenie biznisu

Meno a priezvisko
Spoločnosť
E-mail
Súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group spracúvali mnou poskytnuté údaje za účelom spolupráce a noviniek v spoločnosti
Informáciu o tom, ako chránime spracúvame osobné údaje nájdete na tomto LINKu. Súhlas so spracovaním svojich osobných dát a posielaním obchodných ponúk a marketingových informácií je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať TU.