EMARK riešenia pre oblasť výroby

Oprite svoje podnikanie v oblasti výroby o rýchle a spoľahlivé rozhodnutia. Fungujte svižnejšie, efektívnejšie a viac „smart“. Získajte pohľad do výroby či dodávateľskej siete v reálnom čase. Merajte a zvyšujte prevádzkovú efektivitu.

Kladiete si otázku ako vyťažiť výrobné linky čo najviac a udržať vysokú mieru produktivity? Rozmýšľate ako udržať na uzde náklady pri zachovaní kvality? Prípadne ako synchronizovať jednotlivé výrobné zložky a vstupy alebo ako sa vyhnúť spomaľovaniu výrobného procesu, prestojom, chybovosti? Máme preverené nástroje aj skúsenosti, vieme vám pomôcť.

Naše riešenia sú postavené na preverenej platforme Qlik a bohatých skúsenostiach z oblasti výroby. Technológie, ktoré využívame umožňujú jednoduchú prípravu dátových modelov, tvorbu a zdieľanie analýz, grafov, reportov, zobrazujúcich aktuálne dáta z výroby. Jednou z foriem prezentácie výsledkov sú aj obrazovky, ktoré zobrazujú výsledky týkajúce sa ukazovateľov kvality, bezpečnosti alebo produktivity. Eliminuje to potrebu dodatočných nástrojov. Ďalšie informácie sú automaticky ukladané na portál ako statické reporty, ktoré sú využívane majstrami či kontrolórmi kvality, ktorí sa potýkajú s množstvom meniacich sa dát a Qlik používajú na analýzu aktuálneho stavu výroby.

S našimi riešeniami pre oblasť výroby „odomknete“ údajov z rôznych zdrojov, zrýchlite reporting a analýzy na maximum. Namiesto týždňov a mesiacov môžete mať potrebný pohľad na výrobu, logistiku či financie okamžite. To všetko bez potreby drahých dátových skladov, v ktorých musíte zložitým spôsobom vyhľadávať jednotlivé položky ako objednávky, materiál s jeho exspiráciou, žiadanky, počet výrobkov za zmenu či sledovať stav zásob. Svoje BI prostredie si pokojne môžete spravovať sami, nebudete tak závislí od externej IT firmy a jej vysokých hodinových sadzieb.

Foxconn 150x150 - Výroba
Energochemica 150x150 - Výroba
Faurecia 150x150 - Výroba
ACO Industries 150x150 - Výroba
Enikon 150x150 - Výroba
Holcim 150x150 1 - Výroba
Chemosvit 150x150 - Výroba
Ikea 150x150 - Výroba
Johnson Controls 150x150 - Výroba
Mecom 150x150 - Výroba
Nissens 150x150 - Výroba
PSA 150x150 - Výroba
Rajo 150x150 - Výroba
RWE 150x150 - Výroba
Servier 150x150 - Výroba
SHP 150x150 - Výroba
Slovnaft 150x150 - Výroba

EMARK riešenia pre výrobu pokryjú napríklad tieto procesy

Plánovanie

Logistika

Marketing

Nákup

Financie

Kontroling

Informačné technológie

Top manažment

Spájame odlišné svety

Veľkou prednosťou našich riešení je schopnosť spolupracovať s existujúcimi systémami ako napríklad SAP. Dokážu sa napojiť na jednotlivé moduly – či už je to výroba, kontroling, finančný či materiálový modul, logistika a ďalšie. Takéto riešenie je nielen rýchlejšie z pohľadu získavania dát, ale aj z pohľadu nasadenia do prevádzky a je aj finančne výhodnejším, keďže nie je potrebné platiť za drahé licencie. Nejde o to nahradiť existujúce systémy, ale dostať z nich maximum.

SenseGA Laptop 02 Automotive 02 - Výroba

Live pohľad na výrobu

Okamžite uvidíte presne tie údaje, ktoré potrebujete. Výkon jednotlivých majstrov či pracovných zmien, vyťaženie kapacít, počet vyrobených kusov, materiálovú skladbu, zásoby a množstvo ďalších informácií budete mať na jedinej obrazovke a na pár klikov. Toto je BI, s ktorým môže robiť každý, nielen manažment. Najmodernejšie technológie môžu využívať napríklad majstri priamo na prevádzke. V reálnom čase sledujú výťažnosť výrobných liniek v porovaní s plánom, čo im dáva schopnosť optimalizovať výrobu priamo „za behu“.

SenseGA Monitor 01 CreditRisk - Výroba

Masívna podpora logistiky

Logistika si vyžaduje prácu s množstvom rôznorodých informácií – objednávky z CRM systému, zásoby zo skladového systému, plán výroby alebo napríklad evidencia dopravy a distribúcie výrobkov. Manuálne zásahy s tým spojené, sú často zdrojom nepresností a prestojov. My vám pomôžeme ich eliminovať tak, že ostanete len pri zadávaní vstupov do systému – na základe objednávok či obchodného plánu. Systém podľa nich naplánuje výrobu, objem materiálu na sklade alebo napríklad bezpečnostné zásoby.

SenseGA Laptop 02 Automotive 02 - Výroba

Rýchle a kvalitné plánovanie

Zautomatizovaním plánovacieho procesu vám pomôžeme znížiť zaťaženie plánovačov – v niektorých prípadoch až o 95 %. Takéto plány zohľadňujú množstvo parametrov, ktoré si určíte sami alebo vám poradíme – či už sú to výrobné linky, úzke miesta, objem skladov, baliacu či dopravnú kapacitu, zásoby, počet ľudí, zmeny a mnohé ďalšie limity ako energie, suroviny, ale aj príslušné normy a legislatívu. Stačí zadať vstupné parametre, pomocou ktorých sa všetky detaily a kapacity automaticky prerátajú. Okamžite uvidíte ako sa zmena prejaví na vyťažení kapacít a úzkych miestach naprieč celým výrobným programom.

SenseGA MobileDevises TelcomChurn 02 - Výroba

Lepší pohľad na financie

Zautomatizovaním plánovacieho procesu vám pomôžeme znížiť zaťaženie plánovačov – v niektorých prípadoch až o 95 %. Takéto plány zohľadňujú množstvo parametrov, ktoré si určíte sami alebo vám poradíme – či už sú to výrobné linky, úzke miesta, objem skladov, baliacu či dopravnú kapacitu, zásoby, počet ľudí, zmeny a mnohé ďalšie limity ako energie, suroviny, ale aj príslušné normy a legislatívu. Stačí zadať vstupné parametre, pomocou ktorých sa všetky detaily a kapacity automaticky prerátajú. Okamžite uvidíte ako sa zmena prejaví na vyťažení kapacít a úzkych miestach naprieč celým výrobným programom.

SenseGA Monitor 01 2 0 SmartSearch - Výroba

Simulácie a what-if scenáre

Naše technológie vám tiež umožnia simulovať rôzne scenáre vývoja, napríklad nižší či vyšší objem objednávok, zásob, kapacít a podobne. Vedúci pracovníci si tak môžu dolaďovať vyťaženosť zariadení alebo zamestnancov a eliminovať riziká súvisiace s prestojmi alebo napríklad exspiráciami a podľa toho plánovať výrobu.

SenseGA Laptop 02 ExecDash 02 - Výroba
Kontaktný formulár
Zaujali vás naše riešenia pre retail a chcete vedieť viac? Porozprávajme sa
Bez udelenia Vášho súhlasu nemôžeme spracovať Vaše osobné dáta. V súlade so súčasnou legislatívou (Zákon 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov) a tiež s právnou úpravou GDPR (platná od 25.5.2018), môžeme s Vami ďalej komunikovať len na základe právneho základu, ktorým je Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných dát. Vyznačením políčka udeľujete súhlas so spracovaním Vami poskytnutých osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom správy, spracovania a uchovania uvedených osobných údajov pre EMARK s.r.o. za účelom zasielania občasného kontaktovania, ktorých predmetom môžu byť aktuality zo sveta dátovej analytiky, pozvánky na odborné podujatia a príležitostné obchodné ponuky. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretím stranám.
*Označením políčka súhlasíte so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, spoločnosť, pre ktorú pracujete, pozícia) spoločnosťou EMARK s.r.o. za konkrétnym účelom uvedeným texte súhlasu. Všetky osobné údaje budú spracovávané výlučne súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov (v platnom znení) spoločnosťou EMARK s.r.o., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. Tento súhlas sa udeľuje na dobu 1 roka a je možné ho kedykoľvek odvolať v súlade s platným právnym poriadkom. Pred uplynutím lehoty 1 roka si Vás budeme kontaktovať za účelom zistenia, či si túto lehotu prajete predĺžiť. Tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovávaním údajov, udelených v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, je dobrovoľný a že tento svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odhlasovací formulár nájdete na tomto LINKu. Po celú dobu spracovania osobných údajov máte ako dotknutá osoba k nim prístup, v prípade pochybností o ich správnosti alebo úplnosti, máte právo na vysvetlenie alebo ich opravu.

Prihláste sa na odber EMARK newslettera.

Budete súčasťou exkluzívneho klubu, kde sa o všetkých novinkách, špeciálnych akciách, zľavách či eventoch a školeniach dozviete v predstihu ako zvyšok sveta. Buďte o krok pred ostatnými.

Meno a priezvisko
Spoločnosť
Pracovná pozícia
E-mail
Telefónne číslo
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Zaujímajú Vás témy ako Business Intelligence, visual analytics a data discovery? Zostaňme v kontakte, potrebujeme však Vašich 30 sekúnd
V súlade so súčasnou legislatívou (Zákon 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov) a tiež s právnou úpravou GDPR (platná od 25.52018), môžeme s Vami ďalej komunikovať len na základe právneho základu, ktorým je Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných dát.


Vážime si Vašich dát a chceme byť aj v súlade s právnym poriadkom, preto Vás prosíme o pár klikov vo formulári nižšie.

Poskytujem súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely občasného zasielania informácií o produktoch, riešeniach, službách a aktualitách EMARKu.*

ÁnoNie

Poskytujem súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely príležitostného posielania pozvánok na odborné podujatia – konferencie, semináre, webináre, školenia.*

ÁnoNie

Poskytujem súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely občasného telefonického kontaktovania za účelom doriešenie otázok, ktoré vznikli na základe predchádzajúcej interakcie.

ÁnoNie