Oficiálne Qlik školenie, za ktorým stojí viac ako 20 ročná expertíza odborníkov. Absolvovanie školenia je potvrdené Qlik diplomom, ktorý obdržíte v elektronickej podobe po skončení školenia.

Detail školenia:

Mať znalosti a rozumieť kritickým konceptom a konštrukčným prvkom potrebných na vytvorenie QlikView aplikácie je zásadné pre budovanie efektívnych vizualizácii a analýz v danom nástroji. Školenie QlikView Designer prevedie účastníkov procesmi a krokmi potrebnými pre vybudovanie QlikView aplikácie. Kurz je kombináciou teoretickej prednášky, ukážok a praktických cvičení.

Pre bezproblémové absolvovanie školenia odporúčame:

Základné znalosti z oblasti kľúčových indikátorov výkonnosti.

Získané znalosti:

  • Základná znalosť dátového modelu v QlikView
  • Znalosť ideálneho a odporúčaného layoutu a dizajnu QlikView aplikácie
  • Základné používanie QlikView objektov
  • Určenie, na základe údajov, ktorý graf poskytuje najlepšiu vizuálnu reprezentáciu dát užívateľovi

Trvanie: 2 dni

Bližšie informácie poskytneme na požiadanie. Pre promptné reagovanie na Vaše otázky nás prosím kontaktujte e-mailom na enablement@emark.sk.

Kontaktujte nás

 

Meno a priezvisko
Spoločnosť
E-mail
Súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group spracúvali mnou poskytnuté údaje za účelom spolupráce a noviniek v spoločnosti
Informáciu o tom, ako chránime spracúvame osobné údaje nájdete na tomto LINKu. Súhlas so spracovaním svojich osobných dát a posielaním obchodných ponúk a marketingových informácií je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať TU.