Rozšírenie Forms vám pomôže z Qlik Sense dostať viac než doteraz

Vytvorte si sami, bez akejkoľvek pomoci jednoduchú, klikateľnú tabuľku priamo v Qlik Sense.  V rámci nej budete môcť komentovať, plánovať, či zadávať rôzne doplňujúce informácie k aktuálnym záznamom či spravovať rôzne zoznamy, číselníky, či prevodníky.

To všetko bez toho, aby ste museli riešiť náročnú a rozsiahlu implementáciu. Pritom nepotrebujete nijaké špeciálne zručnosti, všetko je hotové na pár klikov.

Čo vám Forms umožní?

Writeback funkcionalita priamo v Qliku

Doplňte k údajom v Qliku ľubovoľné hodnoty či príznaky ako text, číselné pole, dátum, interval hodnôt či ranking...

Tvorte svoje vlastné vstupné formuláre

Nadizajnujte si vlastný formulár podľa vašich potrieb a požiadaviek vášho biznisu či procesov

Dynamika s ohľadom na dátový model

S Forms môžete filtrovať, selektovať, vyhľadávať či inak pracovať s aktuálnymi dátami.

Jednoduchý vizuál a užívateľský komfort

Definujte polia, editujte, vytvárajte formuláre self-service – bez potreby programovania. Nasadenie v priebehu sekúnd.

Hromadné zmeny a evidencia ich histórie

Zadávajte zmeny hromadne podľa toho, aké záznamy máte vyfiltrované. Popritom môžete sledovať históriu zmien.

Rozšírte vaše analýzy

Vďaka jedinečnej extension môžete priamo v aplikácii Qlik Sense zadávať vlastné komentáre k analyzovaným dátam. Použitím Forms môžete komentovať konkrétne vyfiltrované dáta, hodnotiť ich formou ratingu, dopĺňať a aktualizovať termíny, priraďovať zodpovedné osoby alebo vlastné kategórie a oveľa viac. Uložené údaje môžete následne načítať naspäť do Qlik Sense a využiť ich v ďalších analýzach.

Vyskúšajte si DEMO
forms edit - Forms

Aké príznaky môžete s Forms dopĺňať?

  • Text - napríklad komentáre, poznámky, odkazy a podobne
  • Číselné údaje - numerické hodnoty ako počty, sumy...
  • Dátum - zadávajte termíny, deadliny, pripomienky...
  • Interval hodnôt - slider, ktorý môžete horizontálne posúvať a vyjadrovať štádiá, percentá, úrovne...
  • Ranking - hodnotenie položky, bonita, dôležitosť...

Vyskúšajte si DEMO
forms 01 - Forms

Zbavte sa excelov

Forms nahradia všetky parametrizačné súbory v textových alebo excel súboroch. Nastavenia priamo v aplikácii Qlik Sense zabezpečia konzistentnosť zadávaných vstupov. K dispozícii máte aj kompletný zoznam zmien, ktoré boli realizované cez Forms, vrátane času modifikácie a užívateľa, ktorý zmenu vykonal.

Vyskúšajte si DEMO
EMARK Foms Writeback 1 - Forms

Rýchla implementácia

Vďaka vlastnému inštalátoru môžete implementovať Forms vo vašom prostredí za pár sekúnd. Práca s extension v aplikácii nie je o nič náročnejšia - vlastné formuláre si vytvoríte na pár klikov.

forms 01 - Forms

Jednoduchý vizuál

Jednoduchý vizuál korešponduje s natívnymi objektami Qlik Sense, vďaka čomu sa Forms stanú intuitívnou súčasťou každej aplikácie. Napriek jednoduchosti poskytuje funkcionality s veľkou pridanou hodnotou - zadávanie vlastných vstupov, informáciu o zmenených údajoch aj možnosť modifikácie viacerých záznamov súčasne.

Vyskúšajte si DEMO
forms batch - Forms

Praktické príklady využitia Forms

Dohľad nad obchodom

Obchodní riaditelia môžu sledovať vývoj biznisu a hodnotiť priamo v aplikácii. Obchodníci môžu doplniť dodatočné info ako obchodné štádium, pravdepodobnosť uzavretia obchodu, alebo trebárs doplniť poznámku, ``ozvať sa o polroka``.

Marketing pod palcom

Marketéri si môžu udržiavať a manažovať zoznamy ako mailing listy, súhlasy so spracovaním citlivých údajov, pri registrácii na eventy a podobne. Už žiadne neprehľadné Excely, ktoré upravuje viacero ľudí a často dochádza k chybám.

Kapacitné plánovanie

Rozvrhu kapacity pracovníkov na smene. Do appky môžete zaznačovať konkrétne časy, pracovníkov, zaradenie, výkonnosť strojov a podobne. K položkám môžete pridať poznámky pre kolegov o poruchách či odchýlkach od normy.

GDPR analýzy

Svoje využitie tu nájde funkcia ranking, ktorá poslúži napríklad na vyhodnocovanie relevantnosti GDPR informácií v dokumentoch a môžete ich tiež kategorizovať. Podobne, ako to robí aj riešenie Mole Data Privacy Analytics.

Sledovanie úloh

Sledujte plnenie úloh v rámci tímov. Priamo v appke do tabuľky vyznačte či daná úloha bola alebo nebola dodaná, v akej kvalite a čase. Prípadne môžete sliderom, určiť na koľko percent je úloha dokončená.

Tvorte workflow priamo v Qlik Sense

Naučte sa tvoriť workflow v procesoch priamo v Qlik Sense - schvaľovanie dovoleniek, kontrola štyroch očí a podobne. Všetky pravidlá sa dajú ľubovoľne špecifikovať, presne podľa vašich potrieb.

Diskutujte cez komentáre

Užívatelia môžu priamo v appke zadávať komentáre ku konkrétnym hodnotám filtrov a priebežne tak komunikovať pri tvorbe procesu či plánu. Ušetríte tak čas strávený písaním e-mailov, zapisovaním do Excelov či meetingami.

Zadávajte manuálne vstupy

Forms môžete tiež využiť ako nástroj na zadávanie manuálnych vstupov pred ďalším spracovaním. Takto môžete napríklad manuálne doplniť účtovné záznamy v procese účtovnej uzávierky o vlastné komentáre či poznámky.

Stiahnuť Forms
Vyskúšajte si Forms na 30 dní úplne ZDARMA
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group (detaily nižšie) spracúvali mnou poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, spoločnosť, pracovná pozícia, telefónne číslo za účelom príležitostného zasielania pozvánok na odborné podujatia – konferencie, semináre, webináre a školenia; informácií o produktoch, riešeniach, službách a aktualitách EMARK. Tieto údaje sú potrebné za účelom prispôsobenia tejto reklamy mojim preferenciám. EMARK Group, ktorá pozostáva zo organizácií: EMARK s.r.o., IČO: 35 803 606, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika; EMARK s.r.o., sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČO: 28861281.; EMARK Services s.r.o., sídlom Štefánikova 639, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice, IČO: 06441921; EMARK QS A. Rudnaya 21, 010 72 Žilina, IČO: 36744972; EMARK Systems, sídlom A. Rudnaya 21 010 72 Žilina, IČO: 44389744. V ojedinelých prípadoch môžu byť niektoré dáta posielané do skupiny EMARK MR (Určená zmluvou medzi spoločnosťou EMARK a príslušným partnerom v rámci zmluvného geografického teritória. Pre viac informácií nás kontaktujte na: info@emarkanalytics.com), ako je popísaná nižšie a skupiny Qlik (QlikTech Netherlands B.V., QlikTech Inc.), v súlade s EU-U.S. Privacy Shield and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks (výhradne za účelom evidencie obchodných prípadov). Pre bližšie informácie kliknite SEM. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať TU. Jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Nechceme pred Vami nič skrývať a preto pred Vašou registráciou a udelením súhlasu kliknite SEM a oboznámte sa s tým, ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi a aké sú Vaše práva.

Prihláste sa na odber EMARK newslettera.

Budete súčasťou exkluzívneho klubu, kde sa o všetkých novinkách, špeciálnych akciách, zľavách či eventoch a školeniach dozviete v predstihu ako zvyšok sveta. Buďte o krok pred ostatnými.

Meno a priezvisko
Spoločnosť
Pracovná pozícia
E-mail
Telefónne číslo
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Zaujímajú Vás témy ako Business Intelligence, visual analytics a data discovery? Zostaňme v kontakte, potrebujeme však Vašich 30 sekúnd
V súlade so súčasnou legislatívou (Zákon 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov) a tiež s právnou úpravou GDPR (platná od 25.52018), môžeme s Vami ďalej komunikovať len na základe právneho základu, ktorým je Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných dát.


Vážime si Vašich dát a chceme byť aj v súlade s právnym poriadkom, preto Vás prosíme o pár klikov vo formulári nižšie.

Poskytujem súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely občasného zasielania informácií o produktoch, riešeniach, službách a aktualitách EMARKu.*

ÁnoNie

Poskytujem súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely príležitostného posielania pozvánok na odborné podujatia – konferencie, semináre, webináre, školenia.*

ÁnoNie

Poskytujem súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely občasného telefonického kontaktovania za účelom doriešenie otázok, ktoré vznikli na základe predchádzajúcej interakcie.

ÁnoNie