Cieľová skupina:

Technické školenie pre správcov QlikView aplikácií a IT pracovníkov, zamerané na spravovanie QlikView servera.

Pre bezproblémové absolvovanie školenia odporúčame:

 • Základné znalosti IT podnikových systémov a prevádzky
 • Znalosť Windows Server OS Active Directory ( alebo iných adresárových služieb )
 • Základné povedomie o bezpečnostných systémoch
 • Základné povedomie o produktoch Qlik Sense alebo QlikView.

Obsah školenia:

 • Architektúra z pohľadu nasadenia
 • Typy licencií
 • Architektúra a funkcionalita jednotlivých komponentov QlikView Servera
 • Komunikácia medzi komponentami QlikView Servera a zabezpečenie
 • QlikView Webserver vs IIS
 • Príprava prostredia a inštalácia
 • Licencovanie QlikView Servera
 • Správa a preberanie používateľov v rámci katalógov
 • Nastavenie adresárov s QlikView dokumentami
 • Autentifikácia a autorizácia používateľov
 • Client Access Licences (CALs) a pridelenie licencie používateľom
 • Otestovanie prístupu k dokumentom na QlikView Serveri
 • Reload a plánovanie úloh cez konzolu v prostredí QV Server
 • Reload a plánovanie úloh cez konzolu v prostredí QV Server & Publisher
 • Logovanie
 • Multi-server deployment & Cluster
 • QlikView Tools

Trvanie: 1,5 – 2 dni

Bližšie informácie poskytneme na požiadanie. Pre promptné reagovanie na Vaše otázky nás prosím kontaktujte e-mailom na enablement@emark.sk.

 

Meno a priezvisko
Spoločnosť
E-mail
Súhlasím, aby spoločnosti v rámci EMARK Group spracúvali mnou poskytnuté údaje za účelom spolupráce a noviniek v spoločnosti
Informáciu o tom, ako chránime spracúvame osobné údaje nájdete na tomto LINKu. Súhlas so spracovaním svojich osobných dát a posielaním obchodných ponúk a marketingových informácií je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať TU.